Günümüzde de yurt dışında 5 milyonun üzerinde Türk vatandaşı yaşamaktadır. Gelişmiş bir Avrupa Birliği ülkesi olarak Danimarka’da da bu sayı azımsanamayacak düzeydedir. Güncel verilere göre Danimarka’da 75 bin üzerinde Türk varlığından söz edilir. Ülkemiz dışında hayatını kaybeden murislerin birçok zaman varisleri Türkiye’de olabilmektedir. Bu kişiler yurt dışındaki miras haklarını elde edebilmek için birçok ek hukuki…

Bulgaristan, komünist yönetimi devirmesiyle birlikte bir Sovyet uydusu olmaktan çıkmış, Demir Perde’nin ardına kendini açmıştır. Bu açılımın en önemli ayağını hiç şüphesiz kişilerin mal edinme hürriyetine kavuşması oluşturur. Kişilerin mal edinme hürriyetinin en temel sonuçlarından biri ise miras hakkının oluşmasıdır zira insanlar edindikleri mallara ölümlerinden sonra ne olacağını bilmek ve ellerinden geldiği ölçüde bu durumu…

İsviçre miras hukuku, genel anlamda Roma hukuku ve özel olarak Napolyon kanunlarından etkilenmiş bir hukuktur. Bu hukuk sistemi, Türk Kanunu Medenisi’nin kabulüyle ülkemiz medeni hukukunu da etkisi altına almıştır. Ancak bu iktisap sürecinin üzerinden yüz yıla yakın bir süre geçmiş olduğundan, ülkemizle İsviçre hukukları arasındaki makas giderek açılmıştır. Günümüzde Türk miras hukukunun İsviçre miras hukukundan…

İrlanda miras hukuku, özel mülkiyeti benimsemiş her ülke hukukunda olduğu gibi miras bırakma hakkının da mevcut olduğu bir hukuk sistemidir.  Ülkenin şartlarını karşılayan her insanın taşınır ve taşınmaz mallar edinebileceği İrlanda’da bu mallara malik yabancılar da bulunabilirken, malların sahibi vatandaşların yabancı varisleri de olabilmektedir. Her yıl yabancı ülkelerde vefat eden binlerce vatandaşımızın olması hasebiyle bu…

Yurt dışındaki bir tanıdığınız veya aile üyelerinizden miras kaldığınızda karşınıza bir takım hukuki sorunlar çıkabilir. Özellikle miras hukukunu hakim olmadığınız bir ülkede mal paylaşımı, vasiyetname ve vergiler konusunda avukat desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz bu yazımızda Ukrayna miras hukuku üzerine  yoğunlaşacak ve sizlere yabancı bir ülkede hayatını kaybeden murislerin tereke haline…

Rusya, yüz yıla yakın komünist yönetim altında yaşadıktan sonra bir federasyona dönüşmüş, Demir Perde’nin ötesine açılmış ve özel mülkiyete izin vermiştir. Rusya Federasyonu Anayasası’nın özel mülkiyeti korumaya alan 35. maddesinin ikinci fıkrasında miras hakkının da devlet güvencesi altında olduğu belirtilmiştir. Bir insan vefat ettiğinde malvarlığı artık tereke haline gelmiştir ve terekenin en kısa zamanda varisler…

Günümüzde, yurt dışında yaklaşık yedi milyon Türk ikamet etmekte. Bu insanların çoğunun aileleri, akrabaları ve sevenleri hala Türkiye’de yaşıyor. Bu durumun doğal sonucu olarak da karşımıza yurt dışından ülkemizdeki bireylere kalan miraslar ve bunların davaları çıkıyor. Bu yazıda, İngiltere miras hukuku üzerine genel bilgiler vererek bu ülkeden size kalan mirasları nasıl güvenli şekilde alacağınızı ve…

Bir kişi vefat ettiğinde, geriye kalan malvarlığı, alacak ve borçları ile ilgili birçok sorun ortaya çıkar ve mirasçıları gerekli tüm yasal işlemleri yapmak zorunda kalır. Sonuç olarak, vefat eden kişinin hayatta iken edindiği tüm malvarlığı, alacak ve borçları mirasçılar arasında paylaştırılacaktır. Birisi öldüğünde yapılacak ilk şey, mal varlığının tümünü tespit etmek ve mirasçıların araştırılması olmalıdır….

Miras hukuku tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Mirasın ve mirasçıların tam olarak araştırılıp ortaya dökülmesi hak sahiplerinin hakedişlerini eksiksiz alabilmeleri için önemlidir. Ölen kişinin borçlarının da iyi araştırılması gerekmektedir.  Mirasın borç miktarının alacak miktarından fazla olması durumunda süresi içerisinde mirasın reddi yapılması gerekmektedir ve bu birçok uzmanlık isteyen konu mevcuttur. Sürelerin kaçırılmaması ve hakedişlerinizin…

Eğer size de Azerbaycan’da bir miras kaldıysa yetkili makamlara başvurmak suretiyle miras hakkınızı talep edebilirsiniz. Yasal mevzuatın karışıklığı, bürokratik işlemlerin yoğun oluşu, miras hakkınızı eksiksiz alabilmeniz için size önerebileceğimiz profesyonel bir destek almanızdır. Avrupa Avukat hukuk bürosu olarak Azerbaycan miras hukukunda tecrübeli avukatlarımız marifetiyle miras davanızı hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuca ulaştırıyoruz.   Azerbaycan Miras…