Ukrayna Miras Hukuku ve mal paylaşımı

Yurt dışındaki bir tanıdığınız veya aile üyelerinizden miras kaldığınızda karşınıza bir takım hukuki sorunlar çıkabilir. Özellikle miras hukukunu hakim olmadığınız bir ülkede mal paylaşımı, vasiyetname ve vergiler konusunda avukat desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz bu yazımızda Ukrayna miras hukuku üzerine  yoğunlaşacak ve sizlere yabancı bir ülkede hayatını kaybeden murislerin tereke haline gelmiş malvarlıklarındaki haklarınızı nasıl alacağınızı, bu süreci doğru şekilde yönetip hiçbir hak mahrumiyeti yaşamamanız için neden bir Ukrayna miras avukatı edinmeniz gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Türklerin Ukrayna Miras Davalarında Uygulanacak Hukuk

Ankara’da 23 Kasım 2000’de imzalanıp 13 Ocak 2003’te yayınlanan yürürlük kanunu ile yürürlüğe giren “Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ ile Ukrayna Arasinda Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbi̇rli̇ği̇ Anlaşması”nın otuzuncu maddesi iki ülke arasındaki miras davalarındaki yetki kargaşasını ortadan kaldırmıştır.

Mezkur maddeye göre bu davalarda hangi hukukun uygulanacağı hususları şöyle sıralanmıştır:

  • Menkul (taşınabilir) terekeye dair hukuki işlemlerde murisin son ikametgahının bulunduğu devletin hukuku uygulanır.
  • Gayrimenkul terekelere ilişkin işlemlerde gayrimenkullerin bulunduğu ülkenin hukuku uygulanacaktır.

Bu konuyu daha özel olarak düzenleyen 34. maddenin ikinci fıkrasında şöyle bir istisna hükmü konmuştur:

Miras bırakılan menkul malların bulunduğu ülkede murisin herhangi bir ikametgahı bulunmuyorsa tüm mirasçıların muvafakati ve bir varisin isteği üzerine dava diğer akit ülkede görülebilir.

Aynı anlaşmanın 31. maddesine göre terekenin devlete intikali işlemi miras bırakanın herhangi bir mirasçısı bulunmadığı takdirde malların bulunduğu devletin hazinesine intikal edeceği şeklinde açıklanmıştır.

Vasiyetnamenin şekli başlıklı 32. maddede durum şöyle izah edilmektedir:

  • Vasiyetnameyi hazırlayan kişi vatandaşı olduğu ülkenin vasiyetnamenin şeklini düzenleyen normlarına bağlıdır.
  • Bununla beraber, vasiyetnamenin düzenlendiği tarafın hukukundaki şekil şartlarına uygunluk da aranır.

Neden Bir Ukrayna Miras Avukatı Edinmelisiniz?

İki ülke arasındaki hukuki işlemleri düzenleyen bu uluslararası anlaşmada da görüldüğü üzere Ukrayna’da ölen bir Türk vatandaşının menkul malları ve nerede ölürse ölsün Ukrayna’daki gayrimenkul malları için Ukrayna miras hukuku uygulanacaktır.

Bu sebeptendir ki, Ukrayna’daki bir muristen kendisine miras kalan varisin bu ülkenin hukukunu iyi bilen, buradaki miras davalarını ilgilendiren mevzuata hakim ve bu mevzuat üzerine daha önce görülen birçok davada müvekkillerini başarıyla temsil etmiş Ukrayna miras avukatlarının bulunduğu köklü ve başarılı bir hukuk bürosuyla çalışması son derece önemlidir.

On yılı aşkın tecrübesi ve başarıyla haklarını savunduğu binin üzerindeki müvekkiliyle Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Ukrayna’da, diğer Avrupa ülkelerinde, Kanada’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nin elli eyaletinde miras hukuku davalarınızda sizi temsil eder ve haklarınızı korur. Üstelik tüm bunları davanızı kazanana kadar hiçbir hizmet bedeli talep etmeden yapar.

Ukrayna’da Veraset İlamı Çıkarılması

Modern hukuk toplumlarının çoğunda olduğu gibi Ukrayna’da da mirastaki payını kanıtlamak isteyen varis resmi devlet kurumlarından çıkarılacak bir veraset ilamına ihtiyaç duymaktadır.

Konuyu farklı ülkeler üzerine ele aldığımız şu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Rusya’da Veraset İlamı Çıkarılması

Hollanda’da Veraset İlamı Çıkarılması

Ukrayna kanun koyucusu, miras bırakanın ölümünün ardından mirası kabulü için varise altı aylık bir süre tanımış. Bu süre içerisinde müteveffanın yerleşim yerinde veya öldüğü şehirdeki herhangi bir notere gidip mirası kabul ettiğini yazılı şekilde bildiren varise bu noter tarafından veraset ilamı verilmekte. 

Miras bırakanın terekesini malvarlığına katmak isteyen kişi, bu veraset ilamıyla birlikte idari makamlara başvurarak murisin mallarının kendi üzerine geçirilmesini talep etme hakkına sahip.

Bu veraset ilamını altı aylık süre içinde notere gidip elde edebilecek kişi grupları ise şöyle sıralanmış:

  • İlk Derece: Çocuklar, ebeveynler ve eş
  • İkinci Derece: Erkek ve kız kardeşler ile büyükanne ve büyükbabalar
  • Üçüncü Derece: Amca, teyze, hala, dayı ve yeğenler
  • Dördüncü Derece: Muris ile ölümünden önce en az beş yıl yaşamış diğer aile üyeleri

Soybilim Uzmanları ile Mirasçıların Araştırılması

Bu kadar geniş bir mirasçı yelpazesinin uygulandığı böylesine geniş ve sınırları yakın zamana kadar birçok ülkeyle açık durumda olan Ukrayna’dan kendisine miras kalan bir kimsenin tüm varisleri bulması gerekmektedir. Aksi takdirde bu mirasçılar her zaman karşınıza çıkabilir ve sizden haklarını isteyebilirler.

Böyle bir durumun yaşanmaması için Ukrayna mirasçıların araştırması üzerine uzman soybilimcilerle çalışmak gerekmektedir zira kendiniz yapmaya kalkıştığınızda belki de birden fazla ülkeyi ve birçok arşivi gezmeniz gerekecek olan bu faaliyette hiçbir zaman bulamayacağınız varisler olabilir. 

Bu yüzden, profesyonel soybilimcileri şimdiye kadar birçok vakada üstün başarı göstermiş bir hukuk bürosuyla çalışmak sizi hem aylar ve belki de yıllar sürecek arşiv araştırmalarından hem de bu araştırmaları yaparken yapacağınız masraflardan kurtaracaktır.

Ukrayna’da Miras İntikal Vergisi

Ukrayna, hukuk sisteminden etkilendiği Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin varisi olarak görülen Rusya’nın aksine miras intikal vergisi alan bir ülke. 

Farklı ülkelerin de miras intikal vergisi sistemleri hakkında bir rehber niteliği görmekte olan Dünya Geneli Miras İntikal Vergisi Rehberi’ne göre Ukrayna’da intikal edecek bir mirastan alınacak vergiler şunlar:

Kişisel gelir vergisi

Ukrayna’da bir insanın malvarlığına katılan her türlü gelirden kişisel gelir vergisi alınmakta. Bu gelir ister kişinin hizmet sözleşmesi sonucu hak ettiği bir miktar para olsun, ister kendisine verilen bir hediye veya bir yakınından kalan miras. 

Ukrayna’da bu verginin muaccel olma anı kişinin veraset ilamını eline geçirdiği an olarak belirlenmiş. Ukrayna’da miras alınan bir malın kişinin adına tescil anıyla noterden bu belgenin alınma anının da aynı zamana denk gelmediğini belirtmekte fayda var.

Devlet vergisi

Bu vergi türü, Ukrayna devletinin bürokratik işlemlerde yapacağı masraflar için aldığı birçok düşük miktardaki harçlar olarak da görülebilir. 

Ukrayna’dan kendisine miras kalan bir yabancının bu vergi türleri üzerine uzman biriyle çalışması da ayrıca önem taşımaktadır zira bu vergileri ödemeyen kişiler Ukrayna devletine borçlu kalacağından bir gün malvarlığına geçirdiği malların elinden alınması durumuyla karşı karşıya kalabilirler. 

Bu sebepledir ki, bu vergileri toparlayıp sizin adınız ve hesabınıza gerekli makamlara gereken ödemeleri yapacak Ukrayna miras avukatlarıyla çalışılması son derece önemli ve faydalıdır zira bu avukatlar hem gereğinden fazla vergilendirilmenizin önüne geçecekler hem de sizin araştırmalarınızı yaparken belki de bu ödemelerin vadelerini geçireceğiniz borçlarınızı en kısa sürede size bildireceklerdir.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu’nun Ukrayna miras hukuku üzerine üst düzey bilgili ve deneyimli avukatları mallarınızın intikalini, vergilendirmesi sizin lehinize olacak şekilde gerçekleştirir ve ödeyeceğiniz vergilerin muacceliyet anlarından haberiniz olmasını sağlayarak bu vergilerin ödemelerini sizi vekaleten Ukrayna’daki ilgili makamlara yaparlar.

Ukrayna Vasiyetname Düzenleme

Ukrayna hukuku iki tür vasiyetnameyi benimsemiş:

  1. Açık Vasiyetname

Bu tip bir ölüme bağlı tasarrufu muris olacak kişi yazar, imzalar ve bir notere içeriği açık şekilde teslim eder.

  1. Gizli Vasiyetname

Bu tür bir vasiyetnameyi miras bırakacak olan kişi yazar, imzalar ve mühürlü bir zarf içinde notere teslim eder. Belgeyi içeren zarfın üstüne yazanın imzası bulunur. İsminden de anlaşılacağı üzere bu tip bir vasiyetnamenin içeriğinden noterin haberi olmaz.

Ukrayna’da vasiyetname tasdik görev ve yetkisinin verildiği tek görevliler noterler değildir. Noter bulunmayan bir yönetim biriminde yetki verilmiş diğer kamu görevliler de açık vasiyetnameleri resmi olarak tasdik edebilecektir.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizin İçin Neler Yapabilir?

Büromuz, on yılı geçkin tecrübesi ve hizmetlerimizden memnun kalmış binden fazla müvekkiliyle yurtdışı miras davalarınızı en düzgün şekilde yönetecek kabiliyet ve imkanlara sahip saygın bir hukuk bürosudur.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu miras avukatları Ukrayna miras reddi, veraset ilamı çıkarılması, miras intikal vergilerinin hesaplanması ve ödenmesi gibi uzmanlık gerektiren hukuki durumlarınızla ilgilenirken büromuzun uzman soybilimcileri de gelecek dönemlerde sizler için problemler yaratma ihtimali bulunan mirasçıların araştırılmasıyla ilgilenirler. 

Büromuz, siz ilgili mirastaki terekede hakkınız olan malları malvarlığınıza geçirene kadar herhangi bir hizmet bedeli talebinde bulunmaz. Eğer davanız kaybedilirse bu konuda hiçbir yükümlülükle karşılaşmazsınız.

Ücretsiz hukuki danışmanlık için iletişim sayfamızdaki formu doldurabilir, hakkımızda detaylı bilgi edinmek için referanslarımızı inceleyebilirsiniz.