Almanya Miras Hukuku

Almanya’da mirasçı olmanız halinde ne yapmanız gerektiği çoğu kimse tarafından bilinmemekle birlikte hatalı yapılan işlemler sonucunda hak kaybına sebep olan durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Almanya’da yaşayan yakınınız vefat ettiği zaman geride kalan mirasçıları hangi ülkenin kanunlarının uygulanması gerektiği, veraset ilamının nasıl alınacağı, mevcut bir vasiyetnamenin olup olmaması ve buna benzer diğer konularda akıllarında soru işaretleri yer almaktadır.

Eğer Almanya’da mirasçı iseniz Avrupa Avukat hukuk bürosu olarak bir miras davasında yapmanız gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Almanya’da Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)

Mirasçı olmanız durumunda ilk yapmanız gereken mirasçı olduğunuzu resmi olarak kanıtlamanız için mirasçılık belgesi  almanızdır. Burada akla gelebilecek ilk soru mirasçılık belgemi Almanya’dan mı yoksa Türkiye’den mi alabilirim?  Bu durum Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 28.05.1929 tarihli Konsolosluk Anlaşması’nda düzenlenmektedir.

Bu anlaşmanın 20. Maddesinde Almanya Türkiye veraset anlaşması düzenlenmiştir. Buna göre;

Almanya’daki mirasının sadece taşınır mallardan (Örn. banka hesaplarında para) oluşması halinde, Veraset Anlaşmasının 14. maddesine göre mirasçılık hakkının kanıtlanması için bir Türk Mahkemesince verilen veraset kararı yeterlidir.

Berlin Büyükelçiliği

Almanya Vatandaşı Veraset İlamı

Ancak sonrasında bu karar Almanya’daki Türk temsilciliği tarafından onaylanmalı veya apostil yapılmalıdır

Terekede taşınmaz malların (arsa,tarla,ev vs.) olması halinde  eğer mirasçı Almanya’da ise mirasçının son oturduğu yer Sulh/Veraset mahkemesinden mirasçılık belgesi alınmalıdır.

Eğer mirasçı Türkiye’de ise bu belge Almanya’nın Yurtdışı Temsilciliğinden (Almanya Büyükelçiliği veya Başkonsoloslukları) alınabilmektedir.

Veraset ilamı çıkartabilmek için gerekli olan evraklar aşağıdadır:

  • Ölüm ilmühaberi
  • Miras konusunda hiç bir derdest dava bulunmadığına dair yeminli beyan
  • Beyanda bulunan bilgilerin doğrulunu ifade eden başka bir yeminli beyan

Yeminli olarak verilen beyanların doğru olmadığı Alman makamları tarafından tespit edilirse hapis cezası verilmektedir.

Almanya’da Mirasın Reddi

Alman hukukuna göre mirasçı mirası kabul ettiği zaman ölen kişinin sadece malvarlığını değil aynı zamanda borçlarını da kabul etmiş olmaktadır. Miras bırakanın borçlu olması halinde mirasçı miras reddi yaparak borçtan kurtulabilir.

Mirasın reddi sadece mirasın yetkili olduğu tereke mahkemesine yapılmak zorundadır. Mirasın reddi Almanya’da ikamet eden mirasçılar için 6 hafta, ölüm anında Türkiye’de bulunması halinde ise 6 aylık süre içerisinde mirasın reddi gerekir. Örnek reddi miras beyannamesini incelemenizi tavsiye ederiz.

Reşit olmayan çocukların mirası reddetmeleri halinde ise bu işlemi çocuk adına yasal temsilcisi yapabilir. Velayeti anne baba tarafından ortaklaşa yürütülen çocuğun mirası reddi hem anne hemde babası tarafından yapılması gerekmektedir.

Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

Almanya’da vasiyetname 2 şekilde düzenlenebilmektedir:

  1. Murisin el yazısı ile ya da
  2. Noter tarafından.

Almanya hukuk sisteminde vasiyetnameden dolayı mirasçı olamama gibi bir durum söz konusu değildir.

Vasiyetname ile tüm malvarlığı bir mirasçıya devredilmesi durumunda Almanya yasaları diğer mirasçıları korumuş ve onlara bir “zorunlu pay”, hakkı vermiştir. Bu zorunlu pay hakkı, yasal miras hakkının yarısı kadar para alacağı olarak mirasçılara karsı ileri sürülebilmektedir. Almanya yasaları çocuklar, eşler ve bazı durumlarda anne ve babalar için zorunlu pay hakkını saklı tutmuştur.

Bu zorunlu pay hakkı, murisin ölümünden itibaren itibaren üç yıl içerisinde mirasçılara karşı ileri sürülebilmektedir.

Almanya Miras ve İntikal Vergisi

Almanya’da miras vergiye tabidir. Mirasçılar Almanya’daki yetkili vergi dairesine giderek veraset ve intikal vergilerini ödemek zorundadır.

Veraset ve Bağışlama Vergisi Kanunu madde 19 hükmü uyarınca uygulanacak vergi oranları vergi sınıflarına ve mirasçılara geçen intikalin değerinin ilgili tablodaki değer aralığındaki (Wertintervall) yerine bağlı olarak değişir. Halihazırda güncel vergi oranları %7 ile %50 arasında değişkenlik göstermektedir.

Sonuç olarak miras hukukunu ilgilendiren bir durumla karşı karşıya kaldığınızda hak kaybı yaşamanız ve işlemlerinizin daha hızlı, güvenilir bir şekilde ilerlemesi için Avrupa Avukat hukuk bürosu ekibinden alanında uzman Almanya miras avukatı ile iletişime geçip hukuki bir yardım almanızı tavsiye ederiz.

İlginizi Çekebilir: Avusturya Miras Hukuku

Almanya Mirasçıların Araştırılması

Almanya’dan miras kaldı ancak başka mirasçıların da olduğunu öğrendiniz. Bu durumda yapmanız gereken diğer varisleri bulmanız bu süreci daha kolay yönetmenizi sağlayacaktır. Soy bilimi alanında uzman ekibimiz mirasçılar için soy ağacı çıkarma  işlemlerini yürüterek sizlere yardımcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Almanya emekli maaşı kızına kalır mı?

Hem annesi hem de babası vefat etmiş ise yetim çocuklar, tam emeklilik aylığının beşte birini, anne veya babadan biri vefat etmiş ise emeklilik maaşının onda birini almaya hak kazanırlar.

Almanya’da vefat eden emeklinin maaşını kızı veya oğlu 18 yaşına kadar alabilir. 18 yaşından sonra ise eğitimine devam ediyorsa veya engeli nedeniyle çalışamıyorsa 27 yaşına kadar maaş almaya devam eder.

Babamın Almanya emekli maaşını alabilir miyim?

Babası vefat eden çocuklar 18 yaşına kadar emekli maaşı alabilir. Eğer okula veya mesleki eğitime devam ediyorsa veya zihinsel ya da bedensel engeli yüzünden çalışamıyorsa 27 yaşına kadar maaş almaya devam eder.