hollanda iş kazası tazminat

Hollanda, işçi hakları ve iş güvenliği konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Durum böyle olsa da Hollanda’daki işçiler de iş kazaları geçirebilir, meslek hastalıklarına yakalanabilir veya hakları, kötü niyetli işverenler tarafından istismara uğrayabilir.

Herkesçe de malumdur ki yabancı işçiler, çalıştıkları ülke vatandaşı işçilere göre çok daha sıklıkla hak mahrumiyetleri yaşarlar zira bu insanlar çoğu zaman tabi oldukları iş hukuku normlarına erişimde sıkıntı çekerler.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz, Hollanda iş kazası yaşamış veya meslek hastalıklarından muzdarip olmuş işçilere ön ödemesiz olarak hukuki destek veriyor ve tazminat sürecini yönetiyoruz.

Hollanda İşçi Hakları

Hollanda asgari ücret ve işçi hakları konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkede asgari ücret 2022 yılının ocak ayında güncellenmiş haliyle 1756 euro olarak uygulanıyor.

Hollanda, bu miktarla dünyanın en yüksek asgari ücretine sahip ülkelerden biri konumunda.

Asgari ücret dışında Hollanda, işçi hakları yönünden de oldukça gelişmiş bir ülke. Hollanda iş kazası sigortası ve tazminat sistemi olarak bakıldığında bu gelişmişliği görmek mümkün.

Hollanda İş Kazası Hukuku

Çalışma sırasında veya çalışma faaliyetleri sonucunda meydana gelen kazalara iş kazaları denmektedir. 

Ne var ki, hangi kazaların bu genel ve muğlak tanıma dahil olabileceğinin araştırılması ve gerekli illiyet bağının kurulması için tecrübeli bir Hollanda iş kazası avukatına danışmanız tavsiye edilir.

İş yerinde, işverenin sizin bulunmanızı istediği bir kurumda, şantiyede; iş için gerekli bir nakliyat sırasında meydana gelen kazaları bu tanım çatısı altına sokmak mümkündür.

Unutmamak da gerekir ki işyerine gidip gelirken yapılan kazalar kural olarak iş kazası sayılmaz ve trafik kazası olarak polis tarafından soruşturulur. Bu kuralın istisnası ise iş kazası geçirdiğini iddia eden kişinin kazayı işverene ait bir araçla geçirmesi durumudur.

Konuyu Belçika üzerinde incelediğimiz şu yazımızı da inceleyebilirsiniz: Belçika İş Kazası Hukuku

Bildirilmesi Zorunlu Kazalar

Hollanda hukukuna göre bazı kazaların devlete bildirilmesine gerek duyulmazken aşağıda saydığımız kaza türlerinin bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim yükümlülüğünün ihmali sonucunda hukuki ve cezai müeyyideler uygulanabilir.

Bu kaza türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Uzuv kaybının yaşandığı kazalar
 • Kısmi veya tam körlüğe sebep olmuş kazalar
 • Kronik fiziksel veya psikolojik rahatsızlıkların oluştuğu kazalar
 • Kaza geçiren kişinin tedavisi için ayakta tedavinin yeterli olmadığı ve bireyin hastaneye yatırıldığı kazalar
 • Ölümlü iş kazaları

Bildirimin Yapılması

Bildirilmesi zorunlu kazaların gerçekleşmesinden sonra işverenin derhal telefonla veya internet üzerinden bu bildirimi yapması gerekir.

Ölümlü kazalarda bu bildirimin derhal telefonla yapılması gerekirken bunun dışındaki bildirilmesi zorunlu kazalarda internet üzerinden bildirim de yeterli olacaktır.

Bildirimin yapılacağı kurum iki durumda da Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Teftiş Kurulu’dur(SZW). Bu kurul, işverenlerin 7/24 ulaşabileceği bir hatta sahip olduğundan telefonla bildirimi geciktirmiş işverenin saati ya da günü bahane etmesi sonuç getirmeyecektir.

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Teftiş Kurulu resmi logosu
Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Teftiş Kurulu resmi logosu

Bu bildirimin derhal yapılmaması durumunda işverenler 50 bin euro’ya varan para cezalarına çarptırılabilmektedirler.

Hollanda İş Kazalarında İşçi ve İşverenleri Hak ve Sorumlulukları

Hollanda’da iş kazaları sonrasında yapılan bildirim üzerine SZW kendisine gönderilen raporları inceler ve soruşturma yapılıp yapılmayacağı üzerine kararını verir.


Soruşturma yapılmasına karar verilen durumlarda mevzuata herhangi bir aykırılık olup olmadığı tespit edilir, meydana gelen kazanın sebebi araştırılır.

İşverenin Hak ve Sorumlulukları

İşverenin en büyük sorumluluğu iş güvenliği için gerekli ekipman ve ortamın sağlanmasıdır. Örneğin, inşaatın devam ettiği şantiyelerde çalışacak işçilerine baret temin etmeyen işverenler bu sorumluluklarını yerine getirmemiş sayılırlar.

Bunun yanı sıra işçiye, işini güvenli şekilde ifa edebilmesi için gerekli araç gereç ve eğitimin verilmesi de işverenin sorumlulukları arasında yer alır.

İşçinin Hak ve Sorumlulukları

İşçilerin en büyük sorumlulukları ise kendilerine işveren tarafından sağlanan araç gereç ve ekipmanı en düzgün şekilde kullanmak, herhangi bir kaza yaşanmasının önüne geçmek için normal bir insandan beklenebilecek asgari özeni göstermektir.

Örneğin, kendisine işveren tarafından temin edilmiş güvenlik eldivenini giymeden sıcak metallerle çalışan bir işçi bu sorumluluğunu yerine getirmemiştir.

İşçilerin haklarının başında ise iş kazası sonrasında kendilerine sağlanacak olan yardım ve ödenekler gelmektedir. Bu yardım ve ödenekler, işçinin tabi olduğu hastalık ve maluliyet sigortasına dayanılarak kendisine sağlanacaktır.

Hollanda’da iş kazası geçirmiş işçilerin sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmeleri için ayrı bir sigorta kolu bulunmamaktadır. Ulusal sağlık sigortası sistemine dahil herkes bu haklardan da yararlanabilir.

Sigorta imkanlarının yanı sıra işçiler, işverenlerine karşı tazminat davaları da açabilirler.

İşçilerin hak kazanabileceği tazminat davalarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Rücu tazminatı
 • Manevi tazminat
 • Maddi tazminat
  • İş göremezlik tazminatı
  • Destekten yoksunluk tazminatı

Görüldüğü üzere, Hollanda’da iş kazası geçiren kişinin yararlanabileceği birçok tazminat ve sigorta kolu bulunmaktadır. Bireyin bu ödenek ve tazminatlardan hangisi veya hangilerine hak kazandığı konusu çoğu zaman karışık bir hal alabilir.

Bu yüzden kaza geçiren kişiler ve bunların yakınlarının hak mahrumiyeti yaşamamalarını sağlayabilecek en güvenilir yol tecrübeli ve alanında mahir bir Hollanda iş kazası tazminat avukatıyla çalışmaktır. 

Böyle bir avukata ulaşabilmenin en güvenilir yolu ise alanının en başarılı ve köklü uluslararası hukuk firmalarından biri olan Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu ile iletişime geçmek olacaktır.

Büromuz, hiçbir ön ödeme olmaksızın sizlere ücretsiz hukuki danışmanlık sağlayacak ve onay vermeniz durumunda vekiliniz olarak davanızı yönetecektir. 

Hollanda Meslek Hastalığı Hukuku

Meslek hastalıkları, işçilerin fazla çalışmalarından veya salt bir işi yapmaktan ötürü kapıldıkları hastalıklara verilen genel addır. Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı konusu ise ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

Genel olarak birçok ülkede geçerli olabilecek meslek hastalığı şartları ise şunlardır:

 • Kişinin hastalığa yakalandığını iddia ettiği işte sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir
 • Bu hastalığın, mesleki bir faaliyet süreci sonunda ortaya çıkması gerekir
 • Meslek hastalığının, sürekli bir çalışma süreci sonucunda ortaya çıkması gerekir. Ani bir olay sonucunda ortaya çıkan hastalıklar meslek hastalığı değildir.

Bildirim

Ülkenin Çalışma Koşulları Yasası’na göre Hollanda’da meslek hastalıkların tespit ve bildirimi işini göremezken işçilere yardım etmekle sorumlu olan kişinin sorumluluğu dahilindedir. Bu kişi genellikle işyeri hekimleri olacaktır.

Bildirimler online olarak iki şekilde yapılabilecektir:

 1. Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi internet sitesi üzerinden
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri internet sitesindeki ilgili sistem üzerinden

Hollanda Meslek Hastalıklarında İşçi ve İşverenleri Hak ve Sorumlulukları

Hollanda’da meslek hastalıklarındaki hak ve sorumluluklar da iş kazalarındakilerle paralellik gösterir.

İşverenin Hak ve Sorumlulukları

İşveren, meslek hastalıklarının oluşmasını önleyecek önlemleri almalıdır. Yapılan soruşturmalarda gerekli tedbirlerin eksik alındığı veya hiçbir tedbir alınmadığı görülürse cezai müeyyideler uygulanır.

İşçinin Hak ve Sorumlulukları

İşçinin sorumluluğu ise işverenin aldığı önlemlere uygun davranarak bir meslek hastalığına yakalanmamak için kendisinden beklenecek asgari özeni göstermesidir.

Bu özeni gösterdiği halde meslek hastalığına yakalanan işçi, iş kazası sonucunda olduğu gibi iki başlık altındaki yardım ve ödeneğe hak kazanır: hastalık ve maluliyet sigortaları.

Kişiler, sosyal güvenlik hakları dışında işverenleriyle yaptıkları anlaşmalar sonucunda tazminat haklarından feragat ederek anlaşmaya varacakları ödemeleri alabilir ya da tazminat davaları açarak haklarını mahkemede arayabilirler.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizler İçin Neler Yapabilir?

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, on yılı aşkın tecrübesi ve davasını kazanmış olduğu bini aşkın müvekkilinden aldığı destekle yanınızda!

Büromuzda mesleki faaliyetlerini sürdüren, her biri kendi alanında mahir ve uluslararası hukukta tecrübeli elliden fazla avukatımızla yıllardır bize başvuran müvekkillerimize ücretsiz hukuki danışmanlık veriyoruz.

Bizimle çalışmaya karar veren müvekkillerimizin davalarında hiçbir ön ödeme almadan vekilleri oluyor, davalarını üstün bir özen ve beceriyle yönetiyoruz. 

Daha önce bizimle çalışmış müvekkillerimizin memnuniyetleri ve bizimle olan tecrübeleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz referanslarımızı okuyabilirsiniz.

Kaybedilen davalar sonucunda hiçbir hizmet bedeli talep etmiyor, kazanılan davalarda ise büromuza yapacağınız ödemeleri ancak davadan kazanacağınız haklarınız mal varlığınıza geçtiğinde talep ediyoruz.

Siz de profesyonel avukatlarımızın bilgilerinden yararlanmak, ücretsiz profesyonel hukuki danışmanlık almak isterseniz iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz!