Kanada’da İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonrası Tazminat

Kanada; eğitim standartları, iş olanakları, hayat kalitesi ve insan hakları konularında dünyanın en çok dikkat çeken ülkelerinden bir tanesidir. Bununla birlikte, dünyanın en çok göçmen alan ülkeleri arasında yer almaktadır.

Kanada göçmeni olarak çalışma iznine sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Kanada’da eğitim alırken yarı ya da tam zamanlı çalışma iznine de sahip olabilirsiniz. Kanada’da çalıştığınız dönemde başınıza gelebilecek Kanada’da iş kazası ya da Kanada’da meslek hastalığı hallerini bu yazımızda ele alacağız. Sahip olunan haklardan yapılması gerekenlere kadar ihtiyaç duyulan bütün bilgileri bulabilirsiniz.

Avrupa Avukat Hukuk Bürosunun uzman Kanada İş Kazası Avukatı hak ettiğiniz yurt dışı iş kazası ve meslek hastalığı tazminatını almanız için sizinle ilgilenecektir. Hukuk büromuz sonuç odaklı bir fiyat politikası takip ettiği için başlangıçta sizden bir ücret talep etmez.

Kanada İşçi Tazminat Kurulu Birliği (Association of Workers’ Compensation Boards of Canada)

Kanada iş kazası sigortası denilince, Kanada İş Kazası ve Kanada Meslek Hastalığı konularında ilk başvuru noktası olan Kanada İşçi Tazminat Kurulu Birliği’ni açıklamamızda büyük fayda var. 

İnsanların işle ilgili bir yaralanma veya hastalıktan sonra işe geri dönmelerine yardımcı olmak için tıbbi sigorta, ücret kaybı yardımları ve destek sağlayan bir kuruluştur. 

Bulunduğu eyalette faaliyet gösteren işletmeler tarafından finanse edilmektedir. İş ile ilgili yaralanma ve tazminat yardımları bu kuruluş tarafından ele alınacaktır. Yazımızda kısaca WCB olarak değineceğiz.

Kanada İş Kazası İstatistikleri

Kanada İşçi Tazminat Kurulu Birliği (Association of Workers’ Compensation Boards of Canada) verilerini incelediğimizde:

kanada da iş kazası sonrası ölenler

2020 yılında İşçi Hakları Kurulu’na çalışma hayatından geri kalması dolayısıyla tazminat talebinde bulunanların sayısını 253,009 kişi olarak görülmektedir.

meslek hastalığı ve kanada

2020 yılında başlıca sektörler bazında, iş kazalarında meydana gelen can kayıpları 921 olarak kayıtlara geçmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization) 2022 verleri ise aşağıdaki gibidir:

100,000 işçi de meydana gelen iş kazaları 1408 olarak kayıtlara geçmiştir. İş Kazalarında meydana gelen ölümler ise yaklaşık 5/100,000 işçi olarak belirtilmiştir.

Kanada’da İş Kazası Sayılan Haller

İşyerinde gerçekleşen ve çalışanın iş yapmasına engel olan her türlü kaza iş kazası olarak değerlendirilmektedir.

İş Kazalarında İşçi ve İşverenin Sorumlulukları

İşçiniz yaralanmış ise kanunen bir yaralanma veya hastalıktan haberdar olduktan sonra 72 saat içerisinde işveren yaralanma raporu formunu WCB’ye sunmak zorundasınız. WCB formu ne kadar erken alırsa, kazazede işçinin sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanma hakkı o kadar hızlı belirlenecektir. Aşağıdaki durumlarda WCB’ye rapor sunulması gerekmektedir:

 • Çalışma zamanı kaybı, kaza sonrası işi geçici ya da kalıcı olarak değiştirme ihtiyacı,
 • Ölüm ya kalıcı sakatlık durumları(amputasyon, işitme kaybı v.b.),
 • Mesleki maruziyet sonucu meydana gelen hastalık ve durumlar,
 • İlk yardımın ötesinde tıbbi ya da ruh sağlığı tedavisi gerektiren durumlar,
 • Tahakkuk eden tıbbi yardım masrafları.

Federal olarak düzenlenmiş bir özel sektörde çalışırken, işyerinde yaralanmanız durumunda bunu bildirmek hakkınızdır. Yaralanmanız ile ilgili tüm detayları işvereninize söyleyiniz. Yaralanma ilk yardımın ötesinde ise ya da işe devam etmenize engel ise işvereniniz gerekli haklardan yararlanmanız için bu durumu WCB’ye bildirecektir. Doktorunuzundan işvereninizi süreç hakkında bilgilendirmesini talep ediniz. 

Kanada İş Kazası Sonrası Sağlanan Yardım ve Ödenekler

Talebiniz kabul edildiğinde yardım almaya hak kazanırsınız. Kanada iş kazası tazminat ve  yardımları, yaralanmanızın durumuna ve çalışma hayatınıza etkisi göre değişkenlik gösterebilir. İyileşme sürecinde, dosya yöneticiniz doğru zamanda doğru yardımı aldığınızdan emin olmak için talebinizi gözden geçirecektir.

 • Ücret ikamesi; işyerinde yaralanma ya da hastalık sonucu meydana gelen kayıp gelirin yerine konması anlamına gelmektedir. Bu yardım kazanın olduğu çalışma yılında WCB’nin belirlediği üst limite kadar, net kazancınızın 90% kısmına dayanmaktadır.
 • Tıbbi faydalar; işyerinde yaralanmanız ve hastalanmanız durumunda, ihtiyacınız olan tedavi ve ilaç masraflarının sağlanmasıdır.
 • İşyerinde yaralanma veya hastalık sonucu ölüm durumunda geride kalanlar için aylık veya tek seferlik ölüm yardımı, cenaze ve nakil maliyetleri, psikolojik destek ve işe başlamak isteyen eşlere işe girme yardımı sağlanmaktadır.
 • Bu süreçte tedavi için seyahat, kişisel bakım ve diğer masraflarınız için talepte bulunabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Kanada’da Trafik Kazası Sonrası Tazmi̇nat Davası

Kanada Meslek Hastalığı

2020  WCB verilerini tekrar ele alacak olursak, çalışma hayatından geri kalınması durumu için başvuru yapan 253,009 vakanın hastalıkları ya da şikayetleri şu şekildedir:

 • Travmatik Yaralanma ve Bozukluklar,
 • Sistemik Hastalıklar ve Bozukluklar,
 • Bulaşıcı Hastalık ve Parazit Hastalıkları,
 • Neoplazma, Tümör ve Kanser,
 • Semptomlar, Belirtiler ve İyi Tanımlanmamış Durumlar,
 • Diğer Hastalıklar, Durumlar ve Bozukluklar,
 • Çoklu Hastalıklar, Durumlar ve Bozukluklar,
 • Bilinmeyen,
 • Hastalığın Kodlanmasına Hekim Karar Verdiği Durumlar.

Kanada’da Meslek Hastalığı Sayılan Haller

İşyerinde maruz kalınan olumsuz durumlar sonucunda meydana gelen hastalıklar meslek hastalığı sayılmakla birlikte, aşağıdaki reaksiyonlardan en az birine sahip olmalıdır:

 • Tek seferlik olay ya da kazanın neden olduğu ani veya akut reaksiyon, örneğin kimyasal maddelere maruz kalma sonucu nefes darlığı veya bulantı,
 • İşe başladıktan sonra, İlerleyen süreçte  kalıcı hale gelen astım veya dermatit dereceli reaksiyonlar,
 • İş esnasında uzun süre maruz kalınan madde ve durumların neden olduğu akciğer kanseri veya işitme kaybı gibi gelişmesi uzun zaman alan gecikmiş reaksiyonlar. 

Meslek Hastalığında İşçi ve İşverenin Sorumlulukları

İşçinizin mesleki hastalığından haberdar olduktan sonra 72 saat içerisinde WCB’ye bildirmek zorundasınız. WCB formu ne kadar erken alırsa, işçinin sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanma hakkı o kadar hızlı belirlenecektir. Aşağıdaki durumlarda WCB’ye rapor sunulması gerekmektedir:

 • Mesleki maruziyet sonucu meydana gelen hastalık ve durumlar,
 • İlk yardımın ötesinde tıbbi ya da ruh sağlığı tedavisi gerektiren durumlar,
 • Tahakkuk eden tıbbi yardım masrafları.

Federal olarak düzenlenmiş bir özel sektörde çalışırken, işyerinde maruz kaldığınız madde ve olaylar sonucu meydana gelen bir hastalık durumunu bildirmek hakkınızdır. Hastalık ile ilgili tüm detayları işvereninize söyleyiniz. Meydana gelen hastalık işe devam etmenize engel ise işvereniniz gerekli haklardan yararlanmanız için bu durumu WCB’ye bildirecektir. Doktorunuzundan işvereninizi süreç hakkında bilgilendirmesini talep ediniz.

Kanada Meslek Hastalığı Sonrası Sağlanan Yardım ve Ödenekler

Kanada işçi hakları incelediğinde sağlanan yardım ve ödenekleri kısaca aşağıdaki şekilde sıralayabilir:

 • Hastalık nedeniyle çalışamama sonucu meydana gelen gelir kaybının yerine konması için kazanın olduğu çalışma yılında WCB’nin belirlediği üst limite kadar, net kazancınızın 90% kısmına kadar ücret ikamesi yardımı sağlanmaktadır
 • Kalıcı sakatlanmaya maruz kalan işçilerin, mali tazminlerinin yanında fiziksel veya psikolojik kayıpları içinde mali olmayan yardım sağlanmaktadır.
 • Hastane ve  sağlık hizmetleri masraflarının yanında fizyoterapi ve psikoterapi masrafları da karşılanır. 
 • İyileştikten sonra işe geri dönme hususunda profesyonel ekip desteği sağlanır.
 • Meslek hastalığına bağlı ölüm durumunda geride kalanlar için aylık veya tek seferlik ödeme, cenaze ve nakil masrafları karşılanır.
 • Meslek hastalığına bağlı ölüm durumunda geride kalanlar için psikolojik destek sağlanır.
 • İş hayatına katılmak isteyen eşlere işe girme desteği sağlanır.
 • 64 yaşın altındaki çalışan, meslek hastalığına bağlı olarak 12 boyunca yardım almış ise, WCB tarafından tüm yardımlarının 5% lik kısmı bir emeklilik fonuna aktarılır.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizler için Neler Yapabilir?  

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, on yılı aşkın tecrübesi ve bini aşkın memnun müvekkiliyle Avrupa’nın en köklü ve başarılı hukuk bürolarından biridir. 

Büromuz mensubu olan ve her biri alanlarında yetkin elliyi aşkın avukatımızla yıllardır Avrupa genelinde ve Dünyanın farklı yerlerinde birçok ülkede davalar yürütüyor ve başarıya ulaşıyoruz. 

Bini aşkın kazanılmış dava, sitemizde bulunan onlarca müvekkil yorumu, altı ülkede temsilcilik bulundurmamız ve kırktan fazla ülkede dava tecrübesine sahip olmamızın verdiği özgüvenle, hiçbir davada başarıya ulaşmadan hizmet bedeli talep etmiyoruz. 

Müvekkillerimiz, hakları olan maddi kazanımların mal varlıklarına katılımı sonrasında hizmet bedeli borçları oluşuyor, kaybedilmiş davalarda ise müvekkillerimiz asla böyle bir bedel ödemiyorlar.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu tecrübeli avukatlarından hukuki destek almak için hemen bizimle iletişime geçiniz.