İşletmeler sürekli olarak yurt dışı ekonomik faaliyetlerini ve buna bağlı cirolarını artırmakta, yeni satış pazarlarına girmekte ve bu kapsamda yurt dışında yeni iş ortakları aramaktadır. Bunun sonucu olarak da yüksek hacimli ticaretler ve yeni ticari partnerler ortaya çıkar.

Ancak her ticari faaliyette işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Eğer yurt dışındaki partnerleriniz yasalara aykırı davranırsa, Avrupa’daki avukatlarımız hemen imdada yetişir.

Uluslararası Ticari Anlaşmazlıklar

Avrupa’da Avukat ekibi, ticari anlaşmazlıkları uluslararası tahkim mahkemelerinde çözmeniz için yardımcı olmaya hazırdır. Yurt dışında ithalat ve ihracat alanındaki çıkarlarınızı korumak için bu alanda deneyimli profesyonellerden hukuki destek alın!

Avrupa’daki yabancı iş ortaklarınızla ekonomik anlaşmazlıklar çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır:

 • Karşı tarafın iflası,
 • Düşük kaliteli ürünlerin temini,
 • Ticari mülke haciz gelmesi,
 • Sözleşme yükümlülüklerinin ihlali,
 • Borçlar ve cezalar,
 • Alıcı ve satıcı arasındaki ticari anlaşmazlıklar;
 • Alınan mallar için alıcı tarafından ödeme yapılmaması.

Uluslararası tahkime ne zaman başvurmalısınız?

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki uluslararası tahkim mahkemesi ismiyle tek bir mahkeme bulunmamaktadır. Aslında uluslararası ticari uyuşmazlıkları çözen tahkimler birer mahkemeden ziyade bir hakem heyetidir ve klasik yargılamadan farklı bir yol izlenir.

Nitekim tahkimin kelime anlamı da “sözleşmelerden doğan bir anlaşmazlıkta mahkeme yerine hakeme başvurma” şeklinde geçiyor.

Uyuşmazlık durumunda sorun yaşanan alanda uzman ve deneyimli kişilerin hakemliklerine başvuruluyor ve onlar da belirli usullere göre bu uyuşmazlığın çözümü için karar veriyor.

Yukarıdaki bilgiler ışığında uluslararası tahkime şu konulardaki uyuşmazlıkları götürebilirsiniz:

 • Avrupa’daki anlaşma yaptığınız karşı taraflar sözleşme şartlarını yerine getirmiyorsa,
 • Borçlunun işletmesinin satılma tehdidi varsa,
 • Karşı taraf iflas prosedürü başlattığında,
 • Kuruluşun hissedarları veya çalışanları arasında anlaşmazlıklar oluştuğunda;
 • Kolluk kuvvetlerinin katılımını veya adli işlem gerektiren sorunlar varsa başvuru yapılabilir.

Yaşanan anlaşmazlıkların Avrupa tahkim mahkemelerinde çözümü, Avrupa Birliği’ne üye bir ülkenin mevcut mevzuatı hakkında mükemmel bilgi sahibi olmayı ve şirketin çıkarlarının savunulmasını gerektirir.

Uluslararası tahkim avukatlarımız, uzun sürecek davalar ile müvekkilin finansal kaynaklarına zarar vermemek için hızlı ve verimli bir şekilde çalışır. Uluslararası hukuk bürosu olarak her zaman yanınızdayız!

Sorumluluklarımız nelerdir?

Uluslararası ticari tahkimde Avrupa’daki temsil hizmetlerimiz şunları içerir:

 • Sağlanan malzemelerin analizi,
 • Gerekli belgelerinin toplanması,
 • Anlaşmazlığın duruşma öncesi çözümü,
 • İlgili mahkemeye dava dilekçesinin hazırlanması,
 • Davanın yürütülmesi,
 • Mahkeme kararının uygulandığının kontrol edilmesi.

Avrupa’da Avukat bürosunun hukuki desteği, yabancı bir karşı tarafla olan ticari uyuşmazlıkların uluslararası tahkim mahkemeleri ve hakem heyetlerinde hızlı ve mali açıdan karlı bir şekilde çözülmesinin garantisini sunar.

HİZMETLERİMİZ

Avrupa, Asya, Kanada ve ABD'deki bireylere ve tüzel kişilere hukuki destek sağlıyoruz.

Yurt Dışındaki Vasiyetname, Miras ve Gayrimenkul Davaları

Avrupa, Asya, ABD, Kanada ve İsrail'de vefat sonrası terk edilmiş mülkün aranıp bulunması ve gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda yeterli deneyime sahibiz.

Avrupa'da Trafik Kazası Tazminat Davaları

Avrupa'daki trafik kazası avukatımız, dava için gerekli tüm belgeleri hazırlamada size yardımcı olacak, mahkemede çıkarlarınızı temsil edecek ve yabancı sigorta şirketinden tazminat almanızı sağlayacaktır.

Avrupa'da Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davaları

Avrupa'daki sigorta şirketleri, ölümlü bir trafik kazası nedeniyle vefat edenlerin aile üyelerine tazminat talep edilmesini mümkün kılmaktadır.

Avrupa'da İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tazminat Davaları

Avrupa'da Avukat firmasının avukatları, Avrupa'da yaşanılan iş kazaları ve meslek hastalıkları için sigorta şirketinden tazminat almanıza yardımcı olacaktır.

Uluslararası Tahkim

İşletmeler sürekli olarak yurt dışı ekonomik faaliyetlerini ve buna bağlı cirolarını artırmakta, yeni satış pazarlarına girmekte ve bu kapsamda yurt dışında yeni iş ortakları aramaktadır. Eğer yurt dışındaki partnerleriniz yasalara aykırı davranırsa, Avrupa'daki avukatlarımız imdada yetişir.

Mirasçılar için Soy Ağacı Çıkarma İşlemleri

Hukuk büromuz, 9 yılı aşkın bir süredir yakın akrabaların bulunmasına ve kayıp veya bilinmeyen varislerin izinin sürülmesine yardımcı oluyor.

Yurtdışındaki Kurumsal Anlaşmazlıklar

Şirketin kurulduğu ülke hangisi olursa olsun yöneticiler ve yatırımcılar arasındaki güven, yurtdışındaki işlerin refahı için oldukça önemlidir. Bu güven ve işbirliği bozulduğu takdirde yöneticiler ve yatırımcılar arasındaki kurumsal bir anlaşmazlığın, şirketin potansiyel geliri üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır.

Yurt Dışındaki Alacak Tahsili

Ödenmeyen faturalar, herhangi bir işletmenin mali açıdan zor duruma düşmesine yol açabilir. Özellikle yurt dışında size ödeme yapmayan karşı taraf ile uzun vadeli iş ilişkileriniz varsa, borçlu taraftan alacak tahsil etmek oldukça zor olabilir.

Telif Haklarınızı Dünya Çapında Korumak

Uluslararası telif hakkı yasası, web geliştiricilerinin, müzisyenlerin, sanatçıların, yazarların, fotoğrafçıların ve benzer alanda faaliyet gösteren diğer kişilerin çalışmalarının benzersizliğini ve bu çalışmaların getirebileceği herhangi bir maddi geliri koruma altına alır.

Ofislerimiz

Bizimle iletişime geçin

Hukuki danışmanlık almak istediğiniz alandaki soruları en kısa sürede yanıtlayacağız.

Ücretsiz Danışmanlık