İngiltere Miras Hukuku ve Miras Davaları

Günümüzde, yurt dışında yaklaşık yedi milyon Türk ikamet etmekte. Bu insanların çoğunun aileleri, akrabaları ve sevenleri hala Türkiye’de yaşıyor. Bu durumun doğal sonucu olarak da karşımıza yurt dışından ülkemizdeki bireylere kalan miraslar ve bunların davaları çıkıyor.

Bu yazıda, İngiltere miras hukuku üzerine genel bilgiler vererek bu ülkeden size kalan mirasları nasıl güvenli şekilde alacağınızı ve vergi konusunda nasıl verimli şekilde malvarlığınıza geçireceğiniz ele alacağız.

Tüm bu dava sürecini yönetirken neden bir İngiltere miras avukatı edinmeniz gerektiğini keşfedeceksiniz.

İngiltere Vasiyetname Düzenleme

İngiltere, vasiyetname düzenlemenin zorunlu olduğu bir ülke değil. Vasiyetname düzenlemeden ölen murisin terekesinin dağıtılması için birçok kural konmuş ancak İngiliz hükümetinin vasiyetname düzenleme sayfasında da belirtildiği üzere vasiyetname düzenlememenin birçok dezavantajı mevcut:

 • İlk ve belki de en önemli dezavantaj vasiyetname bırakmadan vefat eden murisin mallarını kimin alacağını belirleyememesi.
 • Vasiyetname düzenlenmesi gereğinden fazla miras intikal vergisi ödenmesinin önüne geçerken bu belge olmadan ölen murisin mirasçıları bu avantajı kaybetmekte.

İngiltere’de vasiyetname düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar ise şöyle:

 • Vasiyetnameniz malvarlığınızı bölüştürürken son derece açık değilse uzmanlardan yardım alın.
 • Vasiyetnamenizin hukuki olarak geçerli olması için şahitlerce imzalı olduğuna emin olun.

Vasiyetnamenin Geçerli Olma Şartları

İngiltere’de düzenlenen bir vasiyetnamenin geçerlilik şartları şöyle sıralanıyor:

 • 18 yaşında veya daha büyük olmak
 • Vasiyetnameyi gönüllü şekilde yazmak
 • Sakatlanmamış bir iradeye sahip olmak
 • Belgeyi el yazısıyla hazırlamak
 • Vasiyetnamenizi on sekiz yaşının üstünde iki şahidin önünde imzalamak
 • Vasiyetnameyi, kendi şahitliğinizde bu iki şahide imzalatmak

İmzaların yüz yüze atılabilmesinin yanı sıra, video konferans gibi yöntemlerle de şahitlik yapılabilir. Her iki durumda da dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • İmzaların atıldığı açık ve net bir şekilde görülmeli
 • Vasiyetnameyi düzenleyenle şahitler aynı belge üzerine imzalarını atmalı

Ayrıca bilinmelidir ki, şahitlere veya evli oldukları üçüncü kişilere vasiyetnamede herhangi bir mal bırakılamaz.

İlginizi Çekebilir: Fransa’da Vasiyetname Düzenlenmesi

İngiltere’de Veraset İlamı

Öncelikle bir veraset ilamının ne olduğundan başlayalım. Veraset ilamı, kendisine miras kalan kişinin murisin terekesinde hak sahibi olduğunu ve bu hakkın miktarını, tüm tereke içindeki payını belirten belgedir. 

Ayrıca varisin mirastaki payını kanıtlaması için de son derece büyük öneme haiz olan veraset ilamını ülkemizde sulh hukuk mahkemeleri ve noterlikler vermekteyken her ülkede bu usul değişiklik göstermektedir. 

Bu belge, İngiliz hukuk sisteminin birçok prosedürü işletildikten ve bürokratik onlarca engel aşıldıktan sonra varis tarafından alınabileceği gibi, bu varisin görevlendirdiği profesyonel bir İngiltere miras avukatı tarafından da vekaleten elde edilebilir.

İngiltere Miras Hukuku

Şüphesiz kendisine miras bırakan yakınını kaybeden ortalama bir bireyden böyle engellerini tek başına aşmasını beklemek hakkaniyete uygun değildir.

Ayrıca, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’ne bağlı olan ülkemizde doğmuş, büyümüş varisin; belki de dilini dahi bilmediği, “Common Law” olarak adlandırılan Anglo-Sakson Hukuk Sistemi’ne tabi İngilitere’de böyle bir işlemi yapması çok zor olacaktır. 

Hatta durum bu alanda uzmanlaşmamış hukukçular için dahi geçerlidir. Yine de kişinin bu tür işlemleri halletmeye çalışması çok yüksek ihtimaldir ki, birçok hak mahrumiyetine dahi yol açacaktır.

Bu yüzden,İngiltere’den kendisine miras kalan her yabancı, kendi diliyle iletişim kurabileceği fakat aynı zamanda İngiltere’deki işlerini de özenle yürüteceğine emin olabileceği köklü hukuk bürolarıyla çalışmalıdır.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz, onlarca yıllık tecrübemiz, bu yıllarda davalarını kazandığımız bini aşkın müvekkilimizle Avrupa ve Amerika’nın dört bir yanında miras davalarını, dava sonuçlanana kadar hiçbir hizmet bedeli talep etmeden yıllardır profesyonelce sonuçlandırmaktayız.

Konuyla alakalı şu yazımız da ilginizi çekebilir: Avusturya Miras Hukuku

İngiltere’de Miras İntikal Vergisi

Miras intikal vergisi, tanım olarak ülkeden ülkeye fazla değişiklik göstermeyen genel bir hukuki kavramdır. Bu vergi, vefat edenin terekesinden devletlerin aldığı vergiyi ifade eden bir kavramdır.

İngiliz hükümetinin konuyla alakalı makalesine göre şu durumlarda miras intikal vergisi ödenmez:

 • Terekenin değeri 325 bin Sterlin’in altındaysa
 • Terekede 325 bin Sterlin’in üstündeki miktar murisin eşine, medeni partnerine, bir hayır kurumuna veya amatör topluluk spor kulübüne bağışlanıyorsa

Ayrıca evinizi çocuğunuz veya torununuza bırakıyorsanız miras intikal vergisi ödeme eşiği 500 bin Sterlin’e kadar çıkabilir. 

Dikkate değer başka bir husus da şudur ki: eğer terekenizin değeri miras intikal vergisi ödeme eşiğinin altındaysa bu eksik miktar eşiniz veya medeni partnerinizin eşiğinden çıkarılır.

Miras İntikal Vergisi Hesaplaması Üzerine Bir Örnek

Bu durumu şöyle örnekleyebiliriz:

Sizin terekeniz 100 bin Sterlin, yani standart vergi sınırırının 225 bin Sterlin altındayken sizden sonra vefat eden eşinizin terekesi 550 bin Sterlin değerinde, yani standart  vergi ödememe sınırının 225 bin Sterlin üstündeyse mirasçılarınız iki mirasın intikalinde de bahsi geçen vergiyi ödemekten muaf olurlar.

İngiltere’de miras intikal vergisinin miktarı ise yasal eşiğin üstündeki miktarın yüzde kırkı kadardır.

Bu durumu da şöyle örneklersek daha rahat anlaşılacaktır:

Sizin durumunuzda vergiyi ödeyeceğiniz eşiğin 325 bin Sterlin olduğunu düşünelim. Terekeniz ise 425 bin Sterlin olsun. Bu durumda, vergi ödememe eşiği terekenizden çıkarılır ve arada kalan kısım olan 100 bin Sterlin’in yüzde kırkı İngiliz devletine vergi olarak ödenir.

Konuyu Belçika hukuku üzerinde incelediğimiz şu yazı da dikkatinizi çekebilir: Belçika’da Miras İntikal Vergisi

Yukarıdaki karışık hesaplamalardan da görüldüğü üzere, yurt dışından kendisine miras kalan her varis için mirasın kaldığı ülkenin diline ve hukuk sistemine hakim avukatlarla çalışma mecburiyeti hasıl olmaktadır.

İngiltere Mirasçıların Araştırılması

İngiltere’den size bir miras kaldığını ancak sizden başka varislerin de olduğunu öğrendiyseniz diğer varisleri de bulmanız gerekir. Aksi takdirde mirası tek başınıza mülkiyetinize almanız imkanlar dahilinde olmayacak, öyle olsa dahi diğer varisler tarafından size açılacak davalarla hukuki problemlerle karşılaşacaksınız.

Böyle bir sorunla karşılaşmamak adına Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu’nun profesyonel soybilim uzmanları ile çalışmanız sizin için son derece faydalı olacaktır zira bu konuda uzmanlaşmamış kişilerin farklı ülkelere dağılmış bir soyağacını tespit etmelerinin oldukça zor olmasının yanı sıra yıllarınızı alması kuvvetle muhtemeldir.

Konuyla ilgili yazımızı okumak isteyebilirsiniz: Avrupa’da Mirasçıların Araştırılması

İngiltere Miras Reddi

Mirasın reddi, genellikle borca batık terekelerde karşılaşılan bir durumdur. Bu işlemle kişi, terekenin kendi malvarlığına ekleyeceği tüm aktif ve pasif haklardan vazgeçtiğini belirten bir irade açıklamasında bulunur. 

Yurt dışındaki bir terekenin borca batık olup olmadığını veya bu mirasın reddinin nasıl bir prosedürle yapılacağını araştırmak isteyen kişi ilgili ülkenin mirasın reddi için öngördüğü zamanaşımı süresini geçirebilir. Bu gibi tehlikelerden ötürü yurt dışındaki mirasını reddetmek isteyen her bireyin profesyonel uluslararası hukuk bürolarıyla çalışması elzemdir.

İngiliz hükümetinin miras reddi yazısında İngiltere miras reddi sistemi şöyle işlenmiş:

 • İngiliz hukukunda mirasın reddi, yazılı şekilde sarih olarak ya da zımni olarak kişinin davranışları yoluyla gerçekleşebilir
 • Mirasın reddi, terekenin tamamı için geçerli olmak zorundadır.
 • Terekedeki mallardan herhangi bir kar eden kişi mirası reddedemez.
 • Vasiyetnamedeki hediyelerden birini kabul edip diğerini ret hakkı saklıdır.
 • Bir miras, koşula bağlı reddedilemez.
 • Varis, reddettiği mirası başkasına yönlendirecek bir tasarruf işleminde bulunamaz.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizin İçin Neler Yapabilir?

Büromuz, yılları aşan tecrübesi, bazılarının sitemizde yorumları bulunan bini aşkın mutlu müvekkili ve altı ülkedeki temsilcilikleriyle güvenebileceğiniz köklü ve başarılı bir hukuk bürosudur.

Büro olarak biz, davanız sonuçlanana kadar hiçbir hizmet bedeli almadan şunları yaparız:

 • Yurt dışından iktisap etmeye hak kazandığınız mirasınızı hiçbir hak mahrumiyetine maruz kalmamanızı sağlayarak malvarlığınıza katarız.
 • Ödemeniz gereken miras intikal vergisini olabilecek en düşük miktarda ödediğinize emin oluruz.
 • Bulmanız gereken başka varisler varsa murisin soyağacını takip ederek onları da bulur ve gerekli hukuki işlemlerin gerçekleşmesini sağlarız.
 • İktisap etmek üzere olduğunuz terekenin borca batık olup olmadığını araştırır ve sizleri bu konuda bilgilendiririz. Yapılmasını istemeniz halinde mirasın reddi prosedürünü işletiriz.

Bahsi geçen konularda merak ettiklerinizi veya sizin için neler yapabileceğimizi öğrenmek, alanlarında uzman avukatlarımızdan ücretsiz hukuki danışmanlık almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.