Almanya, 3 milyondan fazla Türk vatandaşının ikamet ettiği gelişmiş bir Avrupa ülkesi. Buradaki vatandaşlarımız doğal olarak yaşadıkları ülkenin vatandaşı Alman bireylerle evlenmeyi tercih edip yeni bir hayat kurmayı tercih ediyor. Ancak bazı evliliklerde çiftler anlaşamayıp boşanmayı tercih edebiliyor. Peki, yabancı bir eşle farklı bir ülkede boşanma nasıl olur ve boşanma sonrası mallar nasıl paylaşılır? Ayrıca…

İkinci Dünya Savaşı sırasında harabeye dönen Almanya, aktif nüfusunun da büyük bir kısmını kaybetti. Hammadde ve ağır sanayi bakımından zengin ülkede bu kaynakları değerlendirebilecek bir iş gücüne ihtiyaç doğdu. Bunun üzerine, ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden Almanya’ya işçi göçüne izin verildi. Ülkemiz, geride kalan yıllarda da yurt dışına çok fazla göç verdi. Bu durumun…

Almanya’da mirasçı olmanız halinde ne yapmanız gerektiği çoğu kimse tarafından bilinmemekle birlikte hatalı yapılan işlemler sonucunda hak kaybına sebep olan durumlar ortaya çıkmaktadır.  Almanya’da yaşayan yakınınız vefat ettiği zaman geride kalan mirasçıları hangi ülkenin kanunlarının uygulanması gerektiği, veraset ilamının nasıl alınacağı, mevcut bir vasiyetnamenin olup olmaması ve buna benzer diğer konularda akıllarında soru işaretleri yer…

Trafik kazası insanın başına gelebilecek en kötü olaylardan birisidir. Hele bir de başka bir ülkede kazaya karışmak büyük bir sorundur. Çünkü her ülkenin kendine has kanunları, sigorta şirketlerinin işleyişi ve diğer birçok etmen konuyu olduça karmaşık hale getirir. Bu nedenle, Almanya’da trafik kazası geçirenlerin kesinlikle bir avukatın yardımına ihtiyacı olacaktır. Profesyonel bir avukat tam olarak…

Almanya disiplini ve kurallara riayeti ile ünlüdür. Bu durum ticari ilişkilerde karşı taraf için dezavantaj gibi gözükse de aslında birçok avantajı da beraberinde getirir. Örneğin ticari nitelikteki herhangi bir sorun, yani Almanya’daki alacakların tahsili ancak avukatın yardımıyla yetkili mahkemede çözülebilir. Avrupa’da Avukat hukuk bürosu Almanya’da ticari uyuşmazlıkların çözümü, hak ve menfaatlerin korunması, hukuki analiz ve…

Almanya’da Hukuk Sistemini Anlamak

Almanya, diğer ülkelerde kullanılan ortak hukuk sisteminden farklı olan medeni hukuk sistemine dayanan benzersiz bir hukuk sistemine sahiptir.

Almanya’da yaşıyor ya da oradaki şirketler ile ticari ilişkiler yürütüyorsanız Alman hukuk sistemini anlamak, oldukça önemlidir.

Alman Hukuk Sistemine Genel Bakış

Alman hukuk sistemi 3 ana koldan oluşur:

 • yasama,
 • yürütme ve
 • yargı.

Yasama organı kanunların çıkarılmasından, yürütme organı ise kanunların uygulanmasından sorumludur. Yargı organı ise yasaların yorumlanmasından ve anlaşmazlıkların çözümünden sorumludur.

Alman hukuk sistemi iki ana alana ayrılır:

 • kamu hukuku ve
 • özel hukuk.

Kamu hukuku bireyler ve devlet arasındaki ilişkilerle ilgilenirken, özel hukuk bireyler arasındaki ilişkilerle ilgilenir.

Alman Yargı Sistemi

Alman yargısı, Federal Anayasa Mahkemesi, Federal Adalet Mahkemesi ve Federal İdare Mahkemesi de dahil olmak üzere birçok farklı mahkeme türünden oluşmaktadır.

Bu mahkemeler medeni hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku da dahil olmak üzere hukukun çeşitli alanlarında yasaları yorumlamak ve uygulamaktan sorumludur.

Bu federal mahkemelere ek olarak, kendi eyaletlerine giren konularda yargı yetkisine sahip eyalet mahkemeleri de vardır. Bu mahkemeler arasında

 • bölge mahkemeleri,
 • bölge mahkemeleri
 • yüksek bölge mahkemeleri

bulunur.

Alman Hukukunda Görev Alan Meslek Dalları

Almanya hukuk sisteminde hâkimler, savcılar ve avukatlar da dâhil olmak üzere birçok farklı hukukçudan oluşur.

 • Hakimler hükümet tarafından atanır ve davalara başkanlık etmek ve yasal kararlar vermekten sorumludurlar.
 • Savcılar da hükümet tarafından atanır ve yasaları ihlal eden bireylere karşı cezai suçlamalar getirmekten sorumludur.
 • Avukatlar, yasal konularda bireyleri ve işletmeleri temsil eden özel hukukçulardır.

Alman Hukuk Sisteminin Temel Özellikleri

Alman hukuk sistemini dünyadaki diğer hukuk sistemlerinden ayıran birkaç temel özellik vardır. Bu özellikler şunlardır:

Kanunların Kodifikasyonu

Alman hukuk sisteminin en önemli özelliklerinden biri yasaların kodifiye edilmesidir. Bu, yasaların yazılı hale getirildiği ve kodlar halinde düzenlendiği anlamına gelir; bu da bireylerin ve işletmelerin yasalar kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini anlamalarını kolaylaştırır.

Katı Sorumluluk

Alman hukuk sisteminin bir diğer önemli özelliği de kusursuz sorumluluk ilkesidir.

Bu, bireylerin ve işletmelerin zarar verme niyetinde olmasalar bile zararlardan sorumlu tutulabilecekleri anlamına gelir. Bu ilke, tüketicileri ve diğer bireyleri kusurlu ürünlerden ve diğer tehlikeli koşullardan kaynaklanan zararlardan korumak için tasarlanmıştır.

 

Kişisel Gizliliğin Korunması

Alman hukuk sistemi kişisel mahremiyete büyük değer verir ve bireyleri kişisel yaşamlarına haksız müdahalelerden koruyan katı yasalara sahiptir.

Bu, kişisel verilerin toplanmasını ve kullanılmasını düzenleyen yasaların yanı sıra iletişimin gizliliğini koruyan yasaları da içerir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Alman hukuk sistemi arabuluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözümlerine de büyük önem vermektedir.

Anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bu yöntemler genellikle geleneksel davalardan daha hızlı ve daha ucuzdur ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin etkili bir yolu olabilir.

Almanya’da En İyi Avukatı Bulmak

Almanya’da doğru avukatı bulmak, özellikle de hukuk sistemine yabancıysanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, gözünüzü korkutabilir.

İster bir miras davası, ister boşanma sonrası mal paylaşımı veya trafik kazası ve iş kazası sonrası tazminat davaso ile ilgili yardıma ihtiyacınız olsun, dosyanızla ilgilenecek uzmanlığa ve deneyime sahip bir avukat seçmeniz çok önemlidir.

 

Almanya’da Avukat Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler:

Almanya’da avukat seçerken, hukuki ihtiyaçlarınıza en uygun avukatı bulduğunuzdan emin olmak için çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. İşte akılda tutulması gereken bazı hususlar:

 • Uzmanlık: Sizinkine benzer davalarla daha önce ilgilenmiş avukat arayın. Örneğin, bir miras davası konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, mirasçıların bulunması ve soyağacı çıkarılması, vasiyetname ve mal paylaşımı konusunda uzmanlaşmış bir avukat bulmak isteyeceksiniz.
 • İtibar: Müvekkillerden gelen yorumları okuyarak, web sitelerini kontrol ederek ve kimlik bilgilerine bakarak avukatın itibarını araştırın.
 • Uygunluk: Avukatın ulaşılabilirliğini ve yanıt verme süresini göz önünde bulundurun. Erişilebilir ve davanızın ilerleyişi hakkında sizi bilgilendirebilecek bir avukat isteyeceksiniz.
 • Ücret: Avukatın ücretlendirmesini öğrenin ve bütçenize uygun olduğundan emin olun. Avrupa’da Avukat hukuk bürosunda ön ödeme alınmadan hizmet verildiğini unutmayın.

Referanslar

 1. “The German Legal System and Legal Language” by Elmar Wolfstetter, available at https://www.juris.de/jportal/docs/anlage/as/bilder/buchbesprechungen/leipzig_04_05_06_wolfstetter.pdf
 2. “The Judiciary in Germany” by Dr. Christian Koenig, available at https://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol08No06/PDF_Vol_08_No_06_549-560_Articles_Koenig.pdf
 3. “Attorneys in Germany: An Overview” by Dr. Christian Koenig, available at https://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol14No03/PDF_Vol_14_No_03_243-260_Articles_Koenig.pdf
 4. “Data Privacy in Germany” by Dr. Tim Wybitul, available at https://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol19No01/PDF_Vol_19_No_01_23-38_Articles_Wybitul.pdf
 5. “Strict Liability in German Tort Law” by Prof. Dr. Michael Martinek, available at https://www.researchgate.net/publication/242293271_Strict_Liability_in_German_Tort_Law