fransa iş kazası ve mesleki hastalık sonrası tazminat

Avrupa’da en çok ölümlü iş kazasının yaşandığı ülke Fransa’dır. 2019 yılında kayıtlara geçen ölümlü iş kazaları bakımından 100 bin kayıtlı çalışan başına 3.5 ölümün kaydedildiği ülke bu bakımdan Avrupa ortalamasını ikiye katlar.

Fransa iş kazası istatistikleri
*Kaynak: Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)

650 binden fazla Türkiye kökenli insanın yaşadığı ve 300 binden fazlasının Fransız vatandaşlığına sahip olduğu ülkede ölümlü iş kazalarının sıklıkla yaşanması Fransa iş kazası avukatına duyulan ihtiyacı arttırır.

Bu makalemizde Fransa’da iş kazası yaşayan ya da meslek hastalığı geçiren birisinin sahip olduğu haklardan yapması gerekenlere kadar ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bulabilirsiniz.

Fransa’da Hastalık Nedeniyle İş Bırakma 

Bir doktor ya da bir ebe tedavinizin daha doğru koşullarda sürdürülebilmesi için kısa süreliğine işinizi bırakmanızı isteyebilir. Böyle bir durumda sağlık kuruluşundan temin ettiğiniz hastalık izni bildirimini posta yoluyla sigortanıza ve işvereninize göndermek için 48 saatiniz vardır.

Eğer doktorunuz size yalnızca 1 yapraktan oluşan bir evrak verdiyse sağlık sigortasınıza gerekli bildirim zaten yapılmıştır ve bu belgeyi işvereninize göndermeniz yeterlidir.

Eğer doktorunuz size 3 yapraktan oluşan bir hastalık izni bildirimi verdiyse bu durumda ilk iki sayfayı doldurup sağlık sigortanıza, üçüncü sayfayı ise işvereninize göndermeniz gerekir.

Birden fazla işvereniniz olması durumunda ilgili belgenin kopyasını diğer işverenlerinize de göndermeniz gerekir.

48 saatlik bildirim süresini aşmanız durumunda son tarihleri hatırlatan bir bilgilendirme mektubu alırsınız. İkinci kez son tarihi kaçırmanız ve bildirim yapmamanız durumunda yaptırıma maruz kalabilirsiniz ve alacağınız ödeneğin miktarı önemli ölçüde azalabilir.

Eğer izninizin sonuna geldiğiniz halde hastalık izni bildiriminizi yapmadıysanız hiçbir tazminattan yararlanamazsınız.

İlginizi çekebilir: Avrupa’da İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tazminat Davaları

Fransa’da Hastalık Nedeniyle Tazminat

Hastalık izninizi sigortanıza bildirdiğinizde sağlık durumunuz nedeniyle kaybettiğiniz maaşınızı ve ödeneklerinizi telafi etmeye yönelik birincil sağlık sigortası fonunuzdan (CPAM) size günlük ödeme yapılabilir. Söz konusu tazminat genellikle doğrudan işvereninize ödenir ve işvereniniz de size ödeme yapmaya devam eder.

Günlük ödenekler brüt maaşınız üzerinden hesaplanır ve 14 günde bir ödenir. Ayrıca vergi beyannamesinde bildirilmelidir ve günlük ödenek hesapları tıpkı maaş bordroları gibi süresiz olarak saklanmalı ve emeklilik hesabına dahil edilmelidir.

Tazminat miktarı brüt olarak hesaplanır ve günlük gelirinizin yarısına eşittir. Günlük ödenek, işi bırakmadan önceki son 3 aya ait brüt gelirinizin ortalaması esas alınarak hesaplanır. Buna ek olarak maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun günlük ödeneğiniz brüt 49,68€’yu aşamaz.

Fransa’da Hastalık Nedeniyle Tazminat Alma Şartları

Eğer hastalık izninizin süresi 6 aydan azsa günlük ödenek alabilmek için aşağıda listelenen iki şarttan en az bir tanesini taşımanız gerekir.

 • Hastalık izninizin başlangıç tarihinden önceki 90 gün içinde en az 150 saat çalıştınız.
 • İş bırakma tarihinden önceki 6 ay boyunca saatlik asgari ücretin en az 1.015 katı kadar maaş aldınız.

Eğer doktorunuz 6 aydan uzun süre işinizi bırakmanıza karar verdiyse tazminat alabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini taşımanız gerekir.

 • İş bırakma tarihinden önceki son 12 ayda sağlık sigortanız var ve en az 600 saat çalıştınız.
 • İş bırakma tarihinden önceki son 12 ayda sağlık sigortanız var ve saatlik asgari ücret tutarının en az 2.030 katına eşit maaş aldınız.

Ayrıca aşağıdaki şartları yerine getirmemek ödenek hakkınızı kısmen ya da tamamen kaybetmenize neden olabilir.

 • İşvereninize ve sigortanıza zamanında bildirim yapmamak
 • Doktorunuz hastalık izninize evden çıkmamanız yönünde bir not eklemesine rağmen izin döneminde evden çıkmanız

Fransa’da Meslek Hastalığı

Fransa’da icra ettiğiniz meslek nedeniyle yaşadığınız hastalıklar meslek hastalığı olarak tanımlanır ve sağlık sigortası kapsamındadır. Ayrıca belirli risklere maruz kalan kişiler yine sigorta kapsamında özel tıbbi tedavilerden yararlanabilir.

Bir işverene bağlı çalışan herkes aynı sigorta kapsamındadır ve Sosyal Güvenlik Kanunu’nun öngördüğü iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından yararlanabilir. Buna ek olarak bazen stajyerler, bazı kurumlardaki öğrenciler, derneklerde ve vakıflarda gönüllü olarak çalışan kişiler, kursiyerler ve mahkumlar da meslek hastalığı tazminatından yararlanabilir.

Ancak serbest meslek sahipleri yalnızca sağlık hizmetlerine dair masraflar için kısmi olarak sigortadan yararlanabilir. Bu nedenle Fransa’daki tüccarların, sanayicilerin, taksicilerin, sporcuların ve bütün serbest meslek sahiplerinin özel şirketler tarafından sunulan meslek hastalığı sigortalarını kullanması gerekir.

Hangi hastalıkların meslek hastalığı kapsamında olduğu Ulusal Araştırma ve Güvenlik Enstitüsü’nün internet sitesinden öğrenilebilir.

Fransa Meslek Hastalığı Tazminat Kalemleri

Meslek hastalığı beyanı formunu, doktorunuz tarafından hazırlanan S6909 formunun 2. ve 3. bölümünü, eğer doktorunuz hastalık izni verdiyse bu iznin 3. sayfasını ve işvereniniz tarafından sağlanan S6202 formunu sigortanıza gönderdiyseniz ve başvurunuz olumlu değerlendirildiyse artık meslek hastalığı mağduru olarak kabul edilirsiniz ve belirli desteklerden ve tazminatlardan yararlanabilirsiniz.

Ancak başvurunun değerlendirilmesinin zaman alabileceği ve her hastalık için başvuru sürecinde ek tıbbi muayenelerin gerektiği unutulmamalıdır.

Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan sonra aşağıda listelenen imkanlardan yararlanabilirsiniz.

 • Tedavi masraflarınızın tamamı sigorta tarafından karşılanır.
 • Diş protezi, tekerlekli sandalye, ortopedik ekipmanlar gibi ihtiyaçlarınız sigorta tarafından karşılanır. 
 • Günlük ödenek

Fransa Meslek Hastalığı Tazminat Miktarı

Meslek hastalığı mağdurları için günlük ödenek zamanla değişir ve aşağıdaki belirtildiği gibidir.

 • İş bıraktıktan sonraki bir ay boyunca brüt maaşın %60’ına eşittir ve en fazla 205,84 €’dur.
 • İş bıraktıktan sonraki ikinci aydan itibaren günlük brüt maaşın %80’inine eşittir ve en fazla 274,46€’dur.
 • Üç aydan fazla iş bırakmanız gerekiyorsa maaşınızdaki artış oranında günlük ödeneğiniz arttırılır.

Fransa İş Kazası

Aşağıda listelenen üç özelliği taşıyan kazalar Fransa’da iş kazası olarak değerlendirilir.

 1. Kaza gerçekleştiği anda işveren ile çalışan arasında bir bağlılık ilişkisi söz konusudur.
 2. Kaza bedensel ya da zihinsel bir zarara yol açmıştır.
 3. Kaza tarihi kesindir ve kanıtlanabilir.

Eğer bu özellikleri taşıyan bir kazaya maruz kaldıysanız sigorta desteklerine ve ödeneklerine ek olarak özel tazminatlar söz konusu olabilir.

İlginizi çekebilir: Almanya’da İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sonrası Tazminat Davaları

Fransa İş Kazası Sigortası

Fransa’da iş kazası mağdurları için sigorta tarafından aşağıda belirtilen destekler ve ödenekler sağlanır.

 • Tedavi masraflarının tamamı
 • İş kazası mağdurunun işini bırakmak zorunda kalması durumunda bir önceki ayki maaşı esas alınarak hesaplanan günlük ödenek

Fransa İş Kazası Tazminat Davası

Mağdurlar bazen iş kazası sonrası tek haklarının sigortadan ödenek almak olduğunu düşünür. Bu yaygın ve yanlış bir kanıdır. Sigorta desteklerine ek olarak yaşanan iş kazasının sorumlularından yüksek miktarda tazminat alma hakkınız olabilir. Bu süreç profesyonel bir Fransa iş kazası avukatı ile birlikte yürütülmelidir.

Sizi en doğru şekilde yönlendiren avukatınız henüz dava aşamasına geçilmeden ne kadar tazminat alabileceğinizi sizinle paylaşabilir. Üstelik bazı avukatlar tazminat davasının kaybedilmesi durumunda sizden avukatlık masrafı talep etmez. Dolayısıyla bir avukatlık ofisiyle iş birliği yapmak mağdurların haklarını mahkeme önünde en iyi şekilde savunmalarını ve almalarını sağlar.

İş Hukukunda Uzman Avukatlarla Tanışın 

Fransa’da talihsiz bir iş kazası yaşadıysanız öncelikle sağlığınızı geri kazanmak için gerekli tıbbi yardımları almanız gerekir. Daha sonra hakkınız olan sigorta ödenekleri için harekete geçebilirsiniz. Üçüncü ve aslında en önemli aşama ise olayın sorumluları hakkında tazminat davasının açılma aşamasıdır.

İşvereniniz size yüksek tazminatlar ödemekten kaçınmak için sorumluluğunu reddedebilir. Buna ek olarak eğer donanımlı avukatlara sahipse mahkeme aşamalarında sizi zorlayabilir ve yorabilir. Zaten mağdur olduğunuz bir sürecin sonucunda haklarınızdan vazgeçmeye bile karar verebilirsiniz. Ancak bu oldukça yanlış bir karardır.

Yaşadığınız iş kazası sonrası tazminat talep etmenin en doğal hakkınız olduğunu unutmamalı ve profesyonel bir hukuk bürosuyla çalışmalısınız. Çünkü alanında uzman ve profesyonel avukatlık büroları sizin adınıza gerekli hukuki adımların tamamını atar ve bu zorlu süreçte sizin yükünüzü bir hayli hafifletir.

Avrupa’da Avukat’ın Fransa ofisinde çalışan ve Fransa iş hukukunda uzmanlaşmış avukatlar süreç boyunca sizin yanınızda yer almaya ve size Türkçe destek vermeye hazırdır. Bugüne kadar Fransa’da binlerce iş kazası davasında müvekkillerini başarıyla savunan ofisimiz davanın kaybedilmesi durumunda herhangi bir avukatlık ücreti talep etmez. Daha detaylı bilgi için bizimle telefon ve e-mail üzerinden her an iletişim kurabilirsiniz.