almanya iş kazası v meslek hastalığı tazminatı

İkinci Dünya Savaşı sırasında harabeye dönen Almanya, aktif nüfusunun da büyük bir kısmını kaybetti. Hammadde ve ağır sanayi bakımından zengin ülkede bu kaynakları değerlendirebilecek bir iş gücüne ihtiyaç doğdu.

Bunun üzerine, ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden Almanya’ya işçi göçüne izin verildi. Ülkemiz, geride kalan yıllarda da yurt dışına çok fazla göç verdi. Bu durumun tartışmaya açık birçok sebebi bulunsa da bu göçü en çok verdiğimiz ülkelerin başında yine Almanya’nın geldiği yadsınamaz bir gerçek.

Biz de bu yazımızda Almanya’daki vatandaşlarımız da dahil olarak milyonlarca yabancıyı ilgilendiren Alman iş hukukunu inceleyecek, Almanya iş kazası ve meslek hastalığı gibi yaşanmasını hiçbir zaman istemeyeceğimiz talihsizlikleri yaşadığınız takdirde izlenmesi gereken yolu sizlere açıklamaya çalışacağız.

Almanya Meslek Hastalığı

Almanya meslek hastalığı normları konusunda şüphesiz ilk cevap verilmesi gereken soru bu hukuk sisteminde hangi hastalıkların meslek hastalığı olarak sınıflandırılacağıdır. 

Almanya’da meslek hastalıkları sınırlı(tahdidi) olarak sayılmışlardır. Yani, bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için bu hastalığın Almanya Meslek Hastalıkları Tüzüğü’nün ilgili ekindeki listede bulunması gerekmektedir.

Bu tür bir hastalıktan herhangi bir tazminat kazanmak veya Alman sigorta kuruluşlarından para alabilmek için bir diğer şart ise bu hastalığa işini yaptığı sırada yakalanan kişinin iş gücü kaybına uğramış olmasıdır.

Kısaca özetlemek gerekirse Almanya’da meslek hastalığı sonucunda bir tazminat ya da  sigorta parası almak isteyen kişi şu şartların kendi durumunda ortaya çıktığını ispatlamak zorundadır:

 • Hastalık, kaza ve meslek hastalıkları sigortası altında çalışılan bir iş sırasında oluşmalı
 • Hastalık, Almanya Meslek Hastalıkları Tüzüğü’nün ilgili ekinde işçinin çalıştığı branşta öngörülmüş olmalı
 • Çalışan, bu koşullar altında yakalandığı hastalık sonucunda iş gücü kaybına uğramış olmalı

Almanya’da bir otomotiv fabrikası

Meslek Hastalığında İşçi ve İşverenin Sorumlulukları

Meslek hastalıklarının oluşmaması için işçi de işveren de azami özeni göstermek zorundadırlar. 

Bu bağlamda işveren ve işçilerin sorumluluklarını şöyle somutlaştırabiliriz: Örneğin maske takılması gereken bir işte işverenin sorumluluğu standartlara uygun bir maskeyi işçiye temin etmek iken işçinin sorumluluğu da bu maskeyi takılması gereken her zaman takmaktır.

İşverenin meslek hastalığının oluşmasında kaba kusurlu olduğu durumlarda birçok hukuki ve cezai müeyyide uygulanabilmektedir. Ayrıca, sosyal güvenlik alanında hayli ileri bir ülke olan Almanya’da bu tip durumlarda meslek hastalığı geçiren işçinin gelir elde edebileceği iki yol bulunur:

Meslek Hastalığı Tazminatı

Tüm modern hukuk sistemlerinde olduğu gibi Almanya’da da bir kusur veya ağır ihmaliyle başkasının kişilik haklarına veya malvarlığına zarar veren kişi bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 

Meslek hastalığı geçiren kişi de pek tabii birçok kalem altında tazminat talep etme hakkına sahiptir. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan rapora göre bu tazminat kalemlerinden en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Kişinin hastalığının teşhis ve tedavisi için yapılan tüm tıbbi masraflar
 • Kişinin işini tekrar yapabilmesinin sağlanması için yapılacak yardımlar
 • Kişi kaza sonucunda işini tekrar yapamayacak duruma geldiyse başka bir mesleğe geçebilmesi için yapılacak yardımlar
 • En fazla 78 haftayla sınırlı olmak üzere kişinin bu hastalık sonucunda iş göremez duruma geldiği süreç boyunca çalışsaydı alacağı brüt ücretin yüzde sekseninin ödenmesi, yani mağduriyet parası.

İş ve Kaza Sigortası

Almanya’da her işveren, işçisine iş ve kaza sigortası yapmakla yükümlüdür. Bu durum sonucunda her işçi de geçirdiği meslek hastalığı sonucunda sigorta şirketinden hakkaniyete uygun bir miktar yardım alma hakkına sahip olur.

Eğer işçi, kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiş, örneğin sağlığını korumaya özen göstermeden çalışmışsa sigorta kurumundan veya işvereninden herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

Almanya İş Kazası Tazminat Davaları

Almanya iş kazası sigortası sistemi işçiyi özenle koruyan bir yapıya sahiptir. Ancak yine de, bürokrasi ve hukukun bu kadar katı kurallarla yürüdüğü bir ülkede insanların haklarını elde etmeleri de uzun çalışmalar gerektirebilmektedir.

Bu yüzdendir ki, tecrübeli bir Almanya iş kazası avukatı edinmek burada çalışanlar arasında özellikle de yabancılar için büyük önem kazanmaktadır. 

Bir avukat olmadan iddialarını büyük şirketlere veya fabrikatörlere karşı ispatlamaya çalışan mağdurların hak mahrumiyetleri yaşama ihtimalleri oldukça yüksektir zira bu tip büyük firmalar muhakkak tecrübeli avukatlarla çalışacaklardır.

Almanya’nın kültürünü, hukuk sistemini,dilini son derece iyi bilen bu avukatlara karşı bir yabancının kendi haklarını savunması son derece zor olacaktır.

Konuyu Avrupa hukuk sistemleri üzerinde genel olarak incelediğimiz şu yazımız da ilginizi çekebilir: Avrupa İş Kazası Tazminat Davaları

Almanya’da Hangi Kazalar İş Kazası Sayılır?

İş kazaları, sigortalı bir çalışanın işini ifa ederken başına gelen ve sağlığına zarar veren kazalardır. Bu kazaların sonucu hafif veya ağır yaralanmalar olabileceği gibi, ölüm de olabilir. 

Almanya’da bir kazanın iş kazası olup olmadığına ilgili sigorta kuruluşu karar vermektedir. Bu sigorta şirketinin uzmanları her somut olayı yukarıdaki kriterlere göre değerlendirecek ve kararlarını vereceklerdir.

Maalesef birçokları şahit olmuştur ki, bu süreçte sigorta kuruluşları her zaman müşterilerinin iyiliklerini düşünmezler. Bu tip soruşturmalarda çoğu zaman sigorta şirketleri doğal olarak kendi karlarını maksimize edecekleri şekillerde sonuçlar çıkartmaya çalışırlar.

Bu tip durumlarda hak mahrumiyetlerinden korunmanın en iyi yolu da alanında mahir bir Almanya iş kazası avukatıyla çalışmaktır. Beraber çalışılacak böyle bir avukat, sigorta şirketine ve işvereninize karşı her türlü hakkınızı savunarak hakkınız olan sigorta parasını almanızı sağlayacaktır.

İş Kazasının Bildirimi

İşçinin üç günden fazla iş göremez hale geldiği her iş kazasını yetkili makamlara bildirmek işverenin sorumluluğundadır. İşveren bu bildirimi, çevrim içi olarak doldurduğu bir kaza beyanı formuyla yapar.

Bu formun gönderildiği yetkili sigorta şirketi, kendi soruşturmasını yaparak kazanın iş kazası olup olmadığına karar verir.

İş Kazalarında İşçi ve İşverenin Sorumlulukları

Meslek hastalıklarında olduğu gibi, iş kazalarında da işçi ve işveren herhangi bir kazanın olmaması için gerekli özeni göstermek zorundadırlar. 

Böyle bir olay yaşandığında gerekli özeni göstermeyen taraf işverense, işçinin bir tazminat isteme hakkı doğar. Ayrıca, kaza sigortası kurumu da işçinin sigorta tarafından karşılanmış masraflarını işverene rücu ettirebilmektedir. 

Bu gibi durumlarda işçi şu noktalarda tazminat talep edebilir:

 • En fazla 78 haftayla sınırlı olmak üzere, çalışanın işgöremez olduğu süreçte çalışsaydı hak edeceği brüt ücretin yüzde sekseni.
 • Yaralanmanın oluştuğu durumlarda kişinin mesleki rehabilitasyonu da dahil olmak üzere her türlü medikal masraf
 • Yüzde yirmi ve üzeri işgücü kaybı durumunda kişinin işgücü kayıp oranı ve çalışsaydı alacağı ücrete bağlı olarak geçici veya kalıcı olarak hakkaniyete uygun bir aylık ücret
 • Eğer kaza sonucunda işçi hayatını kaybettiyse hakkaniyete uygun bir ölüm parası
 • Kişinin bakılması gereği oluştuysa bakım parası

Yukarıda belirttiğimiz üzere kendi üzerine düşen özeni göstermeden çalışan işçi, bu özensizliği sonucu geçirdiği kazadan kaynaklı olarak hiçbir tazminat talebinde bulunamaz, sigorta kurumundan masraflarının karşılanmasını talep edemez.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizler İçin Neler Yapabilir?

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, on yılı aşkın tecrübesi ve bini aşkın memnun müvekkiliyle Avrupa’nın en köklü ve başarılı hukuk bürolarından biridir. 

Büromuz mensubu olan ve her biri alanlarında yetkin elliyi aşkın avukatımızla yılllardır Avrupa genelinde ve Dünya’nın farklı yerlerinde birçok ülkede davalar yürütüyor ve başarıya ulaşıyoruz. 


Bini aşkın kazanılmış dava, sitemizde bulunan onlarca müvekkil yorumu, altı ülkede temsilcilik bulundurmamız ve kırktan fazla ülkede dava tecrübesine sahip olmamızın verdiği özgüvenle, hiçbir davada başarıya ulaşmadan hizmet bedeli talep etmiyoruz. 

Müvekkillerimiz, hakları olan maddi kazanımların malvarlıklarına katılımı sonrasında hizmet bedeli borçları oluşuyor, kaybedilmiş davalarda ise müvekkillerimiz asla böyle bir bedel ödemiyorlar.

Şimdi siz de iletişim sayfamızdaki ücretsiz hukuki danışmanlık formunu doldurarak bize ulaşabilir, Almanya iş kazası alanında uzman avukatlarımızdan davanız hakkında bilgi alabilirsiniz.