Avusturya Miras Hukuku

Miras hukuku tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Mirasın ve mirasçıların tam olarak araştırılıp ortaya dökülmesi hak sahiplerinin hakedişlerini eksiksiz alabilmeleri için önemlidir. Ölen kişinin borçlarının da iyi araştırılması gerekmektedir. 

Mirasın borç miktarının alacak miktarından fazla olması durumunda süresi içerisinde mirasın reddi yapılması gerekmektedir ve bu birçok uzmanlık isteyen konu mevcuttur.

Sürelerin kaçırılmaması ve hakedişlerinizin eksiksiz ödenmesi için tecrübeli ve uzman hukukçularla yol yürümenizde fayda vardır. Avrupa Avukat Hukuk Bürosu olarak miras hukukunda kendini geliştirmiş uzman avukatlarımız aracılığıyla miras davanızı gözünüz arkada kalmadan neticeye ulaştırabiliriz. 

Avusturya Miras Hukuku

Bir kişinin ölmesi halinde ölen kişinin malvarlığı, alacak ve borçlarının kimlere ve ne şekilde paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Miras hukukunda hak miras bırakanın ölümü ile doğar. Bu nedenle ölüm hali vuku bulmadığı sürece miras hakkından bahsedilemeyecektir.

 Mirasçı, ölen kişinin evrensel olarak kanuni halefi olmaktadır. Sadece bir kişinin mirasçı olduğu durumlarda tek bir mirasçı olur ve bu durum genel mirasçı olarak adlandırılır.

Ölen kişinin geride bıraktığı tüm mal, borç ve alacaklara miras(tereke) adı verilmektedir. Tereke olarak şunları sayabiliriz:

 1. Ölen kişinin tüm varlıkları (örneğin taşınmazlar, taşınır mallar, mücevher, altın vs.)
 2. Ölen kişinin borçları. (ölen kişinin borçları alacak ve malvarlığının aktif değerini aşması bekleniyorsa mirası kabul ederken miras reddi yapıp yapmamaya çok dikkat edilmelidir.)
 3. Ölen kişinin alacakları
 4.  Belirli koşullar altında internet profilleri, sosyal medya hesapları, e- posta hesapları ve benzerlerine erişim ve kullanım hakları.

Kişisel irtifak hakları (ikamet hakkı, işletme ruhsatları veya nafaka talepleri) gibi şahsın sıkı sıkıya bağlı olan hak ve yükümlülükler miras alınamamaktadır.

İlginizi Çekebilir: Azerbaycan Miras Hukuku

Avusturya Veraset İlamı

Mirasçılık belgesi ya da diğer adıyla veraset ilamı yasal mirasçıların kimler olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Veraset ilamının alınması, miras bırakanın ölümünden sonra ilk yapılması gereken işlemlerden birisidir. Çünkü mirasçılar 3. Kişiler nezdinde hak ve taleplerini ileri sürebileceklerdir. Veraset ilamı mirasçılık sıfatını bildirici bir nitelik taşımaktadır.

Avusturya’da veraset ilamını veraset mahkemesi aracılığıyla noterlik kurumundan alabilirsiniz. Avusturya veraset mahkemesinde, sözde “mahkeme komiseri” olarak görev yapan Avusturyalı bir noter vardır.

Noter terekenin mülkiyetini alır ve işleme koyar, yani noter terekenin kaydını belirler, ölen kişinin bankalardaki hesap bakiyelerini sorgular, vergi ve borçlarını öder ve yalnızca son kalan terekeyi mirasçılarına devreder. Avusturya’da her zaman miras için bir devlet tasfiye memuru veya en azından kontrolör vardır.

Avusturya’da Veraset Ve İntikal Vergisi

1 Ağustos 2008 tarihi itibariyle Avusturya’da veraset ve intikal vergisi kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra gerçekleşen ölüm ve ona bağlı miras paylaşımları için veraset ve intikal vergisi ödenmeyecektir. 

Ancak bu durum hiç vergi yükümlüsü olmadığınız anlamına gelmemelidir. Gayrimenkullerin veraset veya karşılıksız devir (bağış) durumunda , yine de emlak devir vergisi ödenmek zorundadır. Yani size miras yoluyla bir ev kalırsa evin devri için emlak devir vergisi ödemek zorundasınız.

Avusturya’da Yasal Olarak Kimler Mirasçıdır?

Avusturya’da yasal olarak sadece aşağıda sayılmış olan kişiler mirasçı olabilmektedir:

 1. Çocuklar veya eğer çocuk babasından önce vefat etmiş olması halinde onun soyundan gelenler
 2. Ebeveynler veya daha önce vefat etmiş olmaları durumunda onların soyundan gelen kişiler (kardeşler veya yeğenler)
 3.  Büyükanne ve büyükbabalar, amcalar ve teyzeler veya kuzenler ve onların soyundan gelenler
 4. Yasal prosedürlere uygun olarak illiyet bağı ispatlanmış gayri meşru çocuklar yasal olarak miras hakkına sahiptirler.

Vasiyetname Nedir Ve Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Vasiyetname miras bırakan kişinin son isteklerini belirli koşullar dahilinde yazılı veya sözlü olarak açıklamasına denir. Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruftur. Yani ölümle birlikte geçerli olmaktadır.

Avusturya Medeni Kanunu’nda düzenlenen hükümler çerçevesinde miras bırakana zorunlu paylara halel gelmeyecek şekilde malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ile tasarrufta bulunabilme imkânı getirmiştir. Miras bırakan kişi 3. bir kişiyi mirasçı atayabilecektir. 3. bir kişiye veya yasal mirasçılarından birisine evini, arabasını bırakabilecektir.

Bir vasiyetname yazarken, dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bir vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için yerine getirilmesi gereken belirli bazı şartlar vardır.

Geçerli bir vasiyetname için gerekli şartlar şunlardır:

 1.  18 yaşını doldurmuş olması (reşit olmayanlar sadece mahkeme veya noter aracılığıyla vasiyetname düzenleyebilir)
 2. Vasiyetname yazacak olan kişi ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Yani yaptığı işlem ve davranışın sonuçlarını biliyor olması gerekmektedir.
 3. Hata, hile, tehdit ve diğer iradeyi sakatlayan durumların vasiyetname düzenlenirken kişide bulunmaması gerekir.
 4. Yasal halefiyet durumlarını göz ardı edecek şekilde kanuni mirasçıların zorunlu paylarına ilişkin tasarrufta bulunulamaz.
 5. Vasiyetname tanıklar tarafından imzalanmalıdır. Tanıklık yapamayacak olan kişileri belirtmek gerekirse; 18 yaşın altındaki kişiler, Kör, sağır ve dilsiz olan kişiler, vasiyetnamenin yazıldığı dili anlamayan kişiler ve vasiyetnameden faydalanan kişiler tanıklık yapamazlar.

Vasiyetnameden faydalanan kişiler ise, vasiyetten yararlanan kanuni mirasçılar veya 3. kişiler, vasiyetname lehtarına mirasçı olanlar ve vasiyetnameden bir vakıf veya dernek faydalanıyorsa onların üyeleri tanık olamaz.

Miras durumunda belirsizlikleri ve anlaşmazlıkları önlemek için tecrübeli bir avukata başvurmanızı öneririz. Bir uzmanla beraber vasiyetname hazırlamak veya kontrol ettirmek sizi birçok endişeden kurtaracaktır. 

Ayrıca, Avusturyalı avukatların vasiyet siciline veya Avusturya merkezi vasiyet siciline bir ölüme bağlı tasarruf kaydı yaptırabilirsiniz. Bu durumda, vasiyetname miras bırakanın ölümünden sonra mahkemeye sunulur ve mahkemede resmi olarak açılır.

İlginizi Çekebilir: Belçika Miras Hukuku

Avusturya’da Miras Reddi (Mirastan Feragat)

Mirasın reddi, mirasçının hak sahibi olduğu mirası kabul etmeyeceğinin açık bir şekilde ifade edilmesidir. Mirasın reddi ile mirasçı mirasa ilişkin tüm hak ve yükümlülüklerden mahrum kalmaktadır.

Avusturya miras hukukuna göre miras(tereke) miras bırakanın ölümüyle otomatik olarak yasal mirasçılara geçmektedir. Avusturya’daki bir mirasçı mirası kabul etmek istemezse mirası reddedebilir. Bunu yapmak için, mirasçı, mahkemeye şahsen veya avukatı aracılığıyla müracaat etmeli ve mirastan feragat için başvurmalıdır. Ne yazık ki, bu telefonla, postayla veya e-posta yoluyla yapmak mümkün değildir.

Eğer mirastan feragat edecekseniz mirasçılık belgesi başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur ve mirasçılık belgesi almak için herhangi bir ücret ödemenize de gerek yoktur.

Mirasını reddetmek isteyenlerin sebepleri vardır. Bunlar çok çeşitli olabilir. Ancak genellikle mirasçılar, borçları nedeniyle mirası reddetmeye karar verirler. Mirasçılar, sadece tereke veya mirasla değil, aynı zamanda kişisel varlıklarıyla da borçlardan sorumludur. Bu nedenle bazı durumlarda mirası reddetmek mantıklı olabilir. Mirasın reddedilmesinin nedenlerine birkaç örnek vermek gerekirse;

1. Miras bırakan aşırı borçludur ve mirastaki tüm alacak ve malvarlığının değeri borçları karşılamıyor olabilir. Bu durum mirasçının mevcut halini dahada kötüleştireceği için mirasın reddi mantıklıdır.

2. Mirasçı, kişisel nedenlerle terekeyi kabul etmek istemiyor olabilir.

3. Mirasçı iflas etmiş durumda olup borçlularından malları kaçırmak için böyle bir duruma başvurmuş olabilir.

Bir mirası reddetmek istiyorsanız veya nasıl devam edeceğinizi bilmiyorsanız, Avrupa Avukat Hukuk Bürosuna başvurabilirsiniz. Alanında uzman miras avukatlarımız size bu konuda yardımcı olacaktır.

Dava Kazanılmaz İse Ücret Ödenmez!

Avrupa Avukat hukuk bürosu miras hukuku departmanı avukatları ile her zaman yanınızdadır. Vasiyetname düzenlenmesi, mirasçıların araştırılması, mirasçıların yasal hakları, mirasın reddi vb. gibi uzmanlık gerektiren tüm alanlarda sizlere yardımcı olacaktır.

Ayrıca davanın başında sizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dava sonunda mirastan hak elde edildiği zaman sizden ücret talep etmektedir.  Dava kazanılmaz ise herhangi bir ücret ödemezsiniz.