polonya trafik kazası tazminat avukatı

Polonya, Dışişleri Bakanlığımızın yayınladığı güncel verilere göre on bin Türk’ün ikamet ettiği bir Avrupa Birliği ülkesi konumunda. Ayrıca ülke, tarihi yapılarının bolluğuyla da birçok yurttaşımız için bir cazibe merkezi durumunda.

İş, eğitim veya turistik amaçlı Polonya’da bulunduğunuz sürede bir trafk kazasına dahil olabilirsiniz. Bu kazalarda yaşanılabilecek talihsizliklerin etkisini hafifletmek veya ortadan kaldırmak adına girişilen hukuk mücadelesi Polonya gibi ülkelerde zorluk teşkil edebilir..

Bu kapsamda hazırladığımız yazımızda başınıza böyle bir talihsizlik gelmesi durumunda izlemeniz gereken yol haritasnı sunacağız. 

Ayrıca böyle durumlarda bir Polonya trafik kazası avukatı edinmenizin beraberinde getireceği avantajları da aktaracak ve Avrupa Avukat hukuk bürosunun ön ödemesiz olarak verdiği hizmetlere değineceğiz.

Polonya’da Trafik Kazası Sonrası Yapılacaklar

Bir kaza durumunda, Polonya trafik kazası tazminat haklarınızı aramanız sürecinde sizlere yardımcı olacak bazı davranışları aşağıdaki listede bulabilirsiniz. 

Bu listedeki eylemler gerek kaza sonrası güvenliğinizi sağlamanızda gerek Polonya’da kazadan sonra sigortadan para almak hususunda elinizi güçlendirecektir.

 • Kazadan sonra bilinciniz açıldığında etrafınızdakilerin sağlık durumlarını araştırın ve gerekli acil durum numaralarını arayın. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı her şeyden daha önemli.

Polonya acil durum numaralarını şöyle sıralayabiliriz:

 1. Ambulans-999
 2. İtfaiye-998
 3. Polis-997
 4. Tüm acil servislerin ortak numarası-112
 • Kazada herhangi bir yaralanma yaşadıysanız, ne kadar küçük yaralanmalar olsa da bir hastaneye giderek tedavi olmayı talep edin. Bu şekilde yaralanmalarınız resmi olarak belgelenecektir.
 • Kaza mahalline polislerin intikal etmesini sağlayın. Olay yerindeki araştırmalar sırasında hiçbir delilin atlanmadığına emin olmaya çalışın. Bu amaç doğrultusunda kaza sırasında yanınızda bir avukat bulunması son derece faydalı olacaktır.
 • Kazaya karışan karşı tarafın iletişim bilgileri ve adresi ile olayı inceleyen polislerin isimlerini ve bağlı oldukları polis birimlerini not edin. Bu adıma riayet etmek dava sürecinde kazanın varlığını ve niteliğini kanıtlamanız üzerine doğrudan etki edebilir.
 • Kazadan sonra uygun bir zamanda sigorta şirketinizle iletişime geçin ve olayı onlarla da paylaşın. Kazadan sonra Polonya trafik kazası sigortası şirketinizi bilgilendirmek hukuki bir zorunluluktur
 • Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu ile iletişime geçin ve hukuki durumunuz hakkında ücretsiz danışmanlık alın.
polonya siyasi haritası
İngilizce bir Polonya Siyasi Haritası

Konuyu Amerika Birleşik Devletleri üzerinde incelediğimiz şu yazımız da ilginizi çekebilir: Amerika Birleşik Devletleri’nde Trafik Kazası Sonrası Yapılacaklar

Polonya Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazaları bazen yalnızca maddi hasarlarla atlatılabilse de en hafif kazalarda bile insanlar çarpışmanın etkisiyle yaralanabilirler. Kaldı ki daha büyük kazalarda insanların yaralanmaları onların üzerinde uzun süreli ve hatta bazen kalıcı etkiler de bırakabilir.

Böyle durumlarda hiçbir kusuru olmayan insanların yaralanmanın maddi ve manevi hasarlarına hiçbir karşılık almadan katlanmaları hakkaniyete açıkça aykırı olacağından modern hukuk sistemlerinde bu tür durumlarda sigorta şirketleri ve kusurlu sürücülerin bazı tazminat kalemleri ödemeleri öngörülmüştür.

Bu tazminat kalemlerinin başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. Yine de unutmamak gerekir ki bu kalemler Polonya kanunlarında tahdidi (sınırlı) olarak sayılmamışlardır. 

Yani Polonya hukuku üzerine uzman avukatların talep edeceği farklı tür tazminat kalemleri de davaya bakan hakim tarafından hakkaniyete uygun görülerek ödenmesine hükmedilebilir.

 •  Eğer yaralanmalarınız gelecekte elde edeceğiniz potansiyel kazançların önüne geçecekse gelecekteki gelir kaybının tazmini
 • Eğer yaralanmalarınız halihazırda çalışmakta olduğunuz bir işten elde edeceğiniz kazancın önüne geçtiyse halihazırdaki kazancın kaybının tazmini
 • Eğer yaralanmanız yüzünden bir bakıcı tutmanız gerekiyorsa bu bakıcının ücretinin veya böyle bir bakıcının yapacağı işi yapan yakınınızın hak ettiği ücretin tazmini
 • Trafik kazası sonucu yaşadığınız yaralanmanın muayenesi, teşhisi veya tedavisi için cebinizden çıkan tüm medikal masrafların tazmini
 • Yaralanmanızla veya davanızla alakalı herhangi bir gereklilik sonucu yaptığınız seyahat masraflarının tazmini
 • Yaralanma sonucu bir organın kaybı veya felç gibi herhangi bir kalıcı engeliniz oluştuysa bunun için manevi tazminat
 • Eğer yaralanmanız hayat kalitenizde kalıcı bir düşüşe sebebiyet verdiyse bu düşüş için  manevi tazminat
 • Yaralanma sırasında ve sonrasında yaşadığınız acı ve ıstırap için manevi tazminat
 • Kaza sırasında veya sonrasındaki iyileşme sürecinde yaşadığınız şok ve stres için manevi tazminat

Konuyu Yunanistan özelinde incelediğimiz şu yazımız da ilginizi çekebilir: Yunanistan Yaralanmalı Trafik Kazası Sonrası Trafik Kazası

Polonya Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası

Kimi zaman kazalarda hiçbir birey zarar görmezken bazı kazalarda yaralanmalar yaşanabildiği gibi, bazı trafik kazaları trajik ölümlere de sahne olabiliyor.

Böyle bir durumda insanların aklına ilk gelen husus tazminat davaları olmasa da hakkaniyet, karşısındaki kişinin veya kişilerin ölümüne sebep olmuş kusurluların bazı tazminatlar ödemesini gerektirir.

Polonya’da yaşanan ölümlü trafik kazalarında aşağıda sıraladığımız hususlarda tazminat davaları açılabiliyor. 

Yine belirtmekte yarar görüyoruz ki bu tazminat türleri sınırlı sayılmış değildirler, tecrübeli hukukçular farklı hususlarda tazminat ödenmesi isteminde de bulunabilir ve bu tazminatlara hükmedilmesini sağlayabilirler.

 • Müteveffanın ölümüne kadar çektiği acı ve ıstırap için manevi tazminat
 • Kişinin ölümü sonucu mirasın kaybı için tazminat
 • Kişinin yakınlarının çektiği manevi acı için tazminat
 • Kişinin yakınları arasında bu ölümün etkisiyle herhangi bir bağımlılığa kapılmış olan kişilerin bağımlılık tedavilerinin tazmini
 • Kişinin ölümü sonucunda psikolojik destek alması gereken yakınların mezkur masrafları
 • Finansal desteğin kaybı sebebiyle bağlanacak aylık veya tek seferde ödenecek maddi tazminatlar

Polonya Yaralanmalı ve Ölümlü Trafik Kazaları Sonrasında Neden Bir Avukat Edinmelisiniz?

Görüldüğü üzere Polonya’da geçirilen yaralanmalı bir trafik kazası sonucunda talep edilebilecek birçok tazminat kalemi vardır.

Kazaya karışan karşı tarafın kusurlu olması sonucunda talep edilebilecek bu kalemlerin dışında; kazaya karışan hiç kimsede bir kusur olmasa dahi bireylerin sigorta şirketlerinden bazı alacak hakları doğacaktır.

Sigorta Şirketlerine Karşı Açılacak Davalar

Bu alacakların ifası için sigorta şirketleri kendi iç soruşturmalarını yürüterek herhangi bir miktar ödeyip ödemeyeceklerine karar verirler. Herhangi bir ödeme yapılacaksa bu ödemenin miktarı da yine bu firma tarafından kararlaştırılır.

Ne yazık ki sigortacılarla böyle ilişkilere girmiş birçok kişinin kanısı bu şirketlerin kendi karlarını maksimize etmeyi müşterilerinin menfaatlerinin önüne koydukları yönündedir. 

Bu yüzdendir ki, kaza geçiren kişiler birçok zaman haklarının ihlal edildiğini düşünerek sigorta şirketlerine dava açarlar. 

Bu tür davaları açan kişiler, sigorta şirketlerinin yapması gereken ödemeden daha azını yapmak istediğini iddia etmekte ve birçok zaman da bu iddiaları mahkemelerce haklı bulunmaktadır.

Böyle bir ihlal yaşamak istemeyen kazazedeler sigorta şirketleriyle münasebetlerini tecrübeli ve saygın hukuk büroları üzerinden yürütmeyi tercih ederler. 

Bu şekilde mağduriyetlerin en aza indirilmesi sağlanır ancak yine de herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa bu kişilerin avukatları sigorta şirketlerine gerekli davaları açarak müvekkillerinin haklarını korurlar.

Tazminat Davalarında Usul

Sigorta şirketlerine açılacak davaların yanında, kusurlu karşı tarafa açılacak tazminat davalarında da tazmin edilecek masrafların kanıtlanması gerekir. Çoğu zaman bu kanıtlar dahi yeterli olmayacak ve kişiler yaptıkları masrafların kazayla olan illiyet bağını da kanıtlamak zorunda kalacaktırlar.

Bu illiyet bağının kurulması ve gerekli ispatların yapılması son derece uzun ve hukuki bilgi gerektiren işlerdir zira kişiler yaptıkları her masrafı hukuka uygun şekilde belgelemek ve bu belgeleri delil niteliğini haiz şekilde ilgili makamlara tebliğ etmek zorunda kalacaktırlar.

Tecrübeli bir Polonya trafik kazası avukatı için rutin hale gelmiş bu işleri Polonya hukuku üzerine hiçbir bilgisi olmayan, Lehçe konuşmayı bilmeyen sıradan bir vatandaşın halletmeye çalışması çoğu zaman beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir.

Ayrıca illiyet bağının kurulması da son derece karışık bir prosedürdür ve derin bir hukuki bilgi gerektirir.

Tüm bu sebeplerdendir ki, Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu gibi tecrübeli ve başarılı bir uluslararası hukuk firmasıyla çalışmak bu tip davalarda sonuç almak için elzemdir.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizler İçin Neler Yapabilir?

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, on yılı aşkın deneyimi bulunan saygın ve köklü bir hukuk bürosudur. Büromuz mensubu elliyi aşkın avukat geçtiğimiz on yılı aşkın süreç içerisinde binden fazla müvekkilimizin davalarını kazanarak referanslarını kazanmıştırlar.

Şimdi siz de iletişim sayfamızdaki ücretsiz hukuki danışmanlık formumuzu doldurarak davanız hakkında bilgi talebinde bulunarak bizlere ulaşabilirsiniz!

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, dava sürecinde müvekkillerinden hiçbir hizmet bedeli talebinde bulunmaz. 

Kaybedilen davalarda müvekkillerimizin böyle bir borcu oluşmazken kazanılan davalarda ise hizmet bedeli ödemesi ancak kazanılan davadaki maddi haklar müvekkilin hesabına geçtiğinde muaccel olur.