Malta, İtalya’nın güneyinde, Akdeniz’in ortasında yer alan eşsiz konumuyla her yıl binlerce turistin tatil rotalarının merkezinde yerini alıyor.  Ülke, yaz turizminin yanında bünyesinde barındırdığı birçok prestijli dil okuluyla her yıl birçok öğrenciye de ev sahipliği yapar durumda. Hal böyle olunca, nüfusu ve yüz ölçümü dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Malta’da her yıl birçok kaza…

Danimarka, 2011’den bu yana her yıl on binin üzerinde boşanma davasının olumlu sonuçlandığı bir Kuzey Avrupa ülkesi olarak öne çıkıyor. Boşanma sürecine giren çiftler, hayatın akışının en doğal sonucu olarak Danimarka’da boşanma ve mal paylaşımı üzerine araştırmalar yapmak zorunda kalıyor. Danimarka devletinin resmi verilerine göre 5 milyon nüfuslu ülkede farklı ülkelerden göçmüş yaklaşık 650 bin…

İsviçre, birçok farklı milletten insanın hayatını idame ettirdiği bir Avrupa ülkesi olarak göze çarpıyor. Dört farklı resmi dile sahip ülkede bu dilleri anadili olarak konuşmayan birçok insan da göçmen olarak yaşıyor ve çalışıyor. İş hukukunda da modern ülkelerin dahi birçoğunun önünde bulunan İsviçre’de iş kazası ve meslek hastalıkları mağduru işçiler milliyetleri fark etmeksizin, ülkede sigortalı…

Avusturya’da her yıl 30 bin üzerinde trafik kazası meydana gelir. Meydana gelebilecek bu kazalar, yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra neredeyse her kazada insanlar manevi olarak da zarar görür.  Bu nedenle, trafik kazalarına karışan binlerce insan gördükleri zararları gidermek amacıyla tazminat davaları açarak hukuk yoluna gider. Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz de…

Hollanda, işçi hakları ve iş güvenliği konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Durum böyle olsa da Hollanda’daki işçiler de iş kazaları geçirebilir, meslek hastalıklarına yakalanabilir veya hakları, kötü niyetli işverenler tarafından istismara uğrayabilir. Herkesçe de malumdur ki yabancı işçiler, çalıştıkları ülke vatandaşı işçilere göre çok daha sıklıkla hak mahrumiyetleri yaşarlar zira bu insanlar çoğu zaman…

Fransa’da yapılan her 100 evlilikten 55’i boşanma ile sonuçlanır.  Bu durumun doğal sonucu olarak da boşanma aşamasında bulunan eşler, evlilik süresince ve öncesinde edindikleri mallarının paylaşımı için bir anlaşmaya giderler. Fransa’da yaşayan ya da bir Fransız vatandaşıyla evli olan yurttaşlarımızdan boşanma sonrası mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varamazsa karşısına zorlu bir hukuki süreç çıkar. Avrupa’da Avukat…

Kanada; eğitim standartları, iş olanakları, hayat kalitesi ve insan hakları konularında dünyanın en çok dikkat çeken ülkelerinden bir tanesidir. Bununla birlikte, dünyanın en çok göçmen alan ülkeleri arasında yer almaktadır. Kanada göçmeni olarak çalışma iznine sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Kanada’da eğitim alırken yarı ya da tam zamanlı çalışma iznine de sahip olabilirsiniz. Kanada’da çalıştığınız…

Dünyadaki Türk nüfusu, Batı Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmıştır. Öyle ki yurt dışında yaşayan Türkler’in yaklaşık %85’i Batı Avrupa’da hayatlarını sürdürür. Öte yandan Türkiye’ye kesin dönüş yapmış yurttaşlarımızın sayısı yaklaşık 3 milyondur. (1) Bu veriler hem göç alan hem de göç veren Türkiye için göç olgusunun kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini gösterir. Çünkü göç olgusu ekonomik,…

Türkiye ile Belçika arasında 1960’lı yılların başında imzalanan, iş göçünü kolaylaştırıcı anlaşmalar sonucunda Türk Vatandaşları misafir işçi statüsünde Belçika’ya gitti. İlk zamanlar kalıcı olması düşünülmeyen misafir işçilerin zamanla sayıları arttı. Sayısı giderek artan Belçika’daki Türk işçiler, zamanla iş kazası veya mesleki hastalık gibi çalışma kaynaklı sorunlar yaşamaya başladı. Bu durumda ise ortaya tazminat konusu çıkmaya…

Almanya, 3 milyondan fazla Türk vatandaşının ikamet ettiği gelişmiş bir Avrupa ülkesi. Buradaki vatandaşlarımız doğal olarak yaşadıkları ülkenin vatandaşı Alman bireylerle evlenmeyi tercih edip yeni bir hayat kurmayı tercih ediyor. Ancak bazı evliliklerde çiftler anlaşamayıp boşanmayı tercih edebiliyor. Peki, yabancı bir eşle farklı bir ülkede boşanma nasıl olur ve boşanma sonrası mallar nasıl paylaşılır? Ayrıca…