fransada boşanma sonrası mal paylaşımı davası

Fransa’da yapılan her 100 evlilikten 55’i boşanma ile sonuçlanır.  Bu durumun doğal sonucu olarak da boşanma aşamasında bulunan eşler, evlilik süresince ve öncesinde edindikleri mallarının paylaşımı için bir anlaşmaya giderler.

Fransa’da yaşayan ya da bir Fransız vatandaşıyla evli olan yurttaşlarımızdan boşanma sonrası mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varamazsa karşısına zorlu bir hukuki süreç çıkar.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz de bu konuyu inceledik ve sizler için Fransa’da boşanma sonrasında malların paylaşımı üzerine yararlı olabilecek bilgileri derledik. 

Fransa ile İlişkili Boşanma Davalarında Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi

Türkiye ile farklı bir ülke arasında uygulanacak hukukun belirlenmesinde ortaya çıkacak karışıklıkların giderilmesi konusunda en büyük yol göstericimiz hiç şüphesiz “Mi̇lletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” olacaktır.

Söz konusu kanunun boşanma ve ayrılık başlıklı 14. maddesi ile evlilik malları başlıklı 15. maddesini ise şöyle inceleyebiliriz:

Boşanma ve Ayrılık

 • Boşanma ve ayrılık sebepleri
 • Eşler arasındaki nafaka talepleri
 • Ayrılık
 • Evlenmenin butlanı
 • Velayet ve velayete ilişkin sorunlar

Eşlerin müşterek (ortak) milli hukukuna, bu yoksa mutad mesken hukukuna, bu da bulunmuyorsa Türk hukukuna göre çözümlenir.

Geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır.

Evlilik Malları

 • Evlenme aşamasındaki eşler, evlilik malları hakkında uygulanacak hükümleri mutad mesken veya milli hukuklarından birine tabi olmasını kararlaştırabilirler.
 • Böyle bir seçim yapılmadığı takdirde evlilik mallarının hükme bağlanmasında; varsa eşlerin evlenirkenki müşterek milli hukuku, yoksa mutad mesken hukuku, eğer bu da yoksa Türk hukuku uygulanır.
 • Taşınmaz mallar için içinde bulundukları ülke hukuku uygulanır.
 • Evlendikten sonra yeni bir müşterek milli hukuka sahip olan eşler, üçüncü kişilerin hakları saklı olarak yeni bir hukuk sistemi seçiminde bulunabilirler.

Buradan da görülebileceği üzere, uluslararası bir boşanma davasında ve bu dava sonrasında malların paylaşımında ne tür bir yol izleneceği konusu oldukça karışıktır.

Fransa'da boşanma davası

Hukuki bir gözle yapılacak değerlendirmelerle kolayca uygulanabilecek bu gibi kanun hükümlerini hukuk dünyasına uzak sıradan vatandaşların profesyonel hukuki destek almadan davalarında kullanmaya çalışmalarının sonucu çoğunlukla bunu yapan kişiler için büyük hak mahrumiyetleri olacaktır.

Fransa’da Boşanmak İçin Gereken Evraklar

Fransa’da boşanmak isteyen kişilerin Fransız yargı mercilerine aşağıdaki belgeleri sunması gerekecektir:

 • Boşanma için resmi dilekçe
 • Aile cüzdanı(livret de famille)
 • Mali bilgileri gösterir resmi belgeler
 • Kimlik bilgileri
 • Oturma izni bilgileri
 • Varsa evlilik sözleşmeleri, çıkan sorunların ele alınışıyla alakalı anlaşmalar
 • Eğer çiftin çocukları varsa bunların kimlik bilgileri

Konuyu Almanya üzerinde incelediğimiz şu yazımızı da inceleyebilirsiniz: Almanya’da Boşanmak İçin Gereken Evraklar

Fransa Boşanma Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Fransa’da boşanma davalarına bakacak mahkemeler, ülkemize benzer şekilde, asliye hukuk mahkemelerine bağlı olarak görev yapan aile mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise aşağıdaki şartlardan birini karşılayan mahkemeler olacaktır:

 • ailenin ortak ikametgahının bulunduğu yerleşim yeri aile mahkemesi
 • eşler, çocuklar üzerinde ortak velayete sahiplerse çocukların yerleşim yeri aile mahkemesi
 • çocuklar üzerindeki velayet ortak değil de tek bir eşe bağlıysa reşit olmayan çocukların ikamet ettiği yerleşim yeri aile mahkemesi
 • bu durumlar dışında ise davalı eşin yerleşim yeri aile mahkemesidir

Kişilerin ikametgahının tespit edileceği an, davanın açıldığı andır.

Fransa’da Boşanma ve Çocukların Velayeti

Fransız medeni hukukunda da ülkemiz hukuk sistemine benzer bir nafaka ve velayet sistemi benimsenmiştir.

Fransız hukukunda velayet, ortak velayet ve ayrık velayet olarak ikiye ayrılır. Ortak velayette ebeveynlerin çocukları üzerindeki hak ve yetkileri eşittir. Bu tür velayette çocuk iki tarafın da evinde yaşayacaktır. Bu durumda çocuğun hayatında tam bir istikrar sağlanamayacağı için Fransız yargı mensupları bu tip velayete nadiren başvurmaktadır.

Fransa’da velayet genellikle tek bir ebeveyne verilir. Bu ebeveyn çocuğun bakımı ve yetiştirilmesinde asıl görevleri ifa edecek ve ona kalacak bir yer sağlayarak onunla beraber yaşayacaktır.

Bu durumda velayet hakkını elde edemeyen eşin, çocuğun masraflarına katılmak amacıyla velayeti kazanan eşe bir miktar iştirak nafakası ödemesine hükmedilir. Bu nafaka, velayetin konusu olan çocuk 18 yaşına gelip tam zamanlı bir işe başlayana dek devam eder.

Türkiye’de Boşandım Fransa’da Tanınır mı?

Türkiye ve Fransa Hague Konvansiyonu’na taraftar ülkelerdir. Bu konvansiyona göre taraf ülkelerin düzenlediği ve apostil ile onayladığı belgeler diğer üye ülkelerde de geçerli resmi evrak olarak tanınacaktır.

Bu durum boşanma evraklarının tanınma ve tenfizinde de sıklıkla ve aktif olarak uygulanıyor.

Apostil

Apostil, Hague Konvansiyonu’na üye devletlerde düzenlenen belgelerin diğer üye ülkelerde de geçerli resmi evraklar olarak tanınmasını sağlayan onay çeşididir. Bu onayı vererek apostili uygulayacak ülke, resmi belgenin düzenlendiği ülkedir. 


Apostilin hangi makamlarca nasıl bir usul takip edilerek uygulanacağı konusunu düzenleme yetkisi üye ülkelerin iç hukuklarına bırakılmış olduğundan bu işlemlerin yapılış şekil ve usulleri Fransa ve Türkiye’de farklılık gösterebilmektedir.

Bu yüzden, Türkiye’de boşanan ve bu boşanmasının Fransa’da tanınmasını isteyen kişilerin Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu gibi güvenilir, köklü uluslararası hukuk bürolarından profesyonel hukuki danışmanlık almalarını tavsiye ederiz.

Apostilli Belgenin Tanınma ve Tenfizi

Apostilli bir belgenin tanınması ve tenfizi için yetkili ve görevli mahkemeler Fransız otoriteleri tarafından belirlenmektedir. Böyle bir işlem için gerekli olabilecek başlıca evrak ise şöyle sıralanabilir:

 • Boşanma kararının aslı ve noter onaylı bir kopyası
 • Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair resmi şerh
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Gerekli belgelerin asılları veya noter onaylı kopyaları yanında yeminli tercüman tarafından Fransızca’ya çevirilmiş suretleri
 • Kararın üzerine uygulanmış resmi apostil

İlginizi çekebilir:Yurt Dışında Boşanma, Tenfiz ve Tanıma

Fransa’da Alınan Boşanma Kararlarının Türkiye’de Nüfus Kütüklerine Tescil Edilmesi

Ülkemizde “Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik” 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik ile birlikte vatandaşlarımızın Fransa’da tescillenen boşanma kararlarının Türkiye’de herhangi bir yargısal işleme gerek kalmadan, herhangi bir dava açmadan yalnızca idari işlemlerle nüfus kütüğüne kaydı mümkün hale gelmiştir.

Konuyla alakalı daha detaylı bilgi için Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu’nun konuyla alakalı info note’u incelenebilir.

Fransız Vatandaşı Türkiye’de Boşanma Davası Açabilir mi?

Ülkemiz vatandaşı bir bireyle evli olan veya eşiyle mutad meskeni Türkiye sınırları içerisinde bulunan bir Fransız vatandaşının ülkemizde boşanma davası açarak Türk Medeni Kanunu hükümlerinin uygulanmasını istemesinin önünde hiçbir engel yoktur.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu

On yılı aşkın tecrübesi ve bini aşkın davası kazanılmış müvekkil portfolyosu ile Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, hiçbir ön ödeme olmaksızın davalarını yürüten ve kazanamadığı davalarda hiçbir ücret talebinde bulunmayan köklü bir uluslararası hukuk bürosudur.

Beş ülkede bulunan temsilciliklerinin yanında onlarca ülkede de faaliyetleri bulunan büromuz bünyesinde her türlü hukuk sisteminde mahir elemanlar bulundurur. Bu uzman avukatlarla yönetilen mal paylaşımı davalarında müvekkillerimizin her türlü çıkarı önde tutularak davaları yetkin profesyoneller tarafından çözüme kavuşturulur.

Uluslararası boşanma davalarının açılması, bu davalarda velayet ve mal paylaşımı gibi konuların en efektif şekilde sonuçlandırılması için çalışmayı kendine görev edinmiş Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, sizin davanızı da yönetmekten mutluluk duyacaktır.

Sizler de diğer bini aşkın müvekkilimiz gibi iletişim sayfamızdaki ücretsiz hukuki danışmanlık formumuzu doldurarak bize ulaşabilir ve davanız hakkında bilgi alabilirsiniz.