Rusya Miras Hukuku ve Miras Davaları

Rusya, yüz yıla yakın komünist yönetim altında yaşadıktan sonra bir federasyona dönüşmüş, Demir Perde’nin ötesine açılmış ve özel mülkiyete izin vermiştir. Rusya Federasyonu Anayasası’nın özel mülkiyeti korumaya alan 35. maddesinin ikinci fıkrasında miras hakkının da devlet güvencesi altında olduğu belirtilmiştir.

Bir insan vefat ettiğinde malvarlığı artık tereke haline gelmiştir ve terekenin en kısa zamanda varisler arasında bölüştürülmesi gerekir. Bu işlem zaten yeterince karmaşıkken bir de tereke Rusya gibi geniş bir ülkede konumlanıyorsa her şey daha da karmaşık bir hal alabilir. Bu durum da Rusya’da hayatını kaybeden yurttaşlarımızın bazı varislerinin ülkemiz sınırları içerisinde yaşaması ihtimalini akıllara getirebilir.

Biz de bu yazımızda sizlere bu durumda Rusya miras hukuku ne yapılmasını öngörmüş, Rusya’da veraset ilamı almanın yolları nelerdir; bu işlemler için neden bir Rusya miras avukatı edinmeniz faydanıza olacaktır gibi konuları aktarmaya çalışacağız.

Rusya’da Miras İntikal Vergisi

Rusya, Avrupa’da kural olarak miras intikal vergisi almayan nadir ülkelerden biri. 

Örnek verecek olursak, Bulgaristan’da %0,4-%6; Birleşik Krallık’ta %20-%40, ülkemizde %1-%30 arası oranlarda alınan bu vergi Rusya’da yalnızca şu istisnai durumlarda alınmaktadır:

  • Sanat eserlerinin telif haklarından gelen kazançlar
  • Bilimsel icat ve buluşlardan gelen kazançlar
  • Edebi eserlerin telif haklarından gelen kazançlar

Bu başlıkta kaynak olarak kullandığımız Dünya Geneli Miras İntikal Vergisi Rehberini incelemek isteyebilirsiniz.

rusyadan miras kaldı nasıl alabilirim
Dünya Geneli Miras İntikal Vergisi Rehberi’nden alınmış ve Türkçe’ye çevrilmiş İntikal Vergisi Oranları Tablosu

Rusya’da Vasiyetname Düzenleme

Rus hukukunda iki türlü vasiyetname düzenleyebilme imkanı bulunmaktadırr: Açık ve şartlı miras.

Açık miras düzenlemek isteyen kişi herhangi bir notere başvurarak kendi ölümünden sonra malvarlığındaki malların kimlere kalmasını istediği yönünde irade açıklamalarını yapar. 

Noter bunları kayıt altına alır, vasiyetname sahibi isterse bir örneğini kendisi alabilir veya varislerine birer örnek bırakabilir. Kişi öldüğünde noterdeki vasiyetname açılır ve mal paylaşımı usulüne uygun şekilde gerçekleştirilir.

Şartlı mirasta ise kişi vefatından itibaren terekesi haline gelecek olan malvarlığının kimler arasında ne oranda paylaştırılmasını istediği yönünde irade açıklamasını yaparken bazı şartlar koyar. Örneğin, kızım burslu şekilde Almanya’ya yüksek lisans yapmaya giderse evim onun olacaktır şeklinde bir ibare vasiyetnameye konabilir.

Eğer müteveffa bu şekilde hazırlanmış geçerli bir vasiyetname olmadan hayatını kaybetmişse veraset iddiasında bulunan kişilerin Rus makamlarına başvurarak veraset ilamlarını almaları gerekecektir.

Rusya Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Rusya Federasyonu sınırları içerisinde hayatını kaybeden müteveffanın terekesinde hak iddia eden kişiler öncelikle murisin bir vasiyetnamesi olup olmadığını öğrenmelidirler. Geçerli bir vasiyetname mevcut değilse veraset iddiasında bulunanlar, kişinin son yerleşim yerindeki notere başvurarak veraset ilamı talebinde bulunurlar.

Post-Sovyet ülkelerle bağınız varsa şu yazı da ilginizi çekebilir: Azerbaycan’da Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Rusya’da vefat eden bir kişi için veraset ilamını noterden almak için zamanaşımı müteveffanın ölüm tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlenmiştir. 

Müteveffa Vasiyet Bırakmazsa Ne Yapılmalıdır?

Şimdi buraya kadar bahsettiklerimizi bir örnekle açıklayalım:

Diyelim ki müteveffanın yerleşim yeri Moskova’daydı ve herhangi bir vasiyetname bırakılmadı.

Ölümün üzerinden üç ay geçti ve elinizdeki ölüm belgesiyle veraset ilamı belgenizi talep etmek için Moskova’daki herhangi bir notere başvurdunuz. Bu durumda noter, ölümün üzerinden geçmesi gereken altı aylık zamanaşımı süresinin geçmesini bekleyecektir. Yani siz notere başvurduktan üç ay sonra veraset ilamı belgenizi iktisap edebilirsiniz.

Bu altı aylık süre geçirilirse veraset ilamı işlemleri için notere başvurmak yetmeyecektir. Artık kişinin Rus adli makamlarında hakkını aramaya başlaması gerekir.

Rus mahkemelerine veraset ilamı talebiyle başvurmanın zamanaşımı süresi ise üç yıldır. Kişi, bu üç yıl içinde hak iddia etmediği terekedeki hakkını kaybetmiş olur. Bu üç yıllık süre ise ölüm tarihinden itibaren işlemeye başlamaz. Veraset ilamı talebinde bulunacak kişinin, müteveffanın ölümünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıllık süre içinde bir Rus mahkemesine başvurması gerekmektedir.

Rusya’da Mirasçıların Araştırılması

Veraset ilamını alıp terekeyi iktisap edecek kişinin malvarlığına geçen tutarı harcamadan önce başka bir varisin ortaya çıkıp çıkmayacağını kesin olarak bilmesi elzemdir zira aksi takdirde malvarlığınıza katılan mallardan bu kişilere karşı borçlu hale gelebilirsiniz. Sonradan ortaya çıkan mirasçı malvarlığınıza kattığınız değerlerden payını isteyecektir.

Bu gibi durumların sonradan başınıza gelmesinin önüne geçmek ve ömür boyu bir belirsizlik içinde yaşamamak için yapmanız gereken şey bu varislerin varlığını veya yokluğunu araştırmaktır. Bu araştırma için soybilimi üzerinde uzmanlaşmanız, birçok arşivi taramanız, bu arşivlerde araştırma yapmak için ilgili makamlardan birçok izin almanız gerekmektedir.

Tüm bu adımları başarıyla tamamlayıp büyük ihtimalle birden fazla ülkedeki birçok arşivi tarasanız dahi soybiliminde profesyonel olmadığınız için hiçbir zaman varis olarak bir gün ortaya çıkabilecek kimsenin kalmadığına emin olamazsınız.

İlginizi Çekebilir: Avusturya’da Mirasçıların Araştırılması

Soybilim Uzmanları ile Mirasçıların Araştırılması 

Bir diğer seçeneğiniz ise bu işi profesyonel olarak yapan, güvenilir, köklü ve işinde mahir olduğu müvekkillerince tasdik edilmiş bir hukuk bürosu bulmaktır. Bu şekilde hem hiçbir uğraş vermenize gerek kalmadan tüm olası varisleri bulabilir hem de bir gün ortaya çıkıp sizden parasını isteyecek kimsenin olmadığına emin olabilirsiniz.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz, yılları aşan tecrübemizle yanınızdayız. Deneyimli soybilimcilerimiz ve sizin için tüm hukuki engelleri aşacak alanında uzman avukatlarımızla hak iddia ettiğiniz terekeden hakkınız olan payı almanızı sağlayana kadar sizinle çalışır. Mirasçıları araştırır ve veraset ilamı belgenizi vekaleten tüm bürokratik işlemlerinizi hallederek size kazandırır.

Bunun yanı sıra, bir gün ortaya çıkıp sizden para isteyecek hiçbir varisi atlamadığınıza emin oluruz. Üstelik tüm bunları, siz mirastan payınıza düşen payı malvarlığınıza ekleyene kadar hiçbir hizmet bedeli almadan yaparız.

Rusya Miras Reddi

Varislerin iktisap hakkı kazandıkları mirasları reddetmeleri pek çok kez etrafımızdan duyduğumuz bir durumdur zira kimi zaman murisin ölümüyle tereke haline gelen malvarlıklarının pasif kısımları aktif kısımlarından yüksek olabilmektedir. Bu durumda borca batık diye adlandırdığımız bir terekeyle karşılaşırız.

Başka bir deyişle bu mirasların getireceği borçlar, getireceği paradan yüksektir. Bu durumda birçok varis terekeyi iktisap etmektense mirasın reddi yolunu tercih ederler.

Rusya’da da mirasın reddi kurumu mevcuttur. Rusya miras reddi yöntemleri Rus Medeni Kanunu’nun 1159. maddesinde şöyle açıklanmış:

  • Bir mirasın reddi varis tarafından ilgili noter veya kanunca veraset ilamı düzenlemeye yetkin kılınmış başka bir kuruma yazılı bir başvuru sonucu gerçekleşir.
  • Mirasın reddi yetkili kılınmış bir avukatça da yapılabilir.
  • Mirasın reddi bu kanunda belirtilmiş “Mirasın Kabulü Usulleri”ne de uygun olarak yapılmalıdır.

Görüldüğü üzere Rusya Federasyonu Medeni Kanunu ilgili maddesinde genel bir çerçeve çizmiş, reddi yapacak kişiye uyması gereken diğer maddeleri işaret etmiş ve buradaki usullerin de kendisini bağlayacağını belirtmiştir. Bu durum halihazırda karışık ve zor bir işlem olan mirasın reddi muamelelerini daha da karmaşıklaştırmaktadır.

Belki de bu karmaşıklığı kanun koyucu da fark ettiğindendir ki, madde metninde açıkça bu işlemlerin bir avukat tarafından da yapılabileceğini belirtmiştir.

Aynı konuyu incelediğimiz şu yazımız da ilginizi çekebilir: Yunanistan Miras Davası ve Miras Hukuku

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizin İçin Ne Yapabilir?

Gerçekten de yurt dışında, dili ana dilimiz olmayan, kültürüne ve özellikle de hukuki sistemine yabancı olduğumuz bir ülkede çözülmesi gereken hukuki ve idari sorunlarımızı oranın hukuk sistemine, diline ve bürokrasisine aşina olan bir profesyonel olmadan halletmeye çalışmak birçok mağduriyet yaşamamıza sebep olacaktır.

Bu sebeptendir ki, yurt dışındaki bir muristen kendisine miras kalan her bireyin Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu gibi tecrübeli ve başarılı bir hukuk firmasıyla çalışmak ihtiyacı hasıl olmaktadır.

Büromuzla iletişime geçerek ücretsiz hukuki danışmanlık alabilir, sitemize müvekkillerimizden gelen yorumları okuyup davanızı Rus miras hukukunda uzman avukatlarımızın emin ellerine bırakabilirsiniz.

Dava Kazanılmaz ise Ücret Ödemezsiniz

Mirasınızdan hakkınız olan payı alana kadar ilgili tüm hukuki ve idari sorunlarınızı çözeriz ve bu süreçte sizden hiçbir hizmet bedeli talep etmeyiz. 

Hizmet bedeli ödeme yükümlülüğünüz ancak hak sahibi olduğunuz miktar malvarlığınıza dahil olduğunda oluşurken davanızı kaybedersek böyle bir yükümlülükle karşı karşıya kalmazsınız.