Miras meseleleri söz konusu olduğunda, yasal mevzuatı anlamak çok önemlidir. Romanya miras hukuku, varlıkların ve mülklerin bir nesilden diğerine aktarılmasını düzenler. İster bir varis, ister bir vasiyetçi veya bir hukukçu olun, yasal ilke ve düzenlemeleri kavramak, sorunsuz miras planlaması ve mal paylaşımı için kritiktir. Bu yazıda, Romanya miras hukukunun inceliklerine ve miras davalarında ne yapmanız…

Günümüzde Dünya genelinde beş milyonu aşkın Türk yaşar. Bu insanlar yaşadıkları yabancı ülkelerde çalışıp hayatlarını idame ettirecek paralar kazanırken kimileri de buralarda bazı yatırımlarda bulunur. Bu yatırımların bir kısmı Türkiye’de yer alsa da yurt dışındaki vatandaşlarımızın birçoğu yatırımlarının bir bölümünü yaşadıkları ülkelerde tutmayı tercih ederler.  Bu durumun sonucunda da; yabancı ülkelerde yaşayan ve vefat eden,…

Kanada Anayasa’sı uyarınca Kanada’da yetkiler, eyaletler ile merkezi hükümet arasında dağılmıştır. Miras hukuku ülkede doğrudan eyaletler tarafından düzenlediği için on eyaletin tamamında miras davaları farklılık gösterebilir.  Haliyle Kanada’da bir miras davası açmak tek bir hukuka bağlı olan ülkelerde miras davası açmaya kıyasla daha zordur ve kafa karıştırıcıdır. Ancak yerel miras hukukunda uzmanlaşan avukatlık büroları bu…

Günümüzde de yurt dışında 5 milyonun üzerinde Türk vatandaşı yaşamaktadır. Gelişmiş bir Avrupa Birliği ülkesi olarak Danimarka’da da bu sayı azımsanamayacak düzeydedir. Güncel verilere göre Danimarka’da 75 bin üzerinde Türk varlığından söz edilir. Ülkemiz dışında hayatını kaybeden murislerin birçok zaman varisleri Türkiye’de olabilmektedir. Bu kişiler yurt dışındaki miras haklarını elde edebilmek için birçok ek hukuki…

Bulgaristan, komünist yönetimi devirmesiyle birlikte bir Sovyet uydusu olmaktan çıkmış, Demir Perde’nin ardına kendini açmıştır. Bu açılımın en önemli ayağını hiç şüphesiz kişilerin mal edinme hürriyetine kavuşması oluşturur. Kişilerin mal edinme hürriyetinin en temel sonuçlarından biri ise miras hakkının oluşmasıdır zira insanlar edindikleri mallara ölümlerinden sonra ne olacağını bilmek ve ellerinden geldiği ölçüde bu durumu…

İsviçre miras hukuku, genel anlamda Roma hukuku ve özel olarak Napolyon kanunlarından etkilenmiş bir hukuktur. Bu hukuk sistemi, Türk Kanunu Medenisi’nin kabulüyle ülkemiz medeni hukukunu da etkisi altına almıştır. Ancak bu iktisap sürecinin üzerinden yüz yıla yakın bir süre geçmiş olduğundan, ülkemizle İsviçre hukukları arasındaki makas giderek açılmıştır. Günümüzde Türk miras hukukunun İsviçre miras hukukundan…

İrlanda miras hukuku, özel mülkiyeti benimsemiş her ülke hukukunda olduğu gibi miras bırakma hakkının da mevcut olduğu bir hukuk sistemidir.  Ülkenin şartlarını karşılayan her insanın taşınır ve taşınmaz mallar edinebileceği İrlanda’da bu mallara malik yabancılar da bulunabilirken, malların sahibi vatandaşların yabancı varisleri de olabilmektedir. Her yıl yabancı ülkelerde vefat eden binlerce vatandaşımızın olması hasebiyle bu…

Yurt dışındaki bir tanıdığınız veya aile üyelerinizden miras kaldığınızda karşınıza bir takım hukuki sorunlar çıkabilir. Özellikle miras hukukunu hakim olmadığınız bir ülkede mal paylaşımı, vasiyetname ve vergiler konusunda avukat desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz bu yazımızda Ukrayna miras hukuku üzerine  yoğunlaşacak ve sizlere yabancı bir ülkede hayatını kaybeden murislerin tereke haline…

Rusya, yüz yıla yakın komünist yönetim altında yaşadıktan sonra bir federasyona dönüşmüş, Demir Perde’nin ötesine açılmış ve özel mülkiyete izin vermiştir. Rusya Federasyonu Anayasası’nın özel mülkiyeti korumaya alan 35. maddesinin ikinci fıkrasında miras hakkının da devlet güvencesi altında olduğu belirtilmiştir. Bir insan vefat ettiğinde malvarlığı artık tereke haline gelmiştir ve terekenin en kısa zamanda varisler…

Günümüzde, yurt dışında yaklaşık yedi milyon Türk ikamet etmekte. Bu insanların çoğunun aileleri, akrabaları ve sevenleri hala Türkiye’de yaşıyor. Bu durumun doğal sonucu olarak da karşımıza yurt dışından ülkemizdeki bireylere kalan miraslar ve bunların davaları çıkıyor. Bu yazıda, İngiltere miras hukuku üzerine genel bilgiler vererek bu ülkeden size kalan mirasları nasıl güvenli şekilde alacağınızı ve…

Avrupa Miras Hukuku kapsamında ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre incelemeler yapılır. Bu kapsamda:
-Mirasçıların belirlenmesi
-Vasiyetname
-Miras Paylaşımı
-Miras reddi
-Miras ve intikal vergisi
-Soy ağacı çıkarılması
gibi alanlarda hizmet verir.