Yöneticiler ve yatırımcılar (hissedarlar) arasındaki güven, şirketin kayıtlı olduğu ülke ne olursa olsun, herhangi bir işletmenin başarısı için önemlidir. Güven ihlal edilirse, hissedarlar, yatırımcılar ve yöneticiler arasındaki oluşacak kurumsal anlaşmazlık işletmenin gelecekteki potansiyel gelirlerini tehdit eder.

Ancak bu noktada yalnız değilsiniz. Avrupa’da Avukat firmasının kurumsal uyuşmazlık avukatları, bir çözüm bulmanıza yardımcı olacaktır!

Yurt dışında yürütülen işin başarıya ulaşması için, işletme sahipleri (yatırımcılar) ile günlük işleyişinden sorumlu olanlar arasında güçlü bağlar olmalıdır. Dolayısıyla bu yapı bozulursa işletme kalıcı olarak zarar görebilir.

Yurt Dışında Kurumsal Anlaşmazlık Nedenleri


Yabancı şirketin yatırımcıları ve yöneticileri arasındaki kurumsal anlaşmazlıklar birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının nedenlerini incelediğimizde karşımıza şu sonuçlar çıkıyor:


1.Yönetici yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Bir şirkete resmi olarak yönetici atanan herkes, günlük işinin bir parçası olarak bir takım görevleri yerine getirmek zorundadır. Bu sorumluluklardan ilki, yöneticinin şirketin tüzüğünü kabul etmesini ve şirketin çıkarları doğrultusunda hareket etmesini gerektirir. Yani yöneticinin şirketin varlıklarını çalma hakkı yoktur.

Bir yöneticinin diğer sorumlulukları arasında şunlar yer alır:

  • Çıkar çatışmalarından kaçınmak,
  • Üçüncü bir tarafın herhangi bir faydasından yararlanmamak ve
  • Şirketin başarısına katkıda bulunmak.

Bir yönetici bu sorumluluklardan birini veya birkaçını ihlal ederse, yatırımcılar mahkemede yasal işlemleri başlatabilir.

Yöneticiler ve yatırımcılar arasında kurumsal bir anlaşmazlık, genellikle yatırımcıların bir kısmı veya tamamı, yöneticinin şirketin iç kurallarına uymadığına inanırsa ortaya çıkar.

2. Şirket tüzüğünün veya hissedarlar arasındaki sözleşmelerinin ihlali

Hissedarlar sözleşmesi (pay sahipleri sözleşmesi- Shareholders’ agreement (SHA)), bir şirket ile yatırımcıları (hissedarlar) arasında, taraflar arasındaki ilişkinin tüm yönlerini ele alan bir sözleşmedir. Hissedarlar sözleşmesi ve şirket tüzüğü uluslararası bir şirketin iç kurallarını oluşturur.

Bu nedenle, hissedarlar sözleşmesinin veya şirket tüzüğünün ihlali, yöneticiler ve yatırımcılar arasında veya hissedarlar arasında hızla kurumsal bir anlaşmazlık yaratabilir.

3. Temettü politikası

Bir başka olası anlaşmazlık nedeni, bir şirketin temettü hisse senetleridir. Özellikle de bu temettü hisse senetleri hissedarlar arasında adil olmayan bir şekilde dağıtılıyorsa sorun büyük demektir

4. Liderlik ve strateji

Çoğu zaman yöneticiler, şirketlerinin gelişim stratejisine ilişkin farklı vizyonlara sahiptir. Aynı şekilde yatırımcılar da pek çok stratejik konuyu yöneticilerle paylaşmayabilir.

Bu anlaşmazlıklar geleneksel iletişim araçlarıyla çözülemezse, gerginliğe yol açabilir ve kurumsal bir anlaşmazlığa dönüşebilir.

Kurumsal Anlaşmazlıkların Çözümü

Yöneticiler ve hissedarlar (yatırımcılar) arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için çeşitli yasal seçenekler mevcuttur. Hangi seçeneği seçeceğiniz anlaşmazlığın niteliğine ve yönetici veya hissedar olup olmadığınıza bağlı olacaktır.

Hissedarlar (yatırımcılar) için mevcut yasal seçenekler, şirketteki hisselerinin büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.


Avrupa’da Avukat hukuk büromuz; Avrupa, Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer açık deniz bölgelerindeki kurumsal anlaşmazlıkları çözme konusunda büyük bir deneyime sahiptir. Uzmanlarımız ve uluslararası hukuk avukatlarımız uyuşmazlığı en kısa sürede çözmek için yatırım yapılan ülkede şirketler hukuku alanındaki geniş bilgi ve deneyimlerini kullanır.

HİZMETLERİMİZ

Avrupa, Asya, Kanada ve ABD'deki bireylere ve tüzel kişilere hukuki destek sağlıyoruz.

Yurt Dışındaki Vasiyetname, Miras ve Gayrimenkul Davaları

Avrupa, Asya, ABD, Kanada ve İsrail'de vefat sonrası terk edilmiş mülkün aranıp bulunması ve gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda yeterli deneyime sahibiz.

Avrupa'da Trafik Kazası Tazminat Davaları

Avrupa'daki trafik kazası avukatımız, dava için gerekli tüm belgeleri hazırlamada size yardımcı olacak, mahkemede çıkarlarınızı temsil edecek ve yabancı sigorta şirketinden tazminat almanızı sağlayacaktır.

Avrupa'da Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davaları

Avrupa'daki sigorta şirketleri, ölümlü bir trafik kazası nedeniyle vefat edenlerin aile üyelerine tazminat talep edilmesini mümkün kılmaktadır.

Avrupa'da İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tazminat Davaları

Avrupa'da Avukat firmasının avukatları, Avrupa'da yaşanılan iş kazaları ve meslek hastalıkları için sigorta şirketinden tazminat almanıza yardımcı olacaktır.

Uluslararası Tahkim

İşletmeler sürekli olarak yurt dışı ekonomik faaliyetlerini ve buna bağlı cirolarını artırmakta, yeni satış pazarlarına girmekte ve bu kapsamda yurt dışında yeni iş ortakları aramaktadır. Eğer yurt dışındaki partnerleriniz yasalara aykırı davranırsa, Avrupa'daki avukatlarımız imdada yetişir.

Mirasçılar için Soy Ağacı Çıkarma İşlemleri

Hukuk büromuz, 9 yılı aşkın bir süredir yakın akrabaların bulunmasına ve kayıp veya bilinmeyen varislerin izinin sürülmesine yardımcı oluyor.

Yurtdışındaki Kurumsal Anlaşmazlıklar

Şirketin kurulduğu ülke hangisi olursa olsun yöneticiler ve yatırımcılar arasındaki güven, yurtdışındaki işlerin refahı için oldukça önemlidir. Bu güven ve işbirliği bozulduğu takdirde yöneticiler ve yatırımcılar arasındaki kurumsal bir anlaşmazlığın, şirketin potansiyel geliri üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır.

Yurt Dışındaki Alacak Tahsili

Ödenmeyen faturalar, herhangi bir işletmenin mali açıdan zor duruma düşmesine yol açabilir. Özellikle yurt dışında size ödeme yapmayan karşı taraf ile uzun vadeli iş ilişkileriniz varsa, borçlu taraftan alacak tahsil etmek oldukça zor olabilir.

Telif Haklarınızı Dünya Çapında Korumak

Uluslararası telif hakkı yasası, web geliştiricilerinin, müzisyenlerin, sanatçıların, yazarların, fotoğrafçıların ve benzer alanda faaliyet gösteren diğer kişilerin çalışmalarının benzersizliğini ve bu çalışmaların getirebileceği herhangi bir maddi geliri koruma altına alır.

Ofislerimiz

Bizimle iletişime geçin

Hukuki danışmanlık almak istediğiniz alandaki soruları en kısa sürede yanıtlayacağız.

Ücretsiz Danışmanlık