kanada miras davası

Kanada Anayasa’sı uyarınca Kanada’da yetkiler, eyaletler ile merkezi hükümet arasında dağılmıştır. Miras hukuku ülkede doğrudan eyaletler tarafından düzenlediği için on eyaletin tamamında miras davaları farklılık gösterebilir. 

Haliyle Kanada’da bir miras davası açmak tek bir hukuka bağlı olan ülkelerde miras davası açmaya kıyasla daha zordur ve kafa karıştırıcıdır.

Ancak yerel miras hukukunda uzmanlaşan avukatlık büroları bu süreci müvekkilleri için son derece kolay bir hale getirir. Çünkü bu tarz bürolar yalnızca yerel hukuk alanında eğitim almış ve deneyim sahibi avukatları istihdam eder.

Bu makalemizde gerçekten karmaşık bir görüntüye sahip olan Kanada miras hukukunu en sade ve anlaşılır şekilde okuyabilir ve Avrupa Avukat hukuk bürosunun Kanada’da miras davalarını nasıl ele aldığına dair detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Kanada Miras Hukukuna Genel Bakış

Kanada toprak bakımından çok geniş olmasının yanı sıra çok çeşitli bir ülkedir. Bu çeşitlilik hukuk sisteminde de kendisini gösterir ve ülkede miras hukukuna tek bir yaklaşım söz konusu değildir. 

Ancak uygulamaya bakıldığında bütün eyaletlerde miras konusunun hemen hemen aynı şekilde ele alındığı söylenebilir. Dolayısıyla miras hukukuna dair eyaletler arasındaki farklılıklar nüans farklılığı olarak değerlendirilebilir ve bu farklılıkların ciddi sonuçlar yarattığı söylenemez.

En basit haliyle miras konusu Kanada’da aşağıda listelendiği şekilde ele alınır.

 • Miras, ölen kişinin sahip olduğu varlıkların dağıtılmasıdır.
 • Genellikle ölen kişi yaşarken varis ya da varisler bırakır ve miras o hak sahiplerine gider.
 • Eğer varlıklı bir kişi ani bir şekilde ve vasiyet bırakmadan ölürse miras eyalet kanunlarına göre dağıtılır.

Kanada’da Eşler Arasında Miras Dağılımı

Eşi Kanadalı olan kişiler ani bir vefat durumunda otomatik olarak eşlerinin mal varlıklarının kendi üzerlerine geçip geçmeyeceğini merak edebilir. Bu sorunun yanıtı ölen kişinin bir altsoya sahip olup olmadığına ve bir vasiyet bırakıp bırakmadığına bağlıdır. 

Alt soy terimi miras hukukunda ölen kişinin çocuklarını, torunlarını ve bu kişilerden doğan kişileri kapsayan bir terimdir.

Eğer ölen kişinin bir alt soyu ve vasiyeti yoksa eşinin mirasa konu olan mal varlığını devralması mümkün olabilir. Bazı eyaletlerde bu devir işlemleri otomatik gerçekleşirken bazı eyaletlerde mirasçılar tarafından belirli adımların atılması gerekir.

Ölen eş çocukları da olduğu halde vasiyetnamesinde tek mirasçı olarak eşini belirtmişse mirasa konu olan malları eşin devralması daha olasıdır ancak %100 oranında mümkün olmayabilir. Bu tür davalar daha karışıktır ve bazı eyaletlerde mevcut vasiyete rağmen çocukların da mirasçı olduğuna karar verilebilir. 

İlginizi çekebilir: İngiltere Miras Hukuku ve Miras Davaları

Resmi Nikahsız Birlikteliklerin Kanada Miras Hukukundaki Yeri

Resmi nikahı olmadığı halde birlikte yaşayan partnerler bazı eyaletlerde miras davalarına dahil edilirken bazı eyaletlerde edilmez.

Genellikle Kanada’nın batısındaki eyaletlerin (BC , Alberta , Saskatchewan, Manitoba, Yukon Bölgesi ve NWT) resmi nikahsız birliktelikleri miras hukuku kapsamında değerlendirirken diğer eyaletler bu kapsamda değerlendirmez.

Bu nedenle nikahsız olarak birlikte yaşayan çiftlerin yaşadıkları eyaletin kanunları hakkında bilgi sahibi olması ve durum ne olursa olsun hayattayken bir vasiyet bırakması en iyi seçenektir.

Vasiyetin Olmadığı Durumlarda Kanada Miras Davası

Kanadalıların %57’sinin bir vasiyeti yoktur. Dolayısıyla Kanada’da gerçekleşen miras davalarının çoğu eyaletlerin kendi yasaları kapsamında gerçekleşir.

Öncelikle eş ile birlikte yaşanan ev genellikle eşin üzerine geçer. Daha sonra borçlar ödendikten sonra mal varlığı eyalete göre aşağıda listelenen şekilde dağıtılır.

Eyalet ve Bölgelere Göre Kanada Mirasçıların Araştırılması 

British Columbia

 • Hem ölen eş hem de hayatta kalan eş bütün alt soyların ortak ebeveyniyse hayatta kalan eş 300 bin dolara kadar imtiyazlıdır. Eğer hayatta kalan eş bütün alt soyların ebeveyni değilse 150 bin dolara kadar imtiyazlıdır.
 • Kalan mal varlığının yarısı eşe, yarısı çocuklara dağıtılır.

Alberta

 • Eşe imtiyazlı bir miktar belirlenmemiştir.
 • Hayatta kalan eş aynı zamanda bütün çocukların ebeveyniyse bütün miras eşe kalır.
 • Aksi halde mirasın yarısı eşe ve diğer yarısı çocuklara dağıtılır.

Saskatchewan

 • Eş 100 bin dolara kadar imtiyazlıdır.
 • Tek çocuk varsa kalan miktarın yarısı çocuğa ve diğer yarısı eşe dağıtılır.
 • Birden çok çocuk varsa imtiyaz miktarı dışında kalan mal varlığının 3’te 1’i eşe, 3’te 2’si çocuklara dağıtılır.

Manitoba

 • Eş 50 bin dolara kadar ya da mirasın yarısına kadar (hangisi daha büyükse) imtiyazlıdır.
 • Hayatta kalan eş aynı zamanda bütün çocukların ebeveyniyse bütün miras eşe kalır.
 • Aksi halde mirasın yarısı eşe ve diğer yarısı çocuklara dağıtılır.

Ontario

 • Eş 350 bin dolara kadar imtiyazlıdır.
 • Tek çocuk varsa kalan miktarın yarısı çocuğa ve diğer yarısı eşe dağıtılır.
 • Birden çok çocuk varsa imtiyaz miktarı dışında kalan mal varlığının 3’te 1’i eşe, 3’te 2’si çocuklara dağıtılır.

Quebec

 • Eşe imtiyazlı bir miktar belirlenmemiştir.
 • Mirasın 3’te 1’i eşe, 3’te 2’si çocuklara dağıtılır.

New Brunswick

 • Eş evlilik mülkünü almakta imtiyazlıdır.
 • Tek çocuk varsa kalan miktarın yarısı çocuğa ve diğer yarısı eşe dağıtılır.
 • Birden çok çocuk varsa kalan mal varlığının 3’te 1’i eşe, 3’te 2’si çocuklara dağıtılır.

Nova Scotia

 • Eş 50 bin dolara kadar imtiyazlıdır.
 • Tek çocuk varsa kalan miktarın yarısı çocuğa ve diğer yarısı eşe dağıtılır.
 • Birden çok çocuk varsa imtiyazlı miktarın dışında kalan mirasın 3’te 1’i eşe, 3’te 2’si çocuklara dağıtılır.

Prince Edward Island

 • Eşin herhangi bir imtiyazı yoktur.
 • Tek çocuk varsa kalan miktarın yarısı çocuğa, diğer yarısı eşe verilir.
 • Birden çok çocuk varsa mirasın 3’te 1’i eşe, 3’te 2’si çocuklara dağıtılır.

Newfoundland ve Labrador

 • Prince Edward Island bölgesiyle aynı şartlar geçerlidir.

Yukon

 • Eş 75 bin dolara kadar imtiyazlıdır.
 • Tek çocuk varsa kalan miktarın yarısı çocuğa, diğer yarısı eşe dağıtılır.
 • Birden çok çocuk varsa mirasın 3’te 1’i eşe, 3’te 2’si çocuklara dağıtılır.

Northwest Territories

 • Eş 50 bin dolara kadar imtiyazlıdır.
 • Çocuklar için Yukon bölgesiyle aynı şartlar geçerlidir.

Nunavut

 • Northwest Territories bölgesiyle aynı şartlar geçerlidir.

Ayrıca hatırlatmak gerekir ki Kanada’da miras intikal vergisi yoktur. Mirasçı devraldığı mirası gelir olarak bildirmek zorunda değildir ve herhangi bir veraset vergisi ödemez.

Kanada Vasiyetname Düzenleme

Kanada’da el yazısıyla, çevrim içi vasiyetname platformlarıyla ya da avukatlar aracılığıyla vasiyetname hazırlanabilir. Eğer vasiyetname el yazısıyla hazırlanıyorsa sizin ve iki tanığın ıslak imzasını içermelidir. Daha sonra hazırlanan vasiyetname güvenli bir yerde saklanmalıdır.

Ayrıca bir vasiyetnameyi yasal hale getirmek için aşağıdaki ayrıntılara dikkat etmek gerekir.

 • British Columbia dışındaki eyaletler online vasiyetnameleri kabul etmez. Bu nedenle British Columbia’da yaşamıyorsanız mutlaka vasiyetinizin fiziki bir kopyasını saklamalısınız.
 • Vasiyeti hazırlarken aklı başında ve reşit olmanız gerekir.
 • İmzalar kesinlikle fiziksel vasiyetlerin en son bölümünde yer almalıdır.

İlginizi çekebilir: İsviçre Miras Davası ve Miras Hukuku

Kanada’da Veraset İlamı Almak

Kanada’da aşağıda yazılı amaçlar doğrultusunda veraset ilamı alınabilir.

 • Vefat eden kişinin borçlu olmadığını teyit etmek için
 • Mirasçının ölen kişinin borçlu olabileceği tutarlardan kişisel olarak sorumlu olma riski olmadan varlıkları devralabilmesi için

Başvuru faks yoluyla ya da çevrim içi olarak Kanada Vergi Dairesi’ne yapılmalıdır. Ayrıca kişilerin başvuru dosyalarında aşağıda belirtilen belgeler yer almalıdır.

 • Doldurulmuş TX19 formu
 • Doldurulmuş ve tüm yasal temsilciler tarafından imzalanmış AUT-01 formu
 • Ölen kişinin öldüğü tarihte sahip olduğu varlıkların ayrıntılı bir listesi 
 • Varsa mükellefinin vasiyetnamesinin eksiksiz ve imzalı bir kopyası

Kanada Miras Reddi 

Vasiyetname ile gelen miras bir zorunluluk değil, bir haktır. Dolayısıyla mirasçının vasiyeti kabul etme zorunluluğu yoktur.

Kanada’da miras reddi aşağıda ifade edildiği üzere gerçekleştirilir.

 • Bir avukat tarafından feragatname hazırlanmalıdır.
 • Feragatname yararlanıcı tarafından tanık eşliğinde imzalanmalıdır.
 • İmzalı feragatnamenin daha sonra mahkemeye sunulmasına gerek duyulmaz. Ancak miras adına hareket eden avukatın veya miras kayyumunun feragatnameyi muhafaza etmesi çok önemlidir.

Donanımlı Bir Kanada Miras Avukatı İle Çalışmanın Önemi 

Kanada’daki miras davalarında avukatların çok büyük bir rolü vardır. Donanımlı avukatlar ile çalışılmadığı takdirde kişiler farkında olmadan ölen ebeveynlerinin ya da eşlerinin büyük borçlarının altına imza atabilirler ya da hakları olduğu halde fark etmeden büyük bir mal varlığından vazgeçebilirler. 

Bu nedenlerle Kanada eyaletlerinde yerel avukatlarla çalışmak son derece önemlidir. Avrupa’da Avukat hukuk bürosu Kanada’nın on üç bölgesinde profesyonel avukatlar barındırır. Böylece Kanada’nın neresinde olursanız olun miras davanızla ilgili Türkçe ve profesyonel destek almanız mümkündür. Üstelik Avrupa’da Avukat ofisine miras davanızla ilgili aklınızdaki soru işaretlerini danışmak tamamen ücretsizdir.