avrupa ve yurt dışında yaşayan türkler

Dünyadaki Türk nüfusu, Batı Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmıştır. Öyle ki yurt dışında yaşayan Türkler’in yaklaşık %85’i Batı Avrupa’da hayatlarını sürdürür. Öte yandan Türkiye’ye kesin dönüş yapmış yurttaşlarımızın sayısı yaklaşık 3 milyondur. (1)

Bu veriler hem göç alan hem de göç veren Türkiye için göç olgusunun kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini gösterir. Çünkü göç olgusu ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan ülkelerin sıkı ilişkiler geliştirmesini sağlayabilir.

Elbette bir ülkedeki yabancı kökenli insan nüfusun dağılımı ve yoğunluğu söz konusu ilişki için en belirleyici faktördür. Tam da bu açıdan dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkiye kökenli insanların sayısı merak konusu olabilir.

Bu yazımızda, Türklerin en çok yaşadığı ülkeleri ve dünya geneline yayılmış Türk popülasyonuyla ilgili dikkat çeken verileri bulabilirsiniz.

Avrupa ve Diğer Ülkelerdeki Türk Nüfusu

Gurbetçiler yaşadıkları ülkeler bakımından iki temel kategoride ele alınabilir.

 • Avrupa’da yaşayan gurbetçiler
 • Diğer ülkelerde yaşayan gurbetçiler

Çünkü coğrafi yakınlığı ve ekonomik koşulları nedeniyle Avrupa zaman içinde Türkiye’den yurt dışına çıkan gurbetçilerin öncelikli tercihi haline gelmiştir.

Günümüzde Avrupa’daki Türk sayısı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına göre 5 buçuk milyondur. (1) Bu sayıya çifte vatandaşlar ve vatandaş olmadığı halde Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları dahil edilerek ulaşılır. 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre AB vatandaşlığı olmadığı halde Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı yaklaşık 2 milyondur. (2)

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından diğer ülkelerde yaşayan gurbetçilerin toplam sayısı ise 1,5 milyon olarak açıklanır. (1)

Almanya Türk Nüfusu

Almanya Federal İstatistik Dairesine göre göçmen kökenli insan sayısının artış içinde olduğu (3) ülkenin toplam nüfusu 83 milyon 200 bindir. (4) 

almanyada yaşayan türkler

Popülasyonun üç yıldır yerinde saydığı (4) ve giderek yaşlandığı (5) Almanya’da yaklaşık 2 milyon işçi açığı vardır. (6) Avrupa’nın en büyük ekonomisini teşkil eden ülke işçi açığını kapatabilmek ve ekonomik büyümeyi sürdürebilmek için yüz binlerce yeni göçmen kabul etmeyi planlar. (7) Dolayısıyla ülkedeki göçmen nüfusunun önümüzdeki yıllarda artacağı öngörülür.

Almanya’daki Türk nüfusu üç kategoride değerlendirilmelidir:

 • Alman vatandaşlığı olan Türkler
 • Almanya’da doğup büyüyen ve T.C. vatandaşlığı olmayan ikinci ve üçüncü nesil Türkiye kökenli göçmenler
 • Almanya vatandaşlığı olmadığı halde ülkede yasal olarak ikamet eden T.C. vatandaşları

Tüm kategoriler dahil edildiğinde Almanya’da yaşayan Türk sayısının 4 milyon ile 7 milyon arasında olduğu tahmin edilir. (8) Berlin Türk nüfusu yaklaşık 200 binken (9) şehirdeki Kreuzberg Türk mahallesinin nüfusu yaklaşık 30 bindir. (10) 

Ayrıca Düsseldorf ve Karlsruhe Türk nüfusu, Almanya’da gurbetçilerin bahsi geçen şehirlerde yoğun şekilde yaşadığını gözler önüne serer.

İlginizi Çekebilir: Almanya’da Avukat ve Hukuk Desteği

Bulgaristan Türk Nüfusu

Bulgarcanın konuşulduğu ülkenin toplam nüfusu 6,8 milyondur. (11) Dünyada gülleriyle meşhur olan (12) bu ufak ülkeye Osmanlı İmparatorluğu döneminde iskan politikası gereği çok sayıda Türk göç etmiştir. (13)

Sayıları 500 bini aşan ve ülke nüfusunun %8,8’ini oluşturan (14) Bulgaristan Türkleri günümüzde ülkedeki en büyük azınlıktır. Bu istatistikler Balkanlardaki en büyük Türk popülasyonunu Bulgaristan Türklerinin oluşturduğunu gösterir.

Ayrıca Türkiye’de sayıları 326 bin ile 480 bin arasında olduğu tahmin edilen (15) Bulgaristan Türkü yaşar ve Türkiye’de yaşayan Bulgaristan Türklerinin bir kısmı zaman zaman Bulgaristan’a kesin dönüş yapmaya devam eder.

İlginizi Çekebilir: Bulgaristan’da Avukat ve Hukuk Desteği

Rusya Türk Nüfusu

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan ve dünyadaki yaşam alanlarının sekizde birini bünyesinde barındıran (17) Rusya, tarihi ve kültürel açıdan oldukça etkileyici bir ülkedir.

Türkiye ile derinlemesine tarihi bağları bulunan ülkede yaşayan Türk halklarının toplam nüfusunun 12 milyondan fazla olduğu tahmin edilir. 5,5 milyonu aşan nüfusuyla Tatarlar Rusya Türk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturur. (18)

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’da iş ve eğitim amacıyla bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 40 bin olarak açıklanmıştır. (19)

Amerika Türk Nüfusu

Dünyadaki toplam göçmen nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini (20) barındıran Amerika tam anlamıyla bir göçmen ülkesidir.

Amerika'da Yaşayan türkler

Türkiye, iş ve eğitim denince akla ilk gelen ülke olan Amerika’ya en fazla değişim öğrencisi gönderen beş ülke arasındadır. (21) Ayrıca dil eğitimi ve çalışmak amacıyla her yıl çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Amerika’ya gider. 

Bu nedenle yaşam standartlarıyla dikkat çeken ülkede yaşayan Türklerin sayısı merak edilebilir ve “Amerika’da kaç Türk var?” sorusu sıklıkla akla gelebilir.

Bazı araştırmalar Türk asıllı Amerikalı sayısının 200 binden fazla olduğunu (22) ortaya koyarken bazı tahminler Amerika’da Türk nüfusunun bir milyonu aştığından bahseder. (23) New Jersey Türk nüfusunun ülkedeki toplam Türk nüfusunun %20’sinden fazlasını oluşturduğu tahmin edilir. (24)

Ancak Amerika’da yaşayan Türklerin, Türk asıllı Amerikalılardan yani Amerikan vatandaşlığına sahip olan Türklerden ibaret olmadığını hatırlatmak gerekir. Her yıl Amerikan vatandaşlığına sahip olmayan binlerce Türk vatandaşı oturum izni alarak Amerika’ya yerleşmeye devam eder.

İran Türk Nüfusu

Milattan önce 4 binli yıllara dayanan (24) ihtişamlı tarihiyle İran, dünya tarihi açısından en etkili ülkelerden bir tanesidir.

Fakat her ne kadar etkileyici bir tarihe sahip olsa da İran günümüzde göç için sık tercih edilen ülkelerden bir tanesi değildir. Türkiye’den İran’a yönelik göçün genellikle aile ve iş nedeniyle olduğu görülür.

Yine de iki ülkenin tarihi bağları nedeniyle İran’da Türk nüfusunun azımsanmayacak kadar fazla olduğunu hatırlatmak gerekir. Hatta birçok kaynak İran nüfusunun yaklaşık yarısının Türk kökenli olduğunu ortaya koyar. 

Ülkedeki Türk kökenli insan sayısına dair 20 milyon ile 34 milyon arasında değişen farklı bulgular telaffuz edilir. (25)

Karadağ Türk Nüfusu

Karadağ, Balkanların Adriyatik kıyısındaki ufak bir turizm ülkesidir. Karadağcanın resmi dil olduğu ülkenin nüfusu 620 bin 173’tür. (26) 

Nüfus bakımından Batman, yüzölçümü bakımından Yozgat ile kıyaslanabilecek kadar küçük olan Karadağ’ın son yıllarda Türkler açısından bir cazibe merkezine dönüştüğü söylenebilir.

Hem şirket kurma ve oturum alma prosedürlerinin basit olması hem de Avrupa pazarına yakın olması nedeniyle her yıl çok sayıda Türk vatandaşı Karadağ’dan şirket kurarak oturum alır.

Ayrıca Karadağ’ın Avrupa Birliği üyelik süreci bütün hızıyla devam ettiği için (27) bu ülkeye yerleşen kişilerin gelecekte AB oturumu elde etme ihtimali söz konusudur.

Her geçen gün genişleyen Türk diasporasıyla dikkat çeken Karadağ’da Türk nüfusunun 2 bin 500 civarında olduğu söylenir. (28)

Macaristan Türk Nüfusu

10 milyona yaklaşan nüfusuyla (29) Macaristan Avrupa Birliği içinde ekonomisi en hızlı büyüyen ülkelerden (30) bir tanesidir. 

Macaristanda Yaşayan Türkler

Söz konusu ekonomik büyüme son yıllarda Türk iş insanlarının Macaristan’a yaptığı yatırımların ve Macaristan Türk nüfusunun artmasına sebep olmuştur.

Güncel olmayan istatistiklere göre ülkede 2 bin 500 Türk göçmen yaşar. (31) Ancak bu sayının son yıllarda hızla arttığı düşünülür.

Buna ek olarak ülkeye Osmanlı döneminde yerleşen bin 565 Türk olduğu ve ülkede sayıları yüzü bulmayan Bulgar Türkünün yaşadığı 2001 yılında kayıtlara geçmiştir. (32)

Portekiz Türk Nüfusu

Futbolla, hamur işi tatlılarıyla ve şaraplarıyla ünlü Akdeniz ülkesi Portekiz sıcakkanlı insanlarla renkli bir hayat yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftandır.

Emeklilerin ve dijital göçebelerin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha kolay vize alabildiği Portekiz ayrıca “Golden Visa” programıyla belirli bir tutarın üzerinde yatırım yapan kişilere vatandaşlığa kadar uzanabilen bir oturum vizesi sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının verilerine göre (33) Portekiz’de yaşayan Türklerin sayısı yaklaşık 300’dür. 

Erasmus ve tatil gibi nedenlerle Portekiz’e giden çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bu sayıya dahil edilmediğini hatırlatmak gerekir.

Avusturya Türk Nüfusu

Orta Avrupa ülkelerinden Avusturya, gelişmiş ekonomisi ve ana dilinin Almanca olması nedeniyle sık göç alan bir ülkedir.

Toplam nüfusu yaklaşık 9 milyon olan ülkenin (34) %3,33’ünü Türkler oluşturur. Avusturya Türk nüfusu, yarısı Avusturya vatandaşı olmak üzere yaklaşık 300 bindir. (35)

Tıpkı Almanya’da olduğu gibi Avusturya’da yaşayan Türklerin bir kısmı futbol, politika, sanat ve iş hayatında önemli başarılar yakalamıştır.

Hatta öyle ki hemen hemen her dönem Türk kökenli insanların federal düzeyde ve eyalet düzeyinde milletvekili olduğunu görmek mümkündür. 

Litvanya Türk Nüfusu

2 milyon 795 bin kişilik nüfusuyla Litvanya, Kuzey Avrupa’da bulunan küçük bir Baltık ülkesidir.

Litvancanın konuşulduğu ve başkenti Vilnius olan ülke özellikle küçük ve sakin bir ülkede huzurlu bir hayat yaşamak isteyen göçmenler tarafından tercih edilir.

Ayrıca üniversite eğitiminin Avrupa ortalamasından çok daha ucuz olduğu ülke öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Çok küçük bir ülke olduğu için Litanya’da yaşayan Türklerin sayısı sadece 350’dir. (36) Bununla birlikte ülkede 3 bin 500 Kırım Türkü (37)  ve 2 bin 800 Lipka Tatarı yaşar. (38)

Makedonya Türk Nüfusu

Resmi adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, denize kıyısı olmayan ufak ve çok kültürlü bir Balkan ülkesidir.

Nüfusu 2 milyonu biraz aşan Mkedonya’da (39) Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Çingeneler, Sırplar, Boşnaklar ve Arumenler yaşar.

14. yüzyıl ve sonrasında ülkeye yerleşen 70 bin 961 kişilik Makedonya Türk nüfusu (40) Makedonlardan ve Arnavutlardan sonra ülkedeki en büyük etnik gruptur ve ülke nüfusunun yaklaşık %3,5’ini oluşturur.

Her yıl Türkiye’den çok sayıda turist ağırlayan ülkenin meşhur Balkan lezzetlerini ve Makedonya’ya özgü üzümlerden yapılan şarapları tatmak için ideal bir destinasyon olduğunu söylemek gerekir. 

Kuzey Makedonya 6 ay içinde 3 aydan fazla kalmamak şartıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemez.

Tayland Türk Nüfusu

Güneydoğu Asya’nın incisi Tayland; mükemmel doğası, tropikal meyveleri, adaları, festivalleri, etkileyici tarihi ve tadına doyum olmayan yemekleriyle her yıl 35 milyonun üzerinde turist ağırlar. (41)

taylandda yaşayan türkler

Ayrıca vize rejimi bakımından esnek bir politika izleyen ülke son yıllarda dijital göçebelerin ilk tercihi haline gelmiştir. 

Bununla birlikte esnek vize rejimi Tayland’da yaşayan Türklerin sayısını tespit etmeyi zorlaştırır. Çünkü birçok kişi turist vizesiyle uzun süre Tayland’da ikamet eder.

Yine de resmi rakamlara göz atmak gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Bangkok Büyükelçiliğine kayıtlı 2 bin civarında Türk vatandaşının olduğu görülür. (42)

İskoçya Türk Nüfusu

Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkeden birisi olan İskoçya; Atlas Okyanusu, Kuzey Denizi ve İrlanda Denizi ile çevrili bir ada ülkesidir. Nüfusu 5,5 milyona (43) yaklaşan ülke kaleleriyle, yaylalarıyla, gayda çalgısıyla ve viskisiyle ünlüdür.

İskoçya’nın kültürü birçok kişi için İngiltere’ye kıyasla çok daha caziptir. Ayrıca hayat İngiltere’nin büyük şehirlerine kıyasla çok daha ucuz olduğu için birçok kişi İngiltere yerine ona hem coğrafi hem de kültürel olarak yakın olan İskoçya’ya taşınmayı tercih eder.

İskoçya’da yaşayan Türklerin sayısı 2 bin 500 olarak kayıtlara geçmiştir ve bu ülkede yaşayan Türklerin üçte biri İngiltere vatandaşlığına sahiptir. (44)

Yunanistan Türk Nüfusu

Türkiye’nin sınır komşusu Yunanistan, hayatını denize nazır bir ülkede tatil tadında geçirmek isteyenler için her zaman mükemmel bir seçenek olmuştur. 

Ayrıca Türkiye ile yakın tarihi ve kültürel ilişkileri bulunan ülkeye adapte olmak Türk vatandaşları için başka bir ülkeye adapte olmaktan çok daha kolaydır.

Nüfusu 10 milyonu aşan ülkenin (45) Batı Trakya olarak isimlendirilen bölgesinde yaklaşık 150 bin Türk yaşar. (46) Buna ek olarak On İki Ada’da yaklaşık 6 bin Türk yaşar. 

Yaşamak ve çalışmak üzere bu ülkeden oturum alan Türklerle birlikte Yunanistan Türk nüfusunun yaklaşık olarak 175 bin olduğu tahmin edilir.

Hollanda Türk Nüfusu

Batı Avrupa ülkelerinden Hollanda genellikle Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Europol gibi uluslararası kurumlara ev sahipliği yapmasıyla dünyanın gündeme gelir.

Sosyal hakların gelişmiş olması Hollanda’nın yaşamak için dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olarak görülmesini sağlar. Ayrıca ülke yel değirmenleri, bisiklet yolları ve bisikletleri, laleleri ve Holştayn adı verilen inekleri sayesinde popülerdir.

Hollanda'da yaşayan türkler

Devlet kurumları tarafından Hollanda Türk nüfusuna dair resmi bir istatistik paylaşılmadığı için bu konudaki tahminler oldukça değişkendir. 

Bu nedenle “Hollanda’da kaç Türk var?” sorusuna 500 bin ile 4 milyon arasında değişen yanıtlar verilir. (47) (48) Ancak yaygın kabul gören veriye göre ülkede 500 bin Türk yaşar. (47)

İrlanda Türk Nüfusu

Hiç şüphe yok ki İrlanda, sahip olduğu kültür nedeniyle popüler olan ülkelerin başında gelir. Diziler ve filmler yoluyla dünyaya yayılan İrlanda kültürü birçok kişinin bu ülkeyi yaşanması en keyifli ülke olarak görmesine neden olur.

Türkiye’den İrlanda’ya yönelik göç ise genellikle iş ve dil eğitimi amacıyla gerçekleşir. Ülkeye İngilizce öğrenmek üzere Türkiye’den giden öğrencilerin önemli bir kısmının kalıcı olarak yerleştiği görülür.

2007 yılında yapılan bir araştırma (49) ülkede 2 bin ile 3 bin arasında Türk olduğunu gösterse de son yıllarda İrlanda Türk nüfusunun en az birkaç kat arttığı tahmin edilir.

Katar Türk Nüfusu

3 milyona yaklaşan nüfusu ve 60 bin doları aşan kişi başı geliriyle (50) Katar dünyanın en zengin ülkeleri arasında kabul edilir. Basra Körfezi kıyısında bulunan ülkenin ekonomisi petrole dayanır.

Ülkedeki petrol rezervlerinin keşfinden sonra yaşanan hızlı ekonomik büyüme Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinden çok sayıda insanın her yıl Katar’a iş amacıyla gitmesini sağlamıştır. 

Katar'da yaşayan türkler

Bu bağlamda ülkedeki Türklerin çok büyük bir kısmının iş amacıyla orada olduğu söylenebilir. Katar’daki Türklerin %90’ından fazlasının işgücü piyasasında yer aldığına yönelik bir veri de söz konusudur. (51)

Öte yandan Katar Türk nüfusu yaklaşık 5 bin olarak kayıtlara geçmiştir. (52) Fakat bu verinin 2013 yılında elde edildiğinin ve güncel olmadığının altını çizmek gerekir.

Pakistan Türk Nüfusu

Pakistan Türk nüfusu başlıca dört gruptan oluşur:

 • Öğrenciler
 • Askeri personel
 • Akademisyenler
 • Bir Pakistan vatandaşıyla evli kişiler

Ancak Pakistan 225 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olmasına rağmen ülkedeki Türklerin sayısının bin kişiyi bile bulmaz. (53)

Ülkedeki yoksulluk, düşük okur yazarlık, terör ve yolsuzluk sorunlarının (54) (55) (56) Pakistan’ın göç almasına engel olduğu düşünülür.

Ukrayna Türk Nüfusu

Doğu Avrupa ülkesi Ukrayna yüzölçümü bakımından topraklarının tamamı Avrupa’da bulunan en büyük ülkedir. (57)

Gelişmekte olan bir pazar olarak görülen Ukrayna ekonomisi, Rusya savaşı öncesi dışarıdan önemli derecede yatırım alırken öngörülemeyen savaş nedeniyle ülkenin ekonomisi %45 oranında küçülmüştür. (58)

Ukrayna'da Yaşayan Türkler

Ayrıca Ukrayna’nın savaş öncesinde Türkler için yatırım, iş ve eğitim amacıyla favori bir ülke haline gelmiş olduğunu hatırlatmak gerekir. Hatta öyle ki 600’den fazla Türk şirketi ülkeye 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmıştır. (59)

Ancak savaşla birlikte yaklaşık 9 bin Türk ülkeden çıkış yapmıştır ve Ukrayna Türk nüfusu yaklaşık 10 bine kadar gerilemiştir. (60)

Fransa Türk Nüfusu

Almanya’dan sonra Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomik gücü Fransa, tarihi ve kültürel açıdan en çok ilgi gören dünya ülkeleri arasındadır. Ayrıca ülke bir süredir “dünyanın en çok turist ağırlayan ülkesi” olma unvanını elinde tutar. (61)

Turistik seyahatlerin yanı sıra Fransa’ya eğitim ve iş amacıyla yerleşmek de son derece popülerdir. Özellikle Türkiye’de frankofon eğitim alan kişilerin önemli bir kısmının Fransa’ya yerleştiği görülür.

Ülke aynı zamanda Türkiye ile derin tarihsel ilişkilere sahip olduğu için Türkiye’den yoğun şekilde göç almaya devam eder. 

Güncel araştırmalara göre Fransa Türk nüfusu 1 milyonun üzerindedir (62) ve oransal olarak ülkede yaşayan Türklerin yaklaşık yarısının (63) Fransız vatandaşlığına sahip olduğu bilinir. 

Belçika Türk Nüfusu

Felemenkçe, Fransızca ve Almanca dillerinin konuşulduğu Belçika çok kültürlü yapısı nedeniyle Avrupa’nın gözde ülkeleri arasında yer alır.

Birçok kişinin aklında birayla, patatesle, dantelle, çikolatayla ve waffle ile özdeşleşen Belçika’ya her yıl çok sayıda Türk öğrenci Erasmus değişim programıyla gider.

Toplam nüfusun 11 milyondan fazla (64) olduğu ülkede çeşitli tahminlere göre Belçika Türk nüfusu 200 bin ile 500 bin arasındadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Türk topluluğu 220 bin kişiden oluşur ve ülkedeki en büyük ikinci yabancı etnik topluluktur. (65)

Bosna Hersek Türk Nüfusu

Kültürel, sosyal ve siyasi açıdan zengin bir tarihe sahip olan Bosna Hersek, Türkiye ile en güçlü bağlara sahip Balkan ülkelerinin başında gelir.

Boşnakların, Sırpların ve Hırvatların yaşadığı ülkede Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça olmak üzere üç dil konuşulur ve bu dillerin her biri resmi dildir. Ayrıca Türkçe Bosna Hersek’te azınlık dili olarak resmen tanınır. (66)

Türkiye’den Bosna Hersek’e yönelik göç genellikle üniversite eğitimi amacıyla yapıldığı görülür. Buna ek olarak ülkede Bosna Türkleri olarak bilinen ve 15. yüzyılda Osmanlı hakimiyetinde bölgeye yerleşen bir Türk toplumu bulunur.

Ancak bu toplumun büyük bir bölümü ülkenin Avusturya-Macaristan hakimiyetine girmesiyle Türkiye’ye geri dönmüştür. (67)

Halihazırda Bosna Hersek Türk nüfusunun bin ile iki bin kişi arasında olduğuna dair veriler bulunur. (68)

Kanada Türk Nüfusu

Kuzey Amerika denince Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte akla ilk gelen iki ülkeden biri olan Kanada birçok göçmenin rüyalarını süsler.

Ulusal sembolü Akçaağaç yaprağı olan ülke 1 milyondan fazla göl barındırır (69) ve başlı başına bir doğa harikasıdır.

Ayrıca 38 milyonluk nüfusuna rağmen dünyanın yüzölçümü bakımından en büyük ikinci ülkesi olması (70) Kanada’nın göçmenlik politikalarını doğrudan etkiler. Halihazırda ülkede çok sayıda Güney Asyalı, Çinli ve Afrikalı yaşamasına rağmen (71) Kanada Hükümeti ülkenin daha fazla göçmen kabul etmesini sağlayacak çalışmalar yapar. (72)

Ülkede 65 bin Türk kökenli insan yaşar ve Kanada Türk nüfusu Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver ve Edmonton şehirlerinde yoğunlaşır. (73)

İzlanda Türk Nüfusu

Lakabı “buz ve ateş ülkesi” olan İzlanda, Avrupa’nın en seyrek nüfuslu ülkesidir. (74) Resmi dilin İzlandaca olduğu ülkede İngilizce de konuşulur.

Dünyanın en sakin, huzurlu ve aynı zamanda soğuk ülkelerinden bir tanesi olan İzlanda’nın nüfusu 350 binin biraz üzerindedir. (75) 

Bu bakımdan bütün ülkenin nüfusunun ancak İstanbul’un en küçük ilçeleriyle yarışacak büyüklükte olduğu söylenebilir.

Durum böyle olunca İzlanda’da yaşayan Türklerin sayısı da bir hayli düşüktür ve çeşitli verilere göre 50 ile 100 arasındadır. (76) (77)

Çin Türk Nüfusu

Geçmiş yüzyıllarda dünyanın en etkili medeniyetlerinden bir tanesi olan Çin antik zamanlardan beri sahip olduğu muhafazakar felsefeleri korumayı başarmasıyla dikkat çeker. 

Çinde yaşayan türkler

Bu yönüyle çok kadim ve ilgi çeken bir kültüre sahip olan Çin’e dünyanın her yerinden iş ve eğitim amacıyla göç yaşanır. Ülkenin son yirmi yıla yaşadığı ekonomik büyümeyle damga vurması söz konusu göç dalgasının artmasına neden olmuştur. 

Bu nedenle halihazırda nüfusu 1,5 milyara yaklaşan (78) Çin’in gelecek yıllarda da göç almaya devam etmesi beklenir.

Öte yandan Çin’deki Türk nüfusunun büyük bölümünü yüzyıllardır Çin’de yaşayan ve sayıları 15 milyona yaklaşan Türk halkları oluşturur. (79) (80) (81) Ancak eğitim ve iş dolayısıyla Çin’de kaç Türk vatandaşının yaşadığına dair bir veri kayıtlara yansımamıştır.

Özet

“Dünyada kaç Türk var?” sorusunun yanıtını vermek kolay değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı taşımadığı halde soybağı dolayısıyla Türk kökenli kabul edilen ancak istatistiklere yansımayan milyonlarca insan olabilir.

Bir diğer yandan Türk vatandaşlığını koruduğu ve yurt dışında yaşadığı halde adres bildirimi yapmadığı için istatistiklere yansımayan insanların sayısı da bir hayli fazladır.

Bunun yanı sıra dünya Türk nüfusuna dair bir tahmin yürütmek mümkündür. Dışişleri Bakanlığının verilerine göre dünya genelinde 6,5 milyonluk bir Türk varlığı mevcuttur. Kayıtlara yansımayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı taşımayan ikinci ve üçüncü nesille birlikte yurt dışındaki Türk kökenli insan sayısının 10 milyonu aştığı söylenebilir.

Fakat güncel veriler üzerinden daha bilimsel ve kesin bir yargıya ulaşmak gerekirse yurt dışındaki Türklerin nüfusunun 6,5 milyon olarak kayda geçtiğini hatırlatmak gerekir. (1)

SSS

Almanya’da kaç milyon Türk var?

Almanya’da yasal olarak yaşayan ancak AB vatandaşı olmayan 1 milyon 316 bin Türk vardır. (82) 
Sadece Alman vatandaşlığı olan Türk kökenliler de hesaplamaya dahil edildiğinde bu sayının 4 milyondan fazla olduğu tahmin edilir. (83)

Almanya’da Türklerin yaşadığı yerler nerelerdir?

Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirler sanayi şehirleri olarak da bilinen Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Köln, Hamburg, Stuttgart ve Münih’tir.

Avrupa’da kaç Türk var?

Avrupa’da 5,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşar. (1) Sadece AB vatandaşlığı olan Türk kökenli kişiler de hesaplamaya dahil edildiğinde bu sayının 10 milyona ulaşacağı düşünülür.

Türklerin en çok yaşadığı ülkeler hangileri?

Türklerin en çok yaşadığı üç ülke Almanya, Fransa, Bulgaristan, İngiltere ve Hollanda’dır. 
Türk halkları bakımından ele alındığında en büyük nüfus Türkiye’den sonra sırayla Özbekistan, İran, Rusya, Çin ve Kazakistan’da yaşar. (84)

Yararlanılan Kaynaklar

 1. https://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa 
 2. https://tr.euronews.com/2022/04/15/avrupa-birligi-nde-ne-kadar-turk-vatandas-var 
 3. https://www.dw.com/tr/almanya-n%C3%BCfusu-yerinde-say%C4%B1yor/a-60490493 
 4. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/almanyada-gocmen-kokenlilerin-sayisi-artiyor/2561630 
 5. https://www.statista.com/statistics/624303/average-age-of-the-population-in-germany/ 
 6. https://tr.euronews.com/2022/10/10/avrupada-is-gucu-acigi-artiyor-en-fazla-isci-acigi-hangi-ulkelerde 
 7. https://www.bloomberght.com/almanya-400-bin-gocmen-isci-almayi-hedefliyor-2297084 
 8. https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya%27daki_T%C3%BCrkler 
 9. https://tr.wikipedia.org/wiki/Berlin
 10. https://tr.wikipedia.org/wiki/Berlin%27deki_T%C3%BCrkler 
 11. https://www.worldometers.info/world-population/bulgaria-population/ 
 12. https://bnr.bg/tr/post/100872237?page_1_4=5 
 13. https://www.milliyet.com.tr/egitim/iskan-politikasi-nedir-faydalari-ve-sonuclari-nelerdir-osmanlida-iskan-politikasi-hakkinda-bilgiler-6421227 
 14. https://web.archive.org/web/20140123225510/http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf 
 15. https://web.archive.org/web/20190516033758/https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil3/bas/b122m.htm 
 16. https://web.archive.org/web/20160422094130/http://www.rusyaofisi.com/ 
 17. https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya%27daki_T%C3%BCrk_halklar%C4%B1 
 18. https://turkrus.com/735281-rusyada-kac-turk-vatandasi-var-xh.aspx 
 19. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clkelere_g%C3%B6re_g%C3%B6%C3%A7men_n%C3%BCfus_listesi 
 20. https://edumag.net/haber/work-and-travela-en-cok-ogrenci-gonderen-20-ulke/ 
 21. https://data.census.gov/cedsci/table?q=B04006&t=Ancestry&d=ACS%201-Year%20Estimates%20Detailed%20Tables&tid=ACSDT1Y2019.B04006&hidePreview=false 
 22. https://www.cambridge.org/core/journals/foreign-policy-bulletin/article/us-agrees-to-cash-transfer-to-help-stabilize-tunisian-economy/4890740F6A62FD3F965D33022031CC94 
 23. https://tr.wikipedia.org/wiki/Paterson,_New_Jersey 
 24. https://web.archive.org/web/20150626145102/http://www.iranian.ws/iran_news/publish/article_22427.shtml  
 25. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran_T%C3%BCrkleri 
 26. https://data.worldbank.org/country/montenegro 
 27. https://www.ab.gov.tr/karadag_45465.html 
 28. https://www.karadaghayat.com/karadagda-kac-tane-turk-isletmesi-var/ 
 29. https://data.worldbank.org/country/hungary 
 30. https://abouthungary.hu/news-in-brief/finance-minister-hungarys-economy-among-fastest-growing-in-eu 
 31. https://web.archive.org/web/20150627235844/http://www.internations.org/hungary-expats/turkish  
 32. http://www.nepszamlalas2001.hu/eng/volumes/18/tables/load2_39_1.html 
 33. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-portugal.en.mfa 
 34. https://data.worldbank.org/country/austria 
 35. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-austria.en.mfa 
 36. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-lithuania.en.mfa 
 37. https://www.trthaber.com/haber/guncel/tika-litvanyadaki-kirim-turklerinin-yaninda-500422.html 
 38. http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010215&PLanguage=1&TableStyle=&Buttons=&PXSId=3236&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14/ 
 39. https://data.worldbank.org/country/north-macedonia 
 40. https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=146 
 41. http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 
 42. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-thailand.en.mfa 
 43. https://www.scotlandscensus.gov.uk/census-results/at-a-glance/population/ 
 44. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bagimsiz-iskocyayi-destekleyen-turk-siyasetci/121078 
 45. https://data.worldbank.org/country/greece 
 46. https://www.mfa.gov.tr/bati-trakya-turk-azinligi.tr.mfa 
 47. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-the-netherlands.en.mfa 
 48. https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/dutch-child-care-subsidies-scandal-exposes-countrys-systematic-xenophobia-turkophobia 
 49. https://doi.org/10.1080%2F14683840902864051 
 50. https://data.worldbank.org/country/qatar 
 51. https://en.wikipedia.org/wiki/Turks_in_Qatar#CITEREFOrganisation_for_Economic_Co-operation_and_Development2001 
 52. http://www.bqdoha.com/2013/12/population-qatar 
 53. https://abcnews.go.com/International/wireStory/pakistan-orders-400-turks-leave-ahead-erdogans-visit-43571215 
 54. https://books.google.com/books?id=6iUlDwAAQBAJ&pg=PA337 
 55. http://aiddata.org/blog/poverty-in-pakistan-numerous-efforts-many-numbers-not-enough-results
 56. http://tribune.com.pk/story/953303/over-last-9-months-70-decline-in-terrorist-attacks-in-pakistan/ 
 57. http://ukrconsul.org/BASIC_FACTS.htm 
 58. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/10/russian-invasion-to-shrink-ukraine-economy-by-45-percent-this-year 
 59. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-ukraine.en.mfa 
 60. https://www.hurriyetdailynews.com/nearly-9-000-turks-evacuated-from-ukraine-fm-171958 
 61. http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 
 62. http://www.senat.fr/rap/r20-308/r20-3087.html 
 63. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-france.en.mfa 
 64. https://data.worldbank.org/country/belgium 
 65. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-belgium.en.mfa 
 66. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=8&DF=23/01/05&CL=ENG&VL=1 
 67. http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/report/PeriodicalReports/Bosnia%20and%20HerzegovinaPR1_en.pdf 
 68. http://www.popis.gov.ba/popis2013/knjige.php?id=2 
 69. https://www.cbc.ca/news/science/canada-has-the-most-lakes-of-any-country-but-we-know-very-little-1.3898162 
 70. https://data.worldbank.org/country/canada 
 71. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221026/dq221026b-eng.htm 
 72. https://www.cicnews.com/2022/06/why-does-canada-welcome-over-400000-immigrants-per-year-0626480.html 
 73. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-canada.en.mfa
 74. http://www.statice.is#Govt  
 75. https://px.hagstofa.is/pxen/pxweb/en/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02005.px/table/tableViewLayout1/?rxid=d283aec7-6564-4de7-a396-41ece8c973aa 
 76. https://www.hurriyetdailynews.com/icelands-tiny-turkish-community-eager-to-promote-culture–71420 
 77. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-iceland.en.mfa 
 78. https://data.worldbank.org/country/china 
 79. https://www.mfa.gov.cn/ce/ceca//eng/zjwl/t1863554.htm 
 80. http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202105/t20210510_1817185.html 
 81. https://www.paulnoll.com/China/Minorities/min-Uzbek.html 
 82. https://tr.euronews.com/2022/04/15/avrupa-birligi-nde-ne-kadar-turk-vatandas-var 
 83. https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa%27daki_T%C3%BCrkler 
 84. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_halklar%C4%B1