Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası hukuk kapsamına giren ve yabancı hukuk uygulamasına ihtiyaç duyulan uyuşmazlıkların çözümü noktasında uzmanlaşmış hukukçuları ifade eder.

“Avrupa’da Avukat” hukuk bürosundaki uluslararası hukuk avukatları, yasal uygulamaların modern dünya ve iş dünyasının ihtiyaçlarına göre ekonomik gelişme eğilimlerine ayak uydurması gerektiğine inanmaktadır.

Uluslararası Hukuk

Küresel ticaretin akışı ile birlikte yurt dışındaki yabancı karşı taraflarla sözleşme imzalarken, yabancı sigorta şirketleri ile müzakerelerde ve yurt dışındaki idari sorunların çözümünde uluslararası hukukçulara duyulan ihtiyaç artmıştır.

Uluslararası hukuk, yalnızca egemen devletler ve hükümetler arası kuruluşlar için değil, aynı zamanda uluslararası şirketler ve bireyler için de önemli bir noktaya haline geldi.

Bu nedenle uluslararası hukuk avukatlarının sağladığı hukuki destek, yabancı şirketlerle güvenilir ve mali açıdan istikrarlı ilişkilerin anahtarıdır.

Uluslararası Ticari Tahkim

Uluslararası ticari tahkim, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinin bir yoludur. Davaya alternatif olarak kullanılır ve ulusal mevzuat yerine öncelikle sözleşme tarafları tarafından daha önce kararlaştırılan koşullarla kontrol edilir.

Çoğu sözleşme, sözleşme kapsamındaki anlaşmazlıkların dava yerine tahkim yoluyla çözüleceğini belirten uyuşmazlık çözümü maddeleri içerir.

Tahkim kuralları genellikle ilgili tahkim kurumunun internet sitesinde yer alır. Uluslararası hukuk avukatlarından oluşan ekibimiz, Brüksel’deki kâr amacı gütmeyen uluslararası kuruluş olan “Avrupa Tahkim Odası (European Arbitration Chamber)” ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Davadan farklı olarak, ticari tahkim genellikle gizlidir. Hakem kararlarıyla ilgili diğer belgeler genellikle yayınlanmaz ve tahkim sürecinin incelenmesi için merkezi bir veri tabanı yoktur.

“Avrupa’da Avukat” hukuk bürosunun uluslararası hukuk avukatları, Avrupa ülkeleri, ABD, Asya ve Kanada yasalarına hakimdir. Ayrıca uluslararası ticari tahkim ve kalıtsal mülkün yurtdışında dağıtımı alanında geniş deneyime sahiptir.

Uluslararası hukuk avukatı hangi hizmetleri sağlar?

“Avrupa’da Avukat” firmasının uluslararası hukuk avukatları;

Müşterilerimiz, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan büyük şirketlere, küçük işletmelerden bireylere kadar uzanmaktadır. Mesafe ve konum, bu tür konularda müşterilerimizle çalışma ilişkimize engel değildir.

Hukuk büromuz Avrupa, ABD, Asya ve Kanada’da uluslararası hukuk kapsamındaki davaları başarıyla yürütmektedir. Vergi departmanından uzmanlarla birlikte bir avukat ekibi, yabancı ve yerli müvekkillerin yurt dışında miras alırken gereksiz vergi yükünden kaçınmalarına yardımcı olur.

“Avrupa’da Avukat” hukuk bürosu uluslararası yasal kararlar için güçlü bir kaynaktır. Avukatlar, uluslararası ticari tahkimde uyuşmazlıkların çözümüne aktif olarak katılır ve çıkarlarınızı uluslararası hukuk normlarına uygun olarak korumak için makul bir çalışma şekli geliştirmiştir.