Hollanda Miras Hukuku ve Miras Davaları

Hollanda’da mirasçılar, Hollanda miras hukuku düzenlemelerine göre tespit edilir. Bu hukuka göre mirasçıların belirlenmesinde en önemli etken, vasiyetnamedir. 16 yaşından büyük herkes vasiyetname düzenleyebilir.

Eğer bir vasiyetname söz konusu değilse mirasçıların kim olduğu kanun tarafından belirlenir. Buna göre vasiyetnamenin olmaması durumunda mirasta hak sahibi olan ilk grup, akrabalar ve eşler ya da kayıtlı partnerlerdir.

Hollanda Miras Hukukunda Yasal Bölünme

Eğer ölen kişi evliyse ya da ölen kişinin kayıtlı bir partneri varsa ve kişinin bir vasiyeti yoksa Hollanda miras hukukuna göre kayıtlı eş/partner tek varis olarak kabul edilir. Ancak kişinin çocuğu ya da çocukları varis olan eşten/partnerden para talebinde bulunabilir.

Bu taleple birlikte miras, yasal bölünme adı verilen bir sürece uğrar ve hak sahipleri arasında dağılır.

Hollanda Miras Hukukunda Vasiyetname ve Hollanda Vasiyetname Düzenleme

Hollanda miras hukuku ele alındığında vasiyetname yazmanın belirleyici olduğu görülür. Hollanda’da 16 yaşından büyük herkes vasiyetname düzenleyebilir. 

Vasiyetname düzenlemek mirasın yasal bölünmeye uğramasını engeller. Bu nedenle birçok kişi yaşarken vasiyetname düzenlemeyi düşünmelidir. 

Hollanda’da yasal geçerliliği olan bir vasiyetname şöyle düzenlenir: 

 • Notere gidilir.
 • Ölüm durumunda kişisel mal varlığının dağılımıyla ilgili vasiyet notere aktarılır.
 • Noter, kişisel beyanınızı yazarak bir vasiyetname hazırlar ve vasiyetnmeniz, Merkezi Vasiyetname Sistemi’ne eklenir.
 • Ölümünüzden sonra aileniz herhangi bir vasiyet bırakıp bırakmadığınızı öğrenebilir.

Vasiyetname Düzenlemek Ne İşe Yarar?

Hollanda mirasçıların araştırılması aşamasında ilk kriter bir vasiyetnamenin olup olmadığıdır. Hollanda noter makamlarına kaydedilmiş bir vasiyetname varsa mirasçıların belirlenmesinde bu belge esas alınır. 

Bir vasiyetname, vasiyet bırakan kişinin şu taleplerinin ölümünden sonra yerine getirilmesini sağlar:

 • Çocuğunu mirastan mahrum bırakmak
 • Aile üyelerini mihrastan mahrum bırakmak
 • Kayıtlı olmayan partnerini yasal mirasçı yapmak
 • Mirasın hayır işlerine bağışlanmasını sağlamak
 • Mirasın herhangi bir kişiye devredilmesini sağlamak

Bu talepler doğrultusunda vasiyetname hazırlanmazsa kişinin mirasçıları ilgili kanunda yer alan kriterler doğrultusunda belirlenir.

Öte yandan Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu taraından sunulan mirasçılar için soy ağacı çıkarma hizmeti, soy bağının tescil edilip elde edilen kanıtların hukuki işlemlerde kullanılmasını sağlar. Bu hizmet doğrultusunda oluşturulan kanıtlar neticesinde miras davası açmak ve miras talebinde bulunmak mümkün olabilir.

Hollanda Miras Hukukunda Meşru Kısım

Hollanda miras hukukuna göre vasiyetin içeriğine bakılmaksızın birkaç mirasçının mirastan sabit bir miktar alma hakkı vardır. Bu uygulamaya meşru kısım denir.

Mirasçının çocukları ve çocukları ölürse torunları, bu uygulama kapsamında mirasta hak sahibidir. Hatta kişiler ölmeden önce çocuklarının mirasçı olmadığını ve mirastan mahrum bırakılması gerektiğini vasiyetnamelerine ekletseler bile çocukların Hollanda miras davası açma ve miras talep etme hakkı vardır.

Hollanda Mirasçılık Belgesi Çıkartma

Mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı, mirasçıların miras üzerindeki hakkını belirlemeye yarayan belgedir. Bu belgede kişinin bir vasiyetinin olup olmadığı ve mirasçıların kimler olduğu yazar.

Hollanda’da veraset ilamı, yerel bir noterden temin edilebilir ya da online olarak alınabilir. Bu konuda hizmet veren bazı online uygulamalar veraset ilamının e-posta veya posta yoluyla kişilere teslim edilmesini sağlar.

Bu belgeyi istemeye yetkisi olan kişiler şunlardır:

 1. Ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu bilmekle ilgilenen herkes, örneğin alacaklılar
 2. Vefat eden kişinin mirasında menfaati olan kişiler veya tasfiye memuru

Hollanda’da Miras İntikal Vergisi 

Hollanda’da miras intikal vergisi miktarı, mirasın değerine ve bu vergiyi ödeyecek kişinin mirası bırakan kişiyle olan ilişkisine bağlıdır. Herkes belirli bir miktara kadar miras intikal vergisinden muaftır. Ancak mirasın değeri muafiyet tutarını aşıyorsa aşan miktar için miras intikal vergisi ödenir.

Yani daha açık şekilde bahsetmek gerekirse Hollanda’da miras intikal vergisi şöyle belirlenir:

 1. Önce mirastan muafiyet tutarı çıkartılır.
 2. Kalan miktara (eğer kalıyorsa) aşağıda yüzdelik oranlarını verdiğimiz miras intikal vergisi uygulanır.

Buna göre 2022 yılı muafiyet tutarları şöyledir:

 • Eş, kayıtlı partner ve birlikte yaşayan partner için: € 680.645
 • Çocuk, koruyucu çocuk ve üvey çocuk için: € 21.559
 • Engelli çocuk*: € 64.666 
 • Torun: € 21.559
 • Torun çocuğu: € 2.274
 • Ebeveyn**: 51.053 €

* Belirli kriterler söz konusudur.

** Her iki ebeveyn de mirasçıysa muafiyet tutarı değişmez.

Bu muafiyet tutarlarını aşan miktarlar için uygulanan miras intikal vergisi oranları 2022 yılında şöyledir:

 • Mirasın değeri € 130.424’ya kadarsa: Eş, partner, çocuklar için %10; torunlar için %18; kardeşler ve ebeveynler için %30
 • Mirasın değeri € 130.424’dan fazlaysa: Eş, partner, çocuklar için %20; torunlar için %36; kardeşler ve ebeveynler için %40

İlginizi çekebilir: Fransa Miras Hukuku

Hollanda Mirasın Reddi

Bir miras her zaman büyük bir varlığı ifade etmez. Bazen miras kalan borç, miras kalan varlıktan daha fazla olabilir. Bu durumda mirası reddetmek en mantıklı hamle olur. Hollanda miras reddi ile hem miras kalan varlıkları hem de borçları reddetmek mümkündür.

Ancak bu işlem miras hukuku konusunda uzman bir Hollanda miras avukatı ile birlikte gerçekleştirilmelidir. Aksi halde belirli davaların açılmaması ya da geç açılması sonucu mirasın reddi işlemi gerçekleşmeyebilir ve borçların mirasçıya intikali gerçekleşebilir. Bu intikal, geri alınamaz bir intikal olduğu için miras reddi konusunda profesyonel avukatlarla çalışmak gerekir.

Hollanda dahil 50’den fazla ülkede miras hukuku konusunda uzman avukatları bulunan Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, miras hukuku konusunda profesyonel yardıma ihtiyacı olan kişilerden ücret talep etmez. Süreç boyunca ücretsiz danışma hizmeti alınabilen hukuk bürosu, yalnızca sonuçlanan işlemler için ücret tahsil eder.