Belçika Miras Hukuku

Belçika miras hukuku geçtiğimiz senelerde revize edilerek Hollanda miras hukukuna benzer bir forma kavuşturulmuştur. Miras paylaşımında ana kriter vasiyetnamedir. Ancak ölen kişi vasiyet bırakmadan vefat etti ise varisleri, ilgili kanun tayin eder.

Varisler mirası kabul edebildiği gibi reddi miras hakları da bulunur. Mirasçıların, ölen kişiden kalan mal varlığını kabul etmesi halinde yaşadığı bölgeye ve akrabalık dereceğine göre Belçika Hükümeti’ne miras ve intikal vergisi ödemesi gerekir.

50’den fazla ülkede miras davalarında müvekkillerine destek veren Avrupa’da Avukat hukuk bürosu, uzman avukatları ile tüm miras sürecini profesyonel şekilde yürütür. Belçika’dan size miras kaldıysa, mirasçıların yani varislerin araştırılması gerekiyorsa hemen iletişime geçebilirsiniz.

Belçika’da Mirasçıların Belirlenmesi

Belçika’da miras konusunda belirleyici olan temel faktör, vasiyetnamedir. Bir vasiyet söz konusu değilse Belçika miras hukuku, mirasın aşağıdaki öncelik sırasına göre eşit olarak bölünmesini sağlar:

 1. Çocuklar ve torunlar
 2. Ebeveynler ve büyükanne ve büyükbaba
 3. Kardeşler ve akrabaları
 4. Belçika hükümeti.

Burada vasiyet bırakılmadığı takdirde Belçika hükümetinin de mirastan pay aldığını unutmamak gerekir. Eğer miras sahibi vasiyet bırakmamış ise bu durumda hayattaki eşinin miras hakkı ailevi duruma göre şu şekilde belirlenir:

 1. Vefat eden kişinin bir veya daha fazla çocuğu varsa eşi, mirastan temettü, faiz ve kira alma hakkına sahiptir.
 2. Eğer ölen kişinin çocuğu yoksa ancak yukarıda belirtilen ve kanunen geçerli mirasçıları varsa eş, evlilik sürecinde elde edilen mal varlıklarını devralır. Ölen kişiye ait özel mülklerden ise faiz kazanma hakkına sahiptir.
 3. Eğer herhangi bir çocuk ve mirasşçı yoksa, eş tüm mirası devralır.

Belçika mirasçıların araştırılması kapsamında Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu tarafından sunulan varisler için soy ağacı araştırması hizmetinden yararlanılabilir. Bu hizmet kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucu Belçika miras davası açmak için gerekli deliller oluşturulabilir.

Belçika Miras Hukukuna Göre Temel Mirasçı: Eş

Belçika miras hukuku, eşe ve birlikte yaşayan kayıtlı partnere özel önem atfeder. Dolayısıyla eşler vasiyetname ile ya da evlilik/birlikte yaşama sözleşmesiyle özel bir düzenleme yapmadıysa birbirinin öncelikli mirasçısıdır. Eşin/partnerin hakkı her zaman saklıdır ve önceliklidir.

2007 yılından bu yana yasal olarak birlikte yaşayan çiftler de mirastan yararlanabilmektedir. Ancak bu, bir vasiyetnamede ve sözleşmede aksi belirtilmediği sürece ev ve eşyalar üzerindeki intifa hakkını ya yararlanma hakkını içeren sınırlı bir haktır.

Örneğin ölen kişiden miras olarak kalan yeni sahibi kişinin çocukları olsa bile birlikte yaşadığı partneri evi ve evin eşyalarını kullanma hakkına sahiptir. 

Belçika’da Veraset İlamı 

Belçika’da bir kişi öldüğü anda kişinin banka hesaplarına bloke konur. Çünkü kişi öldüğü ilk anda kişinin mirasçıları henüz kesinleşmemiştir. Mirasçılar, veraset ilamı alarak miras üzerindeki hakkını kesinleştirir ve söz konusu blokeyi kaldırabilir.

Belçika’da veraset ilamı, ölen kişinin bankasına gelen Federal Kamu Hizmeti Finansmanı ( Federale Overheidsdienst Financien) kurumundan ücretsiz talep edilebilir. Veraset ilamının alınacağı ofis, ölen kişinin ikamet ettiği yere bağlıdır. Yetkili Federal Kamu Hizmet Finansmanı ofisi şu adresten bulunabilir.

Belçika’da Miras İntikal Vergisi

Belçika’da miras intikal vergisi, yaşadığınız yere göre değişkenlik gösterir. Ayrıca tıpkı Hollanda Miras Hukuku’nda olduğu gibi ölen kişiyle olan ilişkiye ve mirasın büyüklüğüne bağlıdır.

Bu kapsamda örneğin Flandre bölgesinde yaşayanlar için miras ve intikal vergisi şu şekilde hesaplanır:

Belçika Flandre Bölgesi miras ve intikal vergisi
Flandre Bölgesi miras ve intikal vergisi
 1. Çocuk, anne-baba, eş, büyükanne-büyükbaba, torunlar için miras intikal vergisi :
 • € 50.000’ya kadar: %3
 • € 50.000’dan € 250.000’ya kadar: %9
 • € 250.000’dan itibaren: %27

Bu oranlar, nakit ve taşınmazlar için ayrı ayrı uygulanır. 

 1. Kardeşler için miras intikal vergisi:
 • € 35.000’ya kadar: %25
 • € 35.000’dan € 75.000’ya kadar: %30
 • € 75.000’dan itibaren: %55

Bu oranlar, nakit ve taşınmazlar için birlikte uygulanır. 

 1. Diğer kişiler için miras intikal vergisi:
 • € 35.000’ya kadar: %25
 • € 35.000’dan € 75.000’ya kadar: %45
 • € 75.000’dan itibaren: %55

Bu oranlar toplam net varlıklar üzerinden uygulanır.

Yukarıda da bahsedildiği üzere yaşanılan yere göre miras vergisinde değişiklik söz konusudur. Örneğin Brüksel bölgesinde miras ve intikal vergisi 4 gruba ayrılmış ve yukarıdakilere ilave olarak amca, teyze, hala, dayı ve yeğen gibi akrabalar eklenmiştir:

Brüksel miras ve intikal vergisi oranları
Brüksel miras ve intikal vergisi oranları

Belçika Miras İntikal Vergisi İndirimleri

Mirasın şu iki yere bırakılması durumunda aşağıda belirtilen oranlarda vergi indirimleri söz konusu olur:

 • Hayır kurumlarına ya da yerel yönetimlere: %8,5 
 • Aile şirketlerine: %3 ya da %7

Belçika’da Vasiyetname Düzenleme

Belçika vasiyetname düzenleme için üç farklı yöntem benimser. Şu üç yöntemle düzenlenen vasiyetnamelerin hepsi yasaldır ve geçerlidir:

 1. Kişilerin kendisi tarafından düzenlenen vasiyetler: Vasiyet kişi tarafından yazılır ve imzalanır. Bu yöntemle yazılan vasiyetin tarih içermesine dikkat edilmelidir. Ayrıca vasiyet yazıldıktan sonra kaybolmayacak ve işleme alınacak şekilde başkalarına teslim edilmelidir.
 1. Noter vasiyeti: Bu tür vasiyetler iki tanıdık eşliğinde notere yazdırılır. Vasiyet, vasiyetçinin direktifleri doğrultusunda noter tarafından yazılır. Arından noter ve katılımcılar vasiyeti imzalar ve vasiyet kayıt altına alınır. Bu kategorideki vasiyetlerin kaybolma riski yoktur. 
 1. Uluslararası geçerli vasiyet: Vaktinin çoğunu Belçika dışında geçiren ya da mirasçıların Belçika dışında olduğu durumlarda bu yönteme başvurulur. Uluslararası geçerli vasiyet de noter aracılığıyla yapılır.

İlginizi çekebilir: Almanya Miras Hukuku

Belçika Miras Reddi

Belçika miras hukukuna göre kişilerin miras reddi hakkı bulunur. Belçika miras reddi, özellikle borç yükümlülüğü fazla olan miraslarda başvurulan bir yoldur.

Diğer seçenek ise mirasın envanter ayrıcalığı altında kabulüdür (Beneficium inventarii). Eğer mirasla birlikte gelen borcun büyüklüğünden emin değilseniz bu yöntem, en doğru yöntemdir. Çünkü en kötü senaryoda, borcun büyüklüğüne bağlı olarak size hiçbir miras kalmaz. 

Mirasın envanter ayrıcalığı altında kabul edilmesi sonucu mirastaki varlık miktarı, borç miktarının üzerindeyse kişi varlıkların sahibi olur. Eğer borç miktarı varlık miktarının üzerindeyse kişi varlık sahibi olmaz ancak borç sahibi de olmaz.

Profesyonel Bir Belçika Miras Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Her ülkenin miras hukuku birbirinden farklıdır ve miras devralma aşamasında yapılan kritik hatalar, borç yükümlülüğü yüksek ve kişiyi zarara uğratacak mirasların da kabul edilmesine neden olabilir. Bu nedenle Belçika’da bir miras davası başlatmayı düşünen kişilerin Belçika miras hukuku alanında uzman bir avukat ekibiyle çalışması gerekir. 

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, Belçika miras hukuku alanında uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla hizmet verir. Sonuç odaklı çalışan uzmanlarımız, işlemler gerçekleşmeden herhangi bir hizmet ücreti talep etmez. Bu kapsamda Avrupa’da Avukat ekibi kişilerden gelen hukuki soruları tamamen ücretsiz yanıtlar.