almanya da boşanma sonrası mal paylaşımı

Almanya, 3 milyondan fazla Türk vatandaşının ikamet ettiği gelişmiş bir Avrupa ülkesi. Buradaki vatandaşlarımız doğal olarak yaşadıkları ülkenin vatandaşı Alman bireylerle evlenmeyi tercih edip yeni bir hayat kurmayı tercih ediyor.

Ancak bazı evliliklerde çiftler anlaşamayıp boşanmayı tercih edebiliyor. Peki, yabancı bir eşle farklı bir ülkede boşanma nasıl olur ve boşanma sonrası mallar nasıl paylaşılır?

Ayrıca birçok Alman vatandaşının da ülkemizde yaşadığı göz önüne alındığında “Alman vatandaşı Türkiye’de boşanma davası açabilir mi?” sorusunun cevaplanması da elzem bir hal alıyor.

Biz de bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza Almanya’da boşanmak hakkında bilgiler verecek, böyle bir durum ortaya çıkarsa neden bir Almanya boşanma avukatı edinmenizin zaruri hale geleceğini açıklamaya çalışacağız.

Alman ve Türk Vatandaşları Arasındaki Boşanma Davalarında Uygulanacak Hukuk

Uluslararası davalarda hangi hukukun ne şartlar altında uygulanacağı ülkemizde 5718 sayılı Mi̇lletlerarasi Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun tarafından belirlenmiştir.

Kanunun Boşanma ve Ayrılık başlıklı 14. maddesinde durum şöyle açıklanmaktadır:

 • Boşanma ve ayrılık sebepleri ile hükümleri varsa tarafların müşterek milli hukukuna göre belirlenecektir. Yani ülkemizde ikamet eden aynı ülke vatandaşı iki yabancının boşanma ve ayrılık davalarında ortak milli hukukları uygulanır.
 • Tarafların ayrı vatandaşlıklarda olmaları durumun ortak mutad meskenlerinin bulunduğu ülkenin hukuku uygulanır. Yani ülkemizde ikamet eden bir Alman vatandaşı ile Türk vatandaşının boşanma davaları Türk hukukuna göre görülecekken Almanya’da ikamet eden bir Türk ve Alman’ın boşanma davasında ise Alman hukuku uygulanacaktır.
 • Bu iki durumun bulunmadığı boşanma davaları Türk hukukuna göre görülür.
 • Ayrılık, boşanmanın iptali ve butlanı, nafaka davaları gibi hususlarda da bu maddeler geçerli olacaktır.
 • Geçici tedbir kararlarında Türk hukuku uygulanır.

Kanunun Evlilik Malları başlıklı 15. maddesinde ise durum şöyle açıklanır:

 • Evlilik malları hakkında boşanacak olan eşler evlenme anlarındaki mutad mesken hukukları ya da millî hukuklarından birini seçebilirler.
 • Böyle bir seçimin yapılmadığı durumlarda 14. maddenin birinci fıkrası hükümleri geçerli olur.
 • Malların tasfiyesi sürecinde taşınmazlar, bulundukları ülke hukukuna tabidir.

Almanya’da Boşanmak İçin Gereken Evraklar

Almanya, boşanma davası açabilmeniz için bir avukat tutmanızın zorunlu olduğu ülkelerden. Bu yüzden, avukat olmayan birey, Almanya’da boşanmak için gereken evrakların tamamını bilse ve elinde bulundursa dahi kendi başına bir Alman mahkemesine giderek boşanma işlemlerini başlatma yetkisine sahip değil.

Boşanmak isteyen kişinin müvekkili olacağı avukat, boşanma davası için gerekli başvuruyu ise aile konutunun bulunduğu idari birimin bağlı olduğu yerel mahkemeye yapmak zorunda.

Bu başvuru sırasında boşanma avukatının müvekkilinden talep edeceği belgeler ise şöyle listelenebilir:

 • Boşanma başvuru dilekçesi
 • Kişinin vatandaşı olduğu ülke kimliği
 • Evlilik belgesi
 • Eğer boşanacak olan çiftin çocukları varsa onların doğum belgeleri

Belirtmekte yarar görüyoruz ki boşanma davası açabilmek için gerekli belgelerin tamamının Almanca veya yetkili kurumlarca Almanca’ya çevrilmiş olması bir zorunluluktur. 

Bu süreçte mahkeme başvurunuzu inceler ve cevabını almak için boşanmak istediğiniz partnerinize bir tebligat gönderilir, ayrıca ilerleyen süreçte size ve eşinize herhangi bir malvarlığı transferinin gerekip gerekmeyeceğinin tespiti için birkaç ek form da gönderilecektir.

Bu sürecin sonunda ise bir duruşma tarihi alırsınız. Bu duruşmaya boşanacak eşlerin ve avukatlarının katılması zorunlu olacaktır.

Almanya’da Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı

Boşanma davalarının en önemli bölümlerinden birisi her ülkede olduğu gibi Almanya’da da şüphesiz mal paylaşımıdır diyebiliriz. 

almanyada boşanma davası
Boşanma davası öncesi mal paylaşımı görüşmesi

Almanya, çift tarafından herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapılmadıysa mal paylaşımını yasal mal rejimi olarak kabul eden bir medeni hukuk sistemine sahip. Mal paylaşımı ise genel hatlarıyla evlilikten önce edinilmiş malların kişilerin kendi malvarlıklarında kalmasını ancak evlilik sırasında bu malvarlıklarının değerinde meydana gelen değişimlerin çift arasında ortak olarak bölünmesini öngören bir yapıya sahip.

Yine de belirtmek gerekir ki Alman mahkemeleri bu durumu hakkaniyete uygun görmezlerse bu bölüşüm yapılmamasını kararlaştırabilirler.

Konuyu genel bir perspektifle incelediğimiz şu yazımız da ilginizi çekebilir: Yabancı Eşle Boşanmada Mal Paylaşımı

Alman Yasal Mal Rejimine Bir Örnek

Eşlerden birinin evlenmeden önce edindiği bir sanat eseri olduğunu ve bu sanat eserinin evlilik süresince bu kişinin malvarlığında kalarak geçen zaman içerisinde bin euro değer kazandığını düşünelim.

Bu durumda sanat eserinin sahibi olan eş, boşanmak istediği eşine beş yüz euroluk bir borçla boşanabilecektir.

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi Alman yasal mal rejimi yalnızca başka bir mal rejimi sözleşmesi yapılmadığı sürece geçerliliğini korumakta. Yani boşanacak bireyler daha önceden mal ayrılığı mal rejimini seçtilerse her eşin üstüne olan mallar kendilerinde kalacak ve hiçbir bölüşüm olmayacaktır.

Almanya, Avrupa’nın en çok şatoya ev sahipliği yapan ülkelerinden birisi durumunda

Alman Yasal Mal Rejiminde Aile Evinin Durumu

Boşanmadan önce ailenin içinde ikamet ettiği konut, yani aile konutu boşanma sonrasında hakimin uygun gördüğü bir tarafa bırakılır. Evin kime bırakılacağı konusunda boşanmadaki kusur payı, tarafların anlaşmaları ve varsa çocukların velayeti pek tabii belirleyici olacaktır.

Almanya’da Boşanma ve Çocukların Durumu

Dünyanın her yerinde, boşanmanın en çok etkilediği taraflardan birinin de çocuklar olduğu su götürmez bir gerçektir. Ayrıca çocuklarından ayrı yaşamak istemeyen ebeveynler, boşanma davalarında çocuklarının velayetlerini kazanabilmeyi birçok kriterin üstünde tutabilmektedirler.

Ortak velayet hükümlerine göre çocuklarının hayatı üzerinde büyük etkisi olacak kararları ebeveynlerin ortak alması gerekirken günlük alınması gereken, nispeten önemsiz kararlar ise çocuğun beraber yaşadığı ebeveyne bırakılır.

Eğer boşanmış taraflar bu tarz büyük kararlar konusunda anlaşmazlığa düşerse konu mahkemeye taşınabilir. Bu durumda hakim, kararı hangi ebeveynin vereceğini belirleme yetkisine sahiptir.

Almanya, kural olarak ortak velayetin uygulandığı bir ülke. Yani Almanya’da boşanan çocukların velayeti tek bir ebeveyne değil, istisnalar dışında iki ebeveyne ortak olarak veriliyor.

 Ancak her kural gibi bunun da birçok istisnası mevcut. Bu tarz istisnalar ise ancak ebeveynlerden birinin çocuğa gerekli özen ve ilgiyi göstermemesi gibi ekstrem durumlarda meydana gelebilmekte.

Çocuk Bakımına Katılım ve İştirak Nafakası

Boşanmış eşlerden çocuğuyla beraber yaşamayan taraf, boşandığı eski eşine bir çocuk bakım desteği ödemek zorundadır. Ülkemizde bu ödemenin adı iştirak, yani katılım nafakasıdır.

Almanya’da bu ödeme çocuk 18 yaşına gelene ya da kendi parasını kazanmaya başlayana kadar ödenmektedir. Bu ödemenin ne kadarlık bir miktar olacağı ise Düsseldorfer Tabelle üzerinden belirlenebilmektedir.

Türkiye’deki Boşanmanın Almanya’da Tanınması

Almanya’nın Türkiye’deki Dış Temsilcilikleri resmi web sayfasındaki bilgilendirmelere göre Türkiye’de sonuçlanan bir boşanma davasının kesin hükmünün verilmesi sonrası tanınması için gerekli işlemlerin yapılmasıyla bu karar Almanya’da da geçerli olacaktır.

Bir Alman vatandaşının Türkiye’de boşanmasının ardından Almanya´daki Eyalet Adalet Makamı tarafından “Aile Davaları ve Çekişmesiz Yargı İşleri Muhakeme Usulü Kanunu”nun (FamFG) 107. maddesine göre mezkur mahkeme kararının tanınması için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı araştırılır. Eğer şartlar geçerliyse, karar Almanya’da da tanınmış olur.

Türkiye’de alınmış bir boşanma kararının Almanya’da da tanınması için başvurulacak mahkemeler eşlerden birinin ikamet ettiği Alman eyaletindeki mahkemelerdir. Eğer eşlerden ikisi de Almanya’da herhangi bir yerleşim yerine sahip değillerse dava Berlin Adalet Senatosu’nda görülür.

Böyle bir başvurunun yapılması için gereken belgeler aynı sitede şöyle sıralanmıştır:

 1. Yurt dışında alınan kararın tam sureti veya tasdikli fotokopisi
 2. Boşanılmış olan evliliğin evlilik belgesi
 3. Eski eşlerin vatandaşlıklarını belgeleyecek dokümanlar
 4. Türkçe belgelerin yeminli bir tercüman tarafından yapılmış onaylı tercümeleri
 5. Başvuranın gelirini gösterir belge
 6. Bir vekil tarafından başvuruluyorsa vekaletname

Konuyu genel bir bakış açısı altında incelediğimiz şu yazımızı da inceleyebilirsiniz: Türkiye’deki Boşanmanın Yurt Dışında Tanınması

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizin İçin Neler Yapabilir?

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, on yılı aşkın deneyimi içerisinde davalarını kazanarak memnun ettiği bini aşkın müvekkil ağıyla halen her yıl onlarca uluslararası davayı yönetmekte ve başarıya ulaştırmaktadır.

50’yi aşkın profesyonel uluslararası avukat kadrosu ile büromuz, yürüttüğü davaları her türlü hukuki ve idari yönden en yüksek derecede özenle yönetmekte ve işinin ehli avukatlarımız sayesinde büyük oranda başarıya ulaşmaktadır.

Yüksek başarı oranımız ve alanında mahir avukatlarımıza güvenimizin bir nişanesi olarak büromuz, yürüttüğü davalarda dava süreci boyunca müvekkillerinden hiçbir hizmet bedeli talep etmemesiyle haklı olarak iftihar etmektedir.

Uzun zamandır süregelen bu uygulamamız çerçevesinde hiçbir müvekkilimizden davaları süresince bir hizmet bedeli almıyor ve kaybedilen davalarda bu ücretleri talep etmiyoruz.

Kazanılan davalarda talep ettiğimiz ücretler ise ancak davanız sonuçlanıp hakkınız olanlar malvarlığınıza geçtiğinde muaccel oluyor.

Siz de iletişim sayfamızdaki ücretsiz hukuki danışmanlık formumuzu doldurarak ya da aynı sayfadaki telefon numaramızdan bizlere ulaşarak ücretsiz hukuki danışmanlık alabilir, davanız hakkında bilgi edinebilirsiniz.